Majfirande

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Majfirande

Forumann MayEvent.png

Det är tid för festliga dekorationer när alla i Elvenar firar vårens och fruktbarhetens seder. Gammal som ung går man ur huse för att titta på det magnifika majträdet som blommar i de mest praktfulla färger. Det är inte bara trädet som väcker intresse, folk från hela Elvenar har samlats för en fantastisk marknad: Man kan se barn åka karusell, trollkarlar sälja sockervadd, hober som musicerar på de allmänna scenerna och romantiska vagnar som inväntar dig för en åktur. Kom och var med i festligheterna och möt Bardbarella från bardernas universitet. Tillsammans vandrar ni runt på marknadsområdet och roar er, hjälper några personer i behov och kanske lär ni er något nytt om Elvenars traditioner.

Följ med i historien genom eventet och vinn massor av fina priser längs vägen!

Uppdrag och milstolpar

I detta eventet spelar du en speciell uppdragslinje som tar dig genom festligheterna. Första delen av eventet är en klassisk storyuppdragslinje, andra delen är en episodisk uppdragslinje där ett nytt uppdrag låses upp med varje ny dag som passerar i eventet.

Varje updrag ger dig vårfrön SpringSeeds.png som belöning. Ju fler uppdrag du gör färdigt desto närmare att låsa upp uppdragsmilstolpar med ytterligare belöningar som inkluderar den nya utvecklande byggnaden som du får när du färdigställt det femte uppdraget. Du kan se dina framsteg i uppdragslinjen och mot milstolparna längst ner i uppdragsfönstret.

Förutom det så kan du få fler vårfrön genom den dagliga majbelöningen! Besök din stad dagligen så kan du samla 10 vårfrön varje dag!

Eventmeny

Vårfrön läggs automatiskt till i din eventmeny. Dessa vårfrön tillåter dig att öppna olika blommor för att vinna unika och värdefulla belöningar, inklusive de dagliga priserna! Alla blommor innehåller också livskraft Lifeforce.png, som du behöver för att få ditt Majträd att blomma och vinna storpriser.

May Celebrations20 event.png

Genom att klicka på evenmenyikonen kommer du till eventfönstret som ger dig massor av information och där kan du använda dina vårfrön och livskraft:

May Celebrations20 explain.png
  1. Tiden som är kvar av eventet.
  2. Nuvarande storpris du arbetar mot och en förhandsvisning av priser som kommer.
  3. Blommor där du hittar priser. Priserna ändras dagligen och genom återblandning.
  4. Ditt majträd där du behöver använda livskraft för att öppna blommor och låsa upp storpriser när trädet är fullt av blommor.
  5. Visar hur många blommor som har öppnats.
  6. Mängden livskraft Lifeforce.png du har. Klicka på knappen under trädet för att använda livskraften.
  7. Antal vårfrön SpringSeeds.png du har. Du kan få fler genom att använda diamanter genom att klicka på "+" knappen.
  8. Ditt exklusiva dagliga pris. Hovra över byggnaden för att se information om den.

Du kan också klicka på Helpbtto.png knappen för att få ytterligare hjälp och information om Majfirandet.

Vårfrön

Springseeds banner.png

Du börjar eventet Majfirandet med 20 vårfrön SpringSeeds.png och för varje uppdrag du gör ger eventet dig fler vårfrön . Då och då kommer du att hitta fler vårfrön du kan samla upp, spridda runt din stad. Du kan också hitta dem i blommor.

Utöver det kommer du att få 10 vårfrön att samla in som daglig belöning om du besöker din stad varje dag!

Springseeds citycollect.png

Använd vårfröna för att öppna en av de 16 blommorna och få många attraktiva och användbara belöningar.

Blommor

Tab3.png

Vid varje dags början (och efter varje omblandning) kommer du att presenteras med nya utvalda belöningar. För att ge dig en aning om vad du kan vinna visas belöningarna till att börja med men du måste trycka på "blanda" innan du kan ta några. Belöningarna kommer då att blandas och läggas i blommor på nya platser.

May celebrations shuffle.png

Använd 10 vårfrön SpringSeeds.png för att öppna en blomma. Varje blomma ger dig livskraft Lifeforce.png plus en av många olika belöningar, inklusive det dagliga priset, instanser, kunskapspoäng, runskärvor, speciella byggnader eller fler vårfrön .

Det finns 3 speciella belöningar bland blommorna.

May Celebrations20 special1.png Blanda om - förnyar de gömda belöningarna bland blommorna och återställer blommor som tidigare öppnats. Ger 10 vårfrön omedelbart.

May Celebrations20 special2.png 2x - Dubblar belöningen i nästa blomma som öppnas.

May Celebrations20 reveal.png Avslöja 2 - Visar innehållet i två ännu oöppnade blommor.


Livskraft

Lifeforce banner.png

Varje gång du öppnar en blomma kommer du att bli belönad med livskraft Lifeforce.png. Om du har fått specialbelöningen "2x" innan du öppnar så får du två "livskraft".

Med livskraften kan du öppna blommor på dit Majträd. För att använda livskraften klicka på knappen:

May Celebrations20 useLF.png

Då använder du 1 livskraft och får upp till 3 blommor till ditt Majträd:

May Tree Blossoms2.png

När 20 blommor är öppnade har du fyllt Majträdet och du får nuvarande storpris.

May Tree20.png

När du samlar in ditt storpris förlorar ditt Majträd alla sina blommor och du kan börja om att använda din livskraft för att öppna nästa storpris.

Tabs event progress.png

När du fått en byggnad, den exklusiva dagliga eller storprisbyggnad, hittar du dem i ditt lagerInventory icon normal.png

Notera: Alla byggnaders värde och effekt avgörs av vilket kapitel du är i när de läggs till i ditt lager.

Belöningar

Utvecklande byggnader

Evo TotalMay.png

Det festliga Majträdet är detta eventets utvecklande byggnad! Det läggs till i ditt lager när du gjort färdigt första milstolpen genom att färdigställa det femte eventuppdraget. Det kan utvecklas i 10 steg för att förstärka dess krafter.

Utvecklande Majträd

Det festliga Majträdet ger olika resurser till din stad, inklusive befolkning, kultur och mynt. När majträdet utvecklas kommer det att börja producera ytterligare resurser som till exempel förnödenheter, kunskapspoäng och till och med mana eller kännande varor om du har kommit så långt i din forskning.

För mer information om utvecklande byggnader gå till vår sida som behandlar detta ämnet.

Storpriser & Exklusiva dagliga priser

Varje dag har du chans att vinna det exklusiva dagliga priset men det huvudsakliga målet med eventet är att vinna de fantastiska Storpriserna. Här finns det Festliga Majträdets artefakter som utvecklar ditt Majträd:

Mayartefact.png

Se Utvecklande Byggnader för mer information om utvecklingsprocessen.

Men det är inte allt då det finns fler häftiga priser gömda i blommorna inklusive instanser, besvärjelser, kunskapspoäng, truppinstanser och olika byggnader från tidigare event.

May Celebrations20 reward panel.png