Besvärjelser

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klicka på ikonerna för att navigera genom sidorna.


Besvärjelser

Syfte

Besvärjelser görs i Magiakademin och samlar kraften hos dina ickeboostade reliker för att ge kraftfulla förtrollningar till dina byggnader. Genom att kasta besvärjelser så kommer du inte bara ta din produktion till nya nivåer, utan också ge din stad en förtrollad omgivning.

Cidade1.png

Krav

För att kunna kasta dina Besvärjelser behöver du först skapa dem. För att börja skapa Besvärjelser behöver du forska fram och bygga Magiakademin. Du hittar byggnaden i slutet av kapitel 1 i forskningsträdet.

MATI.png

Besvärjelser kräver användandet av ickeboostade reliker, så för att skapa dem kommer du behöva samla reliker på världskartan.

Besvärjelsetyper

Ikon Namn Beskrivning
Spell supply production boost 1.png Provisionens kraft Den här typen av besvärjelse använder den uråldriga kraften hos dina reliker för att öka dina förnödenheter. Den blir tillgänglig i slutet av kapitel 1, så fort du har byggt Magiakademin, och den kan kastas på verkstäder.
Spell neighborly help boost 1.png Förtrollad begåvning En besvärjelse för alla i Elvenar! Den låter dig förtrolla dina kulturbyggnader så att när de får grannhjälp ökar bonusen med 5%! Den är tillgänglig i slutet av kapitel 1, så fort du byggt Magiakademin. Kan inte användas på Utvecklande Byggnader
Spell good production boost 1.png Magisk tillverkning Den här typen av besvärjelser använder kraften från dina reliker och boostar produktionen på fabriker. Genom att förtrolla dina fabriker ökar du produktionen av varor i dina fabriker till en magisk nivå.

Den är först tillgänglig i slutet av kapitel 3, så fort du låst upp den kan den kastas på fabrikerna. Den här fungerar inte på gästrasernas byggnader.

Spell knowledge boost 1.png Inspirerande meditation Den här besvärjelsen ökar antalet kunskapspoäng som man kan lagra när man inte är i spelet. Du kommer inte att förlora kunskapspoäng även om du är frånvarande mer än 10 timmar.

Den är tillgänglig i slutet av kapitel 3, så snart du har låst upp teknologin Magisk Inspiration och när du använt besvärjelsen aktiveras den automatiskt på stapeln för kunskapspoäng.

Pet Food2.png Husdjursmat Denna besvärjelse låter dig "mata" dina Utvecklande Byggnader för att ge dem effekt för en viss tid.

De kan vinnas i huvudevent och tillverkas i Magiakademin.

Spell Teleport.png Teleportera byggnad Denna förtrollning gör att du kan flytta (teleportera) byggnader från din stad till ditt Besvärjelseförråd Inventory icon normal.png för frammaningar. Varje byggnad som teleporteras använder en förtrollning.

Förtrollningen kan användas för många byggnadstyper, men inte för byggnader som för närvarande är i konstruktion, eller som inte kan säljas normalt (t.ex. Stadshuset eller Marknadsplatsen), Uråldriga under, Utgående Byggnader, Begränsade byggnader (t.ex. några Amuni-byggnader), eller Utvecklande Byggnader.

Teleporterade byggnader kan placeras tillbaka i din stad när som helst eller till och med bli Antiförtrollade.

Teleportera byggnader-besvärjelser kan bara fås i Evighetens Spira, från det fjärde mötet och framåt, eller i mystiska kistor. (Obs! Du måste vara i kapitel 3 eller högre för att öppna Spiran.)

Att skapa besvärjelser

För att skapa besvärjelser, öppna magiakademin i byggnadsmenyn och klicka på "skapa"-knappen på besvärjelsen du vill producera. Du får då se hur lång tid det tar tills besvärjelsen är klar. Du kan bara skapa besvärjelser om du har plats i kön, annars får du vänta tills besvärjelsen är klar. Du kan alltid göra färdigt besvärjelser snabbare med diamanter eller reducera tiden med Tidsbooster Instanser.

Spellstimer.png

Så fort din besvärjelse är klar, kan du samla den till magiakademin genom att trycka på ikonen Collect spells.png som visas ovanför magiakademin. Besvärjelsen hamnar då i ditt Besvärjelseförråd Inventory icon normal.png.

Newspell.png
Tips: Om du av någon anledning vill avbryta skapandet av en besvärjelse kan du klicka på X-ikonen och den kommer ge tillbaka relikerna du investerat.

Besvärjelser

Fliken "producera" i magiakademin är platsen du väljer vilken besvärjelse du vill skapa. Genom att placera musen över dem kan du se deras effekt, hur länge de varar och hur många du har i Besvärjelseförråd Inventory icon normal.png.

Spinfo.png

Du kan också få mer information om varje besvärjelse genom att klicka på Info-icon.png-ikonen.

Spellfull.png

Besvärjelseförråd

Lagret är där du lagrar dina klara besvärjelser tills du använder dem. Du kan nå lagret via menyn genom att klicka på ikonen Inventory icon normal.png När du samlat in den producerade besvärjelsen från magiakademin kommer du se en röd indikator på Besvärjelseförrådsikonen Inventory icon normal.png. Genom att klicka på den kan du se vilken ny besvärjelse som lagts till i lagret via "Ny"-fältet som visas på den aktuella besvärjelsen.

Inventory expl.png
Numer Beskrivning
1 Antalet besvärjelser av den sorten som är redo att kastas.
2 Informationsikonen som tillåter dig se en detaljerad information.
3 Fält som visar vilken besvärjelse som är ny.
4 Knapp som kastar alla besvärjelser av den typen.
5 Knapp som tillåter dig kasta en åt gången.
Tips: Om du raderar besvärjelser kommer du inte få tillbaka dina reliker.

Kasta besvärjelser

Genom att klicka på "kasta besvärjelse"-knappen i ditt Besvärjelseförråd Inventory icon normal.png kan du direkt se förändringen på din pekare Cursor spell.png, samt en ikon för besvärjelsen ovan för alla byggnader som den kan kastas på. Du kommer också se ett verktygstips som säger "klicka för att förtrolla denna byggnad".

EnchantB.png

När du förtrollat byggnaden kommer du se ett magiskt skimmer runt byggnaden, vilket gör att din stad ser ännu vackrare och magisk ut!

  • Det finns flera ställen där du kan se effekten av besvärjelsen och hur lång tid det är kvar tills förtrollning tar slut.
Spellsresult.png
  • Du kan använda flera besvärjelser för att förtrolla samma byggnad flera gånger i rad och på så sätt öka varaktigheten för dess effekt.
Duplicateeffect.png

Instanser

I lagret hittar du också dina instanser som är redo att användas. Instanser kan användas för att få förnödenheter, mynt och tidsreduktion, dra bort tid för byggnation, ge kunskapspoäng till uråldriga under m. m. Det finns olika versioner av varje som ger olika procentuella avdrag eller summor.

Instants1.png

Du kan få instanser i spelet, så håll ett öga öppet. När du har fått en kan du nå dem här:

Instants2.png

Tidsbooster förkortar tiden till exempel.

Scouting new.png

Om du klickar på kartläggningsknappen tar det dig till ett fönster som låter dig reducera kartläggningstiden. Genom att sedan klicka på instansen kommer det reducera tiden.

Cast Spell.png

Översikt instanser

Ikon Namn Beskrivning
Coin Rain.png Myntregn Den här instansen ger dig en viss procent mynt och utgår från storleken på ditt stadshuslagers kapacitet.
Supply Windfall.png Förnödenhetsgåva Den här instansen ger dig en viss procent förnödenheter och utgår från storleken på ditt stadshuslagers kapacitet.
Booster.png Tidsbooster Den här instansen ger dig tidsreduktion på byggnad, uppgradering och kartläggningar.
Ancient Knowledge.png Uråldrig Kunskap Den här instansen ger dig ett visst antal Kunskapspoäng till dina vänners eller dina egna Uråldriga under.
Portal boost.png Portalförtjänst Den här instansen fyller på en viss procent av nuvarande Gästras varor.
Royal Restoration.png Kunglig Restaurering Denna fantastiska resurs tillåter dig att uppgradera din Kultur, Befolkning och Produktion från dina Evenemangsbyggnader (även set byggnader) till nästa kapitels nivå! Du kommer behöva 1 Kunglig Restaurering för varje ruta av byggnadens storlek.
SipofClarity.png Klarhetsdryck Denna besvärjelse ger dig möjligheten att få en ny rotation av recept i magiakademin, 100% kostnadsfritt!
Vitality Surge.png Vitalitetsökning Denna instans ger dig möjligheten att återställa en angiven procent av trupper som fallit i strid.
Crossbowmen Enhetsinstans Denna instans lägger automatiskt till ett bestämt antal trupper till respektive enhetstyp. Antal och enhetstyp varierar.  
Icons Namn Enhetstyp Trupp Beskrivning
YxbarbarSvärddansare Lätt närstridspluton Barackens lätta närstridsenheter 5 Rekryterar 5 trupper lätt närstridsenheter. (Yxbarbar för människor, svärddansare för alver).
YxbarbarSvärddansare Lätt närstridsbataljon Barackens lätt närstridsenheter 10 Rekryterar 10 trupper lätt närstridsenheter. (Yxbarbar för människor, svärddansare för alver).
YxbarbarSvärddansare Lätt närstridsregemente Barackens lätt närstridsenheter 25 Rekryterar 25 trupper lätt närstridsenheter. (Yxbarbar för människor, svärddansare för alver).
ArmborsskyttBågskytt Lätt distansenhetspluton Barackens lätta distansenhet 5 Rekryterar 5 trupper lätta distansenheter (Armborstskytt för människor, bågskytt för alver).
ArmborstskyttBågskytt Lätt distansenhetsbalaljon Barackens lätta distansenheter 10 Rekryterar 10 trupper lätta distansenheter (Armborstskytt för människor, bågskytt för alver).
ArmborstskyttBågskytt Lätt distansenhetsregemente Barackens lätta distansenheter 25 Rekryterar 25 trupper lätta distansenheter (Armborstskytt för människor, bågskytt för alver).
PrästHäxa Magipluton Magisk prästenhetHäxenhet 5 Rekryterar 5 magiska trupper (Präster för människor, häxor för alver).
PrästHäxa Magibataljon Magisk prästenhetHäxenhet 10 Rekryterar 10 magiska trupper (Präster för människor, häxor för alver).
PrästHäxa Magiregemente Magisk prästenhetHäxenhet 25 Rekryterar 25 magiska trupper (Präster för människor, häxor för alver).
PaladinTreanter Tung närstridspluton Barackens tunga närstridsenheter 5 Rekryterar 5 trupper tung närstridsenheter (Paladiner för människor, treanter för alver).
PaladinTreanter Tung närstridsbataljon Barackens tunga närstridsenheter 10 Rekryterar 10 trupper tung närstridsenheter (Paladiner för människor, treanter för alver).
PaladinTreanter Tung närstridsregemente Barackens tunga närstridsenheter 25 Rekryterar 25 trupper tung närstridsenheter (Paladiner för människor, treanter för alver).
MörsareStenjätte Tung distansenhetspluton Barackens tunga distansenheterBarackens tunga distansenheter 5 Rekryterar 5 trupper tunga distansenheter (mörsare för människor, stenjättar för alver).
MörsareStenjätte Tung distansenhetsbataljon Barackens tunga distansenheterbarackens tunga distansenheter 10 Rekryterar 10 trupper tunga distansenheter (mörsare för människor, stenjättar för alver).
MörsareStenjätte Tung distansenhetsregemente Barackens tunga distansenheterBarackens tunga distansenheter 25 Rekryterar 25 trupper tunga distansenheter (mörsare för människor, stenjättar för alver).

Trolldom

Lagret är också där din Trolldom lagras, redo att användas. I fliken Trolldom hittar du flera typer av böcker som du har samlat men ännu inte använt.

Sorceries Window.png

Om du håller musen över en bok kommer du att kunna se vilka värdefulla föremål som den innehåller.

Sorceries Tooltip.png

 

Klicka på en bok och välj vilken kraftfull besvärjelse du vill använda.

Sorceries Choice.png
Observera: Du kan bara välja ett enda alternativ, när du väl har valt det kan du hitta det i ditt lager.


Typer av Trolldom

Typer av Trolldom
Ikon Namn Beskrivning
Rsk spell.png Instansbok Denna bok innehåller flera typer av Instanser.

(Du kan bara välja ett av de tillgängliga alternativen).

Rsk shards.png Runskärvsbok Denna bok innehåller flera typer av Runskärvor.

(Du kan bara välja ett av de tillgängliga alternativen).

Rsk evo.png Utvecklingsbok Denna bok innehåller flera typer av Artefakter eller Utvecklande byggnader.

(Du kan bara välja ett av de tillgängliga alternativen).

Rsk set.png Bok om byggnadsset Denna bok innehåller flera typer av byggnadsset.

(Du kan bara välja ett av de tillgängliga alternativen).

Rsk summoning.png Framkallningsbok Denna bok innehåller flera typer av speciella eller sällsynta byggnader.

(Du kan bara välja ett av de tillgängliga alternativen).

Rsk misc.png Resursbok Denna bok innehåller flera typer av specialresurser.

(Du kan bara välja ett av de tillgängliga alternativen).