Enheter

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klicka på ikonerna för att navigera genom sidorna.


Grunder

I Elvenar finns det fem enheter för varje ras som behöver låsas upp och tränas i baracken, men du kan även träna speciella enheter i Legosoldatlägret och i Övningsfältet Enheterna är lika starka för alver och människor men de har något olika taktisk utformning. Båda raserna börjar med närstridsenheter. Den huvudsakliga skillnaden mellan alver och människor för dessa enheter är att människornas ger mer skada men har svagare försvar medans alvernas är mer balanserade. Båda raserna låser även upp lätta och tunga distansenheter, magienheter och tunga närstridsenheter så småningom. Den sista enheten i baracken är en magisk understödjare för båda raserna. Dessutom, genom att besöka provinser på världskartan så får du möjlighet att upptäcka andra enheter du kan slåss mot. Dessa trupper beror huvudsakligen på typ av provins och avståndet från din stad.

Units barracks.png

Förutom den första enheten, som låses upp när du låser upp baracken, så måste alla andra enheter låsas upp med respektive teknologi i forskningsträdet. Du kan också förbättra alla enheternas teknik genom att forska fram motsvarande "befodran".

Promotion.png

Enhetsinformation

Så fort du har byggt baracken så kan du titta närmare på de olika enheterna, även de som är låsta, genom att För att se en större bild klicka på ikonen Information. Genom att klicka på den visas följande Enhetsinformation:

Complete-screen.png
Nummer Namn Ikon Beskrivning
1 Enhetsnivå Enhetsnivå Varje enhet har en nivå, indikerat av antalet stjärnor i ställ upp armen-fönstret. Du kan se dessa stjärnor under enhetsbilden.
2 Typ - Varje enhet har en typ som är en del av en klass.
3 Enhetsklass - Varje klass beskriver vilken taktisk grupp enheten tillhör.
4 Bäst mot - Här kan du se vilken klass som enheten har en bonus mot. De kan vara en attack mot och/eller en defensiv bonus. Om du hoovrar med musen över ikonen får du mer information. Ju fler svärd desto bättre!
5 Skada Skada Skadan är ett värde som hamnar slumpmässigt mellan enhetens skadenummer.
6 Hälsopoäng Hälsopoäng Hälsopoäng per enhet
7 Attackräckvidd Attackräckvidd Det här är den maximala distansen enheten kan attackera på.
8 Rörelseräckvidd Rörelseräckvidd Antalet fält enheten kan förflytta sig på en runda.
9 Initiativ Initiativ Enheten med högre initiativ agerar först.
10 Vikt Vikt Enheter har olika vikt. Ju tyngre enheten är, desto mindre antal enheter får plats i truppen.
11 Tillbakaslag Tillbakaslag Denna färdigheter låter enheter automatiskt kontra efter att de blivit attackerade på nära håll. Numret visar hur många gånger de kan kontra per runda.
12 Specialförmågor - Dessa är besvärjelser eller speciella effekter för attacker. Om du flyttar musen över ikonen får du en beskrivning över förmågan.

Enhetsklasser

I Elvenar hittar du fem klasser av enheter: Lätt närstrid, lätt distans, tung närstrid, tung distans och magiker. Varje klass har sina tillhörande enhetstyper. Till exempel: Fastän svärddansare, yxkrigare, kerberos och orcher alla är olika enhetstyper så tillhör dem samma klass: Lätt närstrid. De är alla lätta närstridsenheter så trots att de har olika strategier under strid så har de ändå likartade värden för hälsopoäng och attack.

Klass Ikon Beskrivning
Lätt närstrid Light melee.png Enkel närstridsenhet (bra HP, bra attack)
Lätt distans Short ranged.png Enkel distansanfallare (bra attack, svag HP)
Tung närstrid Heavy melee.png Närstridsenhet med tungt pansar (Mycket bra HP, svag attack)
Tung distans Long ranged.png Speciella distansanfallare (distans men bepansrade eller med kraftiga distansskott med mycket svag HP) med visst skydd mot lätta distansenheter.
Magiker Mage.png Stödjeenhet med särskilda magiska förmågor (svag HP, svag attack, förmåga att ändra egenskaper hos målet tills slutet på nästa runda).

Specialförmågor

En del enheter har specialförmågor som t.ex. reducerar en fiendes försvar vilket ökar skadan som görs av nästföljande attackerande enheter. Andra har förmågan att reducera en fiendes attackstyrka för att skydda ens trupper. Dessa buffar kan läggas ihop.

Specialförmåga Ikon Beskrivning
Försvarsbonus Defenbon.png Försvagar attacken hos målet, vilket gör att enheten gör mindre skada.
Attackbonus Attkbon.png Försvagar försvaret hos målet, vilket gör att enheten tar mer skada.

Rasernas basenheter

Översikt
Alver Människor
Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png
Eb lm 1 big.png Eb lr 1 big.png Eb ma 1 big.png Eb hm 1 big.png Eb hr 1 big.png Hb lm 1 big.png Hb lr 1 big.png Hb ma 1 big.png Hb hm 1 big.png Hb hr 1 big.png
Svärddansare Bågskytt Häxa Treant Stenjätte Yxbarbar Armborstskytt Präst Paladin Mörsare

Delade rasenheter

Översikt
Övningsfält Legosoldatsläger
Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png
Tg lm 1 big.png Tg lr 1 big.png Andeväsen Tg hm 1 big.png Tg hr 1 big.png Mc lm 1 big.png Mc lr 1 big.png Mc ma 1 big.png Valloriansk vakt Gagnlös groda
Kerberos Dryad Andeväsen Orchkrigare Orchstrateg Drönryttare Jägare Blomster-
magiker
Valloriansk vakt Gagnlös groda

Provinsenheter

Översikt
Light melee.png Light melee.png Light melee.png Short ranged.png Short ranged.png Short ranged.png
Tjuv Uråldrig orch Krigshund Bågskytt Bandit Dimgångare
Tjuv Uråldrig orch Krigshund Bågskytt Bandit Dimgångare
Mage.png Mage.png Mage.png Heavy melee.png Heavy melee.png Heavy melee.png
Häxa Abbot Törnrosmagiker Träskmonsterlink=Provinsenheter Riddare Orchgeneral
Häxa Abbot Törnrosmagiker Träskmonster Riddare Orchgeneral
Long ranged.png Long ranged.png Long ranged.png Short ranged.png Short ranged.png
Bergstroll] Kanonjär Orchdesertör Jägare Dryad
Bergstroll Kanonjär Orchdesertör Jägare Dryad

Enhetsöversikt

Enhetsinformation för alver

Alvernas enheter
Typ Klass Attribut Bonus Specialförmåga Träning
Skada Hälsopoäng Vikt Attackräckvidd Rörelseräckvidd Tillbakaslag Initiativ Attack Försvar Kostnad Tid
Svärddansare Lätt närstrid 19-23 90 1 1 3 1 11 Lätt distans +30%
Magiker +30%
Lätt distans -40%
Magiker -40%
- 14 Supply small.png 12m
Svärddansare II Lätt närstrid 21-25 99 1 1 3 1 11 Lätt distans +30%
Magiker +30%
Lätt distans -50%
Magiker -50%
- 14 Supply small.png 12m
Svärdakrobat Lätt närstrid 23-28 109 1 1 3 1 11 Lätt distans +30%
Magiker +30%
Lätt distans -50%
Magiker -50%
Avväpningsdans -30%
i 2 rundor
14 Supply small.png 12m
Svärdakrobat II Lätt närstrid 25-31 131 1 1 3 1 11 Lätt distans +40%
Magiker +40%
Lätt distans -60%
Magiker -60%
Avväpningsdans -30%
i 2 rundor
14 Supply small.png 12m
Bågskytt Lätt distans 12-18 54 1 4 3 0 18 Tung närstrid +60%
Magiker +80%
Tung närstrid -50% - 14 Supply small.png 12m
Bågskytt II Lätt distans 14-20 59 1 4 3 0 18 Tung närstrid +70%
Magiker +90%
Tung närstrid -50% - 14 Supply small.png 12m
Elitbågskytt Lätt distans 16-20 65 1 4 3 0 18 Tung närstrid +70%
Magiker +90%
Tung närstrid -50% Mitt i prick -20%
i 2 rundor
14 Supply small.png 12m
Elitbågskytt II Lätt distans 18-22 72 1 4 3 0 18 Tung närstrid +70%
Magiker +90%
Tung närstrid -60%
Magiker -10%
Mitt i prick -20%
i 2 rundor
14 Supply small.png 12m
Häxa Magiker 48-72 168 4 3 4 0 14 Tung närstrid +50%
Tung distans +60%
Tung närstrid -60%
Tung distans -50%
Krossat mod -50%
i 2 rundor
58 Supply small.png 48m
Sorceress II Magiker 53-79 185 4 3 4 0 14 Tung närstrid +60%
Tung distans +70%
Tung närstrid -60%
Tung distans -50%
Krossat mod -50%
i 2 rundor
58 Supply small.png 48m
Knopphäxa Magiker 58-88 200 4 3 4 0 14 Tung närstrid +60%
Tung distans +70%
Tung närstrid -60%
Tung distans -50%
Krossat mod -50%
i 2 rundor
Armar av bly -20%
i 2 rundor
58 Supply small.png 48m
Treant Tung närstrid 151-185 750 6 1 2 1 1 Tung distans +40% Lätt närstrid -30%
Tung distans -80%
- 87 Supply small.png 1h12m
Treant II Tung närstrid 167-204 830 6 1 2 1 1 Tung distans +50% Lätt närstrid -40%
Tung distans -80%
- 87 Supply small.png 1h12m
Äldre treant Tung närstrid 180-220 910 6 1 2 1 1 Tung distans +50% Lätt närstrid -40%
Tung distans -80%
Bedövande rapp -30%
i 2 rundor
87 Supply small.png 1h12m
Äldre treant II Tung närstrid 198-242 1 090 6 1 2 1 1 Tung distans +60% Lätt närstrid -50%
Tung distans-80%
Bedövande rapp -30%
i 2 rundor
87 Supply small.png 1h12m
Stenjätte Tung distans 97-179 380 6 3 3 0 7 Lätt distans +20%
Lätt närstrid +70%
Lätt distans -40% - 87 Supply small.png 1h12m
Golem II Tung distans 114-190 420 6 3 3 0 7 Lätt distans +20%
Lätt närstrid +80%
Lätt distans -50% - 87 Supply small.png 1h12m
Granitjätte Tung distans 134-200 460 6 3 3 0 7 Lätt distans +20%
Lätt närstrid +80%
Lätt distans -50% Shield Slicer -10%
i 3 rundor
87 Supply small.png 1h12m
Granitjätte II Tung distans 147-221 510 6 3 3 0 7 Lätt distans+30%
Lätt närstrid +90%
Lätt distans-50% Shield Slicer -10%
i 3 rundor
87 Supply small.png 1h12m

Människornas enhetsinformation

Människornas enheter
Typ Klass Attribut Bonus Specialförmåga Träning
Skada Hälsopoäng Vikt Attackräckvidd Rörelseräckvidd Tillbakaslag Initiativ Attack Försvar Kostnad Tid
Yxkrigare Lätt närstrid 20-24 86 1 1 3 1 10 Närstrid +60%
Magiker +60%
Närstrid -20%
Magiker -20%
- 14 Supply small.png 12m
Yxkrigare II Lätt närstrid 22-26 95 1 1 3 1 10 Närstrid +70%
Magiker +70%
Närstrid -20%
Magiker -20%
- 14 Supply small.png 12m
Stormbarbar Lätt närstrid 24-30 104 1 1 3 1 10 Närstrid +70%
Magiker +70%
Närstrid -20%
Magiker -20%
Charged Strike -30%
i 1 runda
14 Supply small.png 12m
Stormbarbar II Lätt närstrid 26-32 125 1 1 3 1 10 Närstrid +70%
Magiker +70%
Närstrid -40%
Magiker -40%
Charged Strike-30%
i 1 runda
14 Supply small.png 12m
Armborstskytt Närstrid 11-17 58 1 4 3 0 19 Magiker +50%
Tung närstrid +50%
Magiker -30%
Tung närstrid -60%
- 14 Supply small.png 12m
Armborstskytt II Närstrid 13-17 64 1 4 3 0 19 Magiker +60%
Tung närstrid +60%
Magiker -30%
Tung närstrid -60%
- 14 Supply small.png 12m
Mästerlig armborstskytt Närstrid 15-19 70 1 4 3 0 19 Tung närstrid +60%
Magiker +60%
Tung närstrid -60%
Magiker -30%
Numb Shot -20%
i 3 rundor
14 Supply small.png 12m
Mästerlig armborstskytt II Närstrid 17-21 77 1 4 3 0 19 Tung närstrid +70%
Magiker +70%
Tung närstrid -60%
Magiker -30%
Numb Shot -20%
i 3 rundor
14 Supply small.png 12m
Präst Magiker 48-80 152 4 5 2 0 13 Tung distans +70%
Tung närstrid +60%
Tung distans -80% Gudomlig förbannelse -40%
i 2 rundor
58 Supply small.png 48m
Präst II Magiker 53-88 167 4 5 2 0 13 Tung distans +80%
Tung närstrid +70%
Tung distans -80% Gudomlig förbannelse -40%
i 2 rundor
58 Supply small.png 48m
Helig präst Magiker 58-96 184 4 5 2 0 13 Tung distans +80%
Tung närstrid +70%
Tung distans -80% Gudomlig förbannelse -40%
i 2 rundor
Gudomligt ingripande -30%
i 2 rundor
58 Supply small.png 48m
Mörsare Tung distans 51-105 250 6 8 1 0 5 Lätt närstrid +50%
Lätt distans +60%
Lätt närstrid -40%
Lätt distans -50%
- 87 Supply small.png 1h12m
Mörsare II Tung distans 60-112 280 6 9 1 0 5 Lätt närstrid +60%
Lätt distans +70%
Lätt närstrid -40%
Lätt distans -50%
- 87 Supply small.png 1h12m
Grym mörsare Tung distans 71-118 300 6 10 1 0 5 Lätt närstrid +60%
Lätt distans +70%
Lätt närstrid -40%
Lätt distans -50%
Sömngranat -20%
i 3 rundor
87 Supply small.png 1h12m
Grym mörsare II Tung distans 74-124 340 6 10 1 0 5 Lätt närstrid +70%
Lätt distans +80%
Lätt närstrid -40%
Lätt distans -50%
Sömngranat -20%
i 3 rundor
87 Supply small.png 1h12m
Paladin Tung närstrid 138-186 560 6 2 2 1 2 Tung distans +30%
Lätt närstrid +30%
Tung distans -60% - 87 Supply small.png 1h12m
Paladin II Tung närstrid 151-205 620 6 2 2 1 2 Tung distans +40%
Lätt närstrid +30%
Tung distans -70% - 87 Supply small.png 1h12m
Välsignad Paladin Tung närstrid 167-225 680 6 2 2 1 2 Tung distans +40%
Lätt närstrid +30%
Tung distans -70% Genomborrad rustning +10%
i 3 rundor
87 Supply small.png 1h12m
Välsignad Paladin II Tung närstrid 187-253 820 6 2 2 1 2 Tung distans+50%
Lätt närstrid +40%
Tung distans-70% Genomborrad rustning +10%
i 3 rundor
87 Supply small.png 1h12m

Övningsfältets enhetsinformation

Övningsfältets enheter
Typ Klass Attribut Bonus Specialförmågor Träning
Skada Hälsopoäng Vikt Attackräckvidd Rörelseräckvidd Tillbakaslag Initiativ Attack Försvar Kostnad Tid
Kerberos Lätt närstrid 17-21 78 1 1 5 1 9 Magiker +60%
Lätt distans +30%
Magiker -30% - 14 Supply small.png 12m
Kerberos II Lätt närstrid 19-23 86 1 1 6 2 9 Magiker +70%
Lätt distans +30%
Magiker -40% - 14 Supply small.png 12m
Ondskefull kerberos Lätt närstrid 21-25 94 1 1 7 3 9 Magiker +70%
Lätt distans +30%
Magiker -40% Köttsår -20%
i 2 rundor
14 Supply small.png 12m
Ondskefull kerberos II Lätt närstrid 23-28 104 1 1 7 3 9 Magiker +80%
Lätt distans +30%
Magiker -60%
Lätt distans -20%
Köttsår-20%
i 2 rundor
14 Supply small.png 12m
Dryad Lätt distans 28-43 88 2 4 3 0 17 Tung närstrid +70% Magiker -40%
Tung närstrid -80%
- 29 Supply small.png 24m
Dryad II Lätt distans 34-46 97 2 4 3 0 17 Tung närstrid +90% Magiker -40%
Tung närstrid -80%
- 29 Supply small.png 24m
Giftdryad Lätt distans 39-49 106 2 4 3 0 17 Tung närstrid +90% Magiker -40%
Tung närstrid -80%
Giftpil försvagar fienden -30%
i 2 rundor
29 Supply small.png 24m
Giftdryad II Lätt distans 43-53 117 2 4 3 0 17 Tung närstrid +100% Magiker -40%
Tung närstrid -90%
Giftpil försvagar fienden -30%
i 2 rundor
29 Supply small.png 24m
Andeväsen Magiker 46-68 132 3 3 4 0 15 Tung närstrid +10%
Tung distans +70%
Tung närstrid -70%
Tung distans -80%
Silverskrik -50%
i 1 runda
43 Supply small.png 36m
Andeväsen II Magiker 50-76 145 3 3 4 0 15 Tung närstrid +10%
Tung distans +90%
Tung närstrid -70%
Tung distans -80%
Silverskrik -50%
i 1 runda
43 Supply small.png 36m
Kusligt andeväsen Magiker 55-83 160 3 3 4 0 15 Tung närstrid +10%
Tung distans +90%
Tung närstrid -70%
Tung distans -80%
Silverskrik -50%
i 1 runda
Otäck mardröm -40%
i 1 runda
43 Supply small.png 36m
Orchkrigare Tung närstrid 51-77 260 2 1 2 1 4 Tung distans +20%
Lätt närstrid +70%
Tung distans -30%
Lätt närstrid -30%
Orcs.png 24m
Orchkrigare II Tung närstrid 56-84 290 2 1 2 2 4 Tung distans +20%
Lätt närstrid +80%
Tung distans -30%
Lätt närstrid -40%
Orcs.png 24m
Grym orchkrigare Tung närstrid 62-92 310 2 1 2 3 4 Tung distans +20%
Lätt närstrid +80%
Tung distans -30%
Lätt närstrid -40%
KnockDown -20%
i 2 rundor
Orcs.png 24m
Grym orchkrigare II Tung närstrid 68-102 380 2 1 2 3 4 Tung distans +20%
Lätt närstrid +90%
Tung distans -30%
Lätt närstrid -50%
KnockDown-20%
i 2 rundor
1 Orcs.png 24m
Orchstrateg Tung distans 34-62 132 2 3 3 1 6 Lätt distans +60% Lätt närstrid -40%
Lätt distans -70%
Orcs.png 24m
Orchstrateg II Tung distans 40-66 145 2 3 3 1 6 Lätt distans +70% Lätt närstrid -40%
Lätt distans -80%
Orcs.png 24m
Senior Orc Strategist Tung distans 46-70 160 2 3 3 1 6 Lätt distans +70% Lätt närstrid -40%
Lätt distans -80%
Huvudträff -30%
i 2 rundor
Orcs.png 24m
Senior Orc Strategist II Tung distans 51-77 176 2 3 3 1 6 Lätt distans +90% Lätt närstrid -40%
Lätt distans -80%
Huvudträff -30%
i 2 rundor
Orcs.png 24m

Legosoldatslägrets enhetsinformation

Legosoldatslägrets enheter
Typ Klass Attribut Bonus Specialförmågor Träning
Skada Hälsopoäng Vikt Attackräckvidd Rörelseräckvidd Tillbakaslag Initiativ Attack Försvar Kostnad Tid
Drönryttare Lätt närstrid 41-51 176 2 1 4 1 12 Magiker +30%
Lätt distans +70%
Lätt distans -30% - 29 Supply small.png 24m
Drönryttare II Lätt närstrid 46-56 194 2 1 4 1 12 Magiker +30%
Lätt distans +90%
Lätt distans -30% - 29 Supply small.png 24m
Giftig drönryttare Lätt närstrid 50-62 210 2 1 4 1 12 Magiker +30%
Lätt distans +90%
Lätt distans -30% Giftsting -20%
i 3 rundor
29 Supply small.png 24m
Giftig drönryttare II Lätt närstrid 57-70 240 2 1 4 1 12 Magiker +30%
Lätt distans +90%
Magiker -20%
Lätt distans -60%
Giftsting -20%
i 3 rundor
29 Supply small.png 24m
Jägare Lätt distans 12-20 46 1 4 4 1 20 Magiker +80%
Tung närstrid +40%
Magiker -80%
Tung närstrid -40%
- 14 Supply small.png 12m
Jägare II Lätt distans 14-22 51 1 4 4 1 20 Magiker +90%
Tung närstrid +40%
Magiker -90%
Tung närstrid -40%
- 14 Supply small.png 12m
Professionell jägare Lätt distans 17-22 56 1 4 4 1 20 Magiker +90%
Tung närstrid +40%
Magiker -90%
Tung närstrid -40%
Falköga -30%
i 1 runda
14 Supply small.png 12m
Professionell jägare II Lätt distans 18-24 61 1 4 4 1 20 Magiker +110%
Tung närstrid +40%
Magiker -90%
Tung närstrid -40%
Falköga-30%
i 1 runda
14 Supply small.png 12m
Blomstermagiker Magiker 45-75 96 3 5 2 0 16 Tung distans +30%
Tung närstrid +80%
Tung distans -70%
Tung närstrid -60%
Blomstervind -30%
i 3 rundor
43 Supply small.png 36m
Blomstermagiker II Magiker 50-83 106 3 5 2 0 16 Tung distans +30%
Tung närstrid +90%
Tung distans -70%
Tung närstrid -70%
Blomstervind -30%
i 3 rundor
43 Supply small.png 36m
Blomsterprinsessa Magiker 55-91 116 3 5 2 0 16 Tung distans +30%
Tung närstrid +90%
Tung distans -70%
Tung närstrid -70%
Blomstervind -30%
i 3 rundor
Flower Power -20%
i 3 rundor
43 Supply small.png 36m
Valloriansk vakt Tung närstrid 153-207 580 6 2 2 1 3 Tung distans +60% Tung distans -70%
Lätt närstrid -20%
- 87 Supply small.png 1h12m
Valloriansk vakt II Tung närstrid 168-228 630 6 2 2 1 3 Tung distans +70% Tung distans -80%
Lätt närstrid -20%
- 87 Supply small.png 1h12m
Valloriansk veteran Tung närstrid 191-253 630 6 2 2 1 3 Tung distans +70% Tung distans -80%
Lätt närstrid -20%
Ödlepisk -30%
i 1 runda
87 Supply small.png 1h12m
Valloriansk veteran II Tung närstrid 204-276 840 6 2 2 1 3 Tung distans +90% Tung distans -80%
Lätt närstrid -20%
Ödlepisk-30%
i 1 runda
87 Supply small.png 1h12m
Gagnlös groda Tung distans 42-70 210 4 8 1 0 8 Lätt närstrid +80%
Lätt distans +40%
Lätt närstrid -60%
Lätt distans -40%
- 58 Supply small.png 48m
Gagnlös groda II Tung distans 49-75 230 4 9 1 0 8 Lätt närstrid +90%
Lätt distans +40%
Lätt närstrid -70%
Lätt distans -40%
- 58 Supply small.png 48m
Grodprins Tung distans 59-78 250 4 10 1 0 8 Lätt närstrid +90%
Lätt distans +40%
Lätt närstrid -70%
Lätt distans -40%
Syrspott -30%
i 1 runda
58 Supply small.png 48m
Grodprins II Tung distans 55-75 250 4 10 1 0 8 Lätt närstrid +90%
Lätt distans +40%
Lätt närstrid -90%
Lätt distans -40%
Syrspott-30%
i 1 runda
58 Supply small.png 48m

Provinsernas enhetsinformation

Provinsernas enheter
Typ Klass Attribut Bonus Specialförmågor
Skada Hälsopoäng Vikt Attackräckvidd Rörelseräckvidd Tillbakaslag Initiativ Attack Försvar
Tjuv Lätt närstrid 18-24 98 1 1 3 1 10 Lätt distans +30%
Magiker +30%
- -
Tjuv II Lätt närstrid 20-26 108 1 1 3 1 10 Lätt distans +50%
Magiker +50%
- -
Otäck tjuv Lätt närstrid 21-29 119 1 1 3 1 10 Lätt distans +60%
Magiker +60%
- -
Uråldrig orch Lätt närstrid 35-55 148 2 1 4 1 11 Lätt distans +40%
Magiker +20%
Lätt distans -10% -
Uråldrig orch II Lätt närstrid 38-58 163 2 1 4 2 11 Lätt distans +60%
Magiker +30%
Lätt distans -20% -
Brutal uråldrig orch Lätt närstrid 42-64 179 2 1 4 3 11 Lätt distans +70%
Magiker +30%
Lätt distans -30% Tarmhuggare -30%
i 2 rundor
Helveteshund Lätt närstrid 17-21 62 1 1 5 1 7 Lätt distans +10%
Magiker +30%
Lätt distans -30%
Magiker -60%
-
Helveteshund II Lätt närstrid 19-23 68 1 1 6 2 7 Lätt distans +20%
Magiker +50%
Lätt distans -30%
Magiker -70%
-
Rasande helveteshund Lätt närstrid 21-25 75 1 1 7 3 7 Lätt distans +20%
Magiker +70%
Lätt distans -30%
Magiker -70%
Blodigt bett -30%
i 2 rundor
Vild bågskytt Lätt distans 10-14 50 1 4 3 0 17 Tung närstrid +50%
Magiker +30%
Tung närstrid -40%
Magiker -20%
-
Vild bågskytt II Lätt distans 10-15 55 1 4 3 0 17 Tung närstrid +70%
Magiker +50%
Tung närstrid -40%
Magiker -20%
-
Vild bågskytt Lätt distans 14-17 61 1 4 3 0 17 Tung närstrid +80%
Magiker +60%
Tung närstrid -40%
Magiker -20%
Enars pil -30%
i 2 rundor
Bandit Lätt distans 11-19 46 1 4 3 0 18 Tung närstrid +60%
Magiker +10%
Tung närstrid -50%
Magiker -10%
-
Bandit II Lätt distans 14-20 51 1 4 3 0 18 Tung närstrid +70%
Magiker +20%
Tung närstrid -60%
Magiker -20%
-
Slug bandit Lätt distans 15-21 56 1 4 3 0 18 Tung närstrid +80%
Magiker +20%
Tung närstrid -70%
Magiker -20%
Ohederlig taktik -10%
i 3 rundor
Dimgångare Lätt distans 22-34 88 2 4 4 1 21 Tung närstrid +20%
Magiker +70%
Tung närstrid -30%
Magiker -40%
-
Dimgångare II Lätt distans 26-36 97 2 4 4 1 21 Tung närstrid +30%
Magiker +80%
Tung närstrid -30%
Magiker -60%
-
Slug dimgångare Lätt distans 31-37 106 2 4 4 1 21 Tung närstrid +30%
Magiker +90%
Tung närstrid -30%
Magiker -70%
Knepig situation -20%
i 3 rundor
Jägare Lätt distans 12-20 46 1 4 4 1 20 Magiker +80%
Tung närstrid +40%
Magiker -80%
Tung närstrid -40%
-
Jägare II Lätt distans 14-22 51 1 4 4 1 20 Magiker +90%
Tung närstrid +40%
Magiker -90%
Tung närstrid -40%
-
Dryad Lätt distans 28-43 88 2 4 3 0 17 Tung närstrid +70% Magiker -40%
Tung närstrid -80%
-
Dryad II Lätt distans 34-46 97 2 4 3 0 17 Tung närstrid +90% Magiker -40%
Tung närstrid -80%
-
Förtrollerska Magiker 61-91 152 4 3 4 0 13 Tung närstrid +30%
Tung distans +60%
Tung närstrid -30%
Tung distans -50%
Märkliga häxkonster -40%
i 2 rundor
Förtrollerska II Magiker 67-101 152 4 3 4 0 13 Tung närstrid +40%
Tung distans +70%
Tung närstrid -40%
Tung distans -60%
Märkliga häxkonster -40%
i 2 rundor
Djävulsk förtrollerska Magiker 74-110 184 4 3 4 0 13 Tung närstrid +40%
Tung distans +80%
Tung närstrid -40%
Tung distans -70%
Märkliga häxkonster -40%
i 2 rundor
Haunting Hex -30%
i 2 rundor
Abbot Magiker 51-85 136 4 5 2 0 12 Tung närstrid +20%
Tung distans +60%
Tung närstrid -20%
Tung distans -60%
Falsk vapenvägrare -50%
i 2 rundor
Abbot II Magiker 56-94 150 4 5 2 0 12 Tung närstrid +30%
Tung distans +70%
Tung närstrid -30%
Tung distans -70%
Falsk vapenvägrare -50%
i 2 rundor
Mörk abbot Magiker 62-103 165 4 5 2 0 12 Tung närstrid +40%
Tung distans +80%
Tung närstrid -30%
Tung distans -70%
Falsk vapenvägrare -50%
i 2 rundor
Last Supper -20%
i 2 rundor
Törnrosmagiker Magiker 36-60 78 3 5 2 1 15 Tung närstrid +70%
Tung distans +10%
Tung närstrid -50%
Tung distans -60%
Törnevindar -40%
i 3 rundor
Törnrosmagiker II Magiker 40-66 86 3 5 2 1 15 Tung närstrid +80%
Tung distans +20%
Tung närstrid -70%
Tung distans -60%
Törnevindar -40%
i 3 rundor
Vissen törnrosmagiker Magiker 44-73 94 3 5 2 0 15 Tung närstrid +90%
Tung distans +20%
Tung närstrid -80%
Tung distans -60%
Törnevindar -40%
i 3 rundor
Withering Will -10%
i 3 rundor
Träskmonster Tung närstrid 148-200 540 6 1 2 1 1 Tung distans +10% Lätt närstrid -10%
Tung distans -50%
-
Träskmonster II Tung närstrid 179-241 660 6 1 2 1 1 Lätt närstrid +10%
Tung distans +20%
Lätt närstrid -20%
Tung distans -60%
-
Rasande träskmonster Tung närstrid 196-265 730 6 1 2 1 1 Lätt närstrid +20%
Tung distans +30%
Lätt närstrid -20%
Tung distans -60%
Lerslag -20%
i 2 rundor
Riddare Tung närstrid 78-106 370 4 2 2 1 2 Tung distans +40% Lätt närstrid -10%
Tung distans -30%
-
Riddare II Tung närstrid 95-129 450 4 2 2 1 2 Tung distans +60% Lätt närstrid -20%
Tung distans -40%
-
Modig riddare Tung närstrid 105-141 490 4 2 2 1 2 Tung distans +70% Lätt närstrid -20%
Tung distans -50%
Ädelt slag -30%
i 2 rundor
Orchgeneral Tung närstrid 153-207 510 6 2 2 1 3 Lätt närstrid +10%
Tung distans +20%
Lätt närstrid -30%
Tung distans -20%
-
Orchgeneral II Tung närstrid 187-253 630 6 2 2 2 3 Lätt närstrid +40%
Tung distans +30%
Lätt närstrid -30%
Tung distans -20%
-
Muterad orchgeneral Tung närstrid 204-276 690 6 2 2 3 3 Lätt närstrid +60%
Tung distans +30%
Lätt närstrid -30%
Tung distans -20%
Blint raseri -20%
i 3 rundor
Bergstroll] Tung distans 54-90 210 4 3 3 0 6 Lätt närstrid +40%
Lätt distans +40%
Lätt distans -20% -
Bergstroll] II Tung distans 77-115 290 4 3 3 0 6 Lätt närstrid +50%
Lätt distans +60%
Lätt distans -30% -
Grovt bergstroll Tung distans 90-122 320 4 3 3 0 6 Lätt närstrid +50%
Lätt distans +70%
Lätt distans -40% Sandkast -30%
i 2 rundor
Kanonjär Tung distans 27-57 220 6 8 1 0 4 Lätt närstrid +40%
Lätt distans +40%
Lätt närstrid -20%
Lätt distans -50%
-
Kanonjär II Tung distans 42-78 290 6 9 1 0 4 Lätt närstrid +60%
Lätt distans +60%
Lätt närstrid -20%
Lätt distans -50%
-
Tokig kanonjär Tung distans 50-83 320 6 10 1 0 4 Lätt närstrid +70%
Lätt distans +70%
Lätt närstrid -20%
Lätt distans -50%
Tokig kanon -30%
i 1 runda
Orchdesertör Tung distans 62-130 340 6 3 3 1 5 Lätt närstrid +50%
Lätt distans +30%
Lätt närstrid -40% -
Orc Deserter II Tung distans 88-164 460 6 3 3 1 5 Lätt närstrid +70%
Lätt distans +30%
Lätt närstrid -60% -
Smutsig orchdesertör Tung distans 104-174 510 6 3 3 1 5 Lätt närstrid +80%
Lätt distans +30%
Lätt närstrid -70% Stinkande stank -30%
i 3 rundor