InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Följ oss på

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till: navigering, sök
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klicka på ikonerna för att navigera genom sidorna.


Grunder

I Elvenar finns det fem enheter för varje ras som behöver låsas upp och tränas i baracken, men du kan även träna speciella enheter i Legosoldatlägret och i Övningsfältet Enheterna är lika starka för alver och människor men de har något olika taktisk utformning.

Båda raserna börjar med närstridsenheter. Den huvudsakliga skillnaden mellan alver och människor för dessa enheter är att människornas ger mer skada men har svagare försvar medans alvernas är mer balanserade. Båda raserna låser även upp lätta och tunga distansenheter, magienheter och tunga närstridsenheter så småningom. Den sista enheten i baracken är en magisk understödjare för båda raserna.

Dessutom, genom att besöka provinser på världskartan så får du möjlighet att upptäcka andra enheter du kan slåss mot. Dessa trupper beror huvudsakligen på typ av provins och avståndet från din stad.


Units barracks.png

Förutom den första enheten, som låses upp när du låser upp baracken, så måste alla andra enheter låsas upp med respektive teknologi i forskningsträdet. Du kan också förbättra alla enheternas teknik genom att forska fram motsvarande "befodran".


Promotion.png

Enhetsinformation

Så fort du har byggt baracken så kan du titta närmare på de olika enheterna, även de som är låsta, genom att klicka på respektive informationsikon Information. Genom att klicka på den visas följande Enhetsinformation:


Complete-screen.png


Nummer Namn Ikon Beskrivning
1 Enhetsnivå Unit Level Each Unit has a Level, indicated by the number of stars, in theVarje enhet har en nivå, indikerat av antalet stjärnor army setup window Du kan se dessa stjärnor under enhetsbilden.
2 Typ - Varje enhet har en typ som är en del av en klass-
3 Enhetsklass - Varje klass beskriver vilken taktisk grupp enheten tillhör.
4 Bäst mot - Här kan du se vilken klass som enheten har en bonus mot. De kan vara en attack mot och/eller en defensiv bonus. Om du hoovrar med musen över ikonen får du mer information. Ju fler svärd desto bättre!
5 Skada Damage Skadan är ett värde som hamnar slumpmässigt mellan enhetens skadenummer.
6 Hälsopoäng Hitpoints Hälsopoäng per enhet
7 Attackräckvidd Attack Range Det här är den maximala distansen enheten kan attackera på.
8 Rörelseräckvidd Movement Range Antalet fält enheten kan förflytta sig på en runda.
9 Initiativ Initiative The unit with the higher Initiative will act earlier in the battle round. Enheten med högre initiativ agerar först.
10 Vikt Weight Enheter har olika vikt. Ju tyngre enheten är, desto mindre antal enheter får plats i truppen.
11 Tillbakaslag Strike Back Denna färdigheter låter enheter automatiskt kontra efter att de blivit attackerade på nära håll. Numret visar hur många gånger de kan kontra per runda.
12 Specialförmågor - Dessa är besvärjelser eller speciella effekter för attacker. Om du flyttar musen över ikonen får du en beskrivning över förmågan.

Enhetsklasser

I Elvenar hittar du fem klasser av enheter: Lätt närstrid, kortdistans, tung närstrid, långdistans och magiker.

Varje klass har sina tillhörande enhetstyper. Till exempel: Fastän svärdtämjare, yxkrigare, kerberos och orcher alla är olika enhetstyper så tillhör dem samma klass: Lätt närstrid. De är alla lätta närstridsenheter så trots att de har olika strategier under strid så har de ändå likartade värden för hälsopoäng och attack.


Klass Ikon Beskrivning
Lätt närstrid Light melee.png Enkel närstridsenhet (bra HP, bra attack)
Kortdistans Short ranged.png Enkel distansanfallare (bra attack, svag HP)
Tung närstrid Heavy melee.png Närstridsenhet med tungt pansar (Mycket bra HP, svag attack)
Långdistans Long ranged.png Speciella distansanfallare (distans men bepansrade eller med kraftiga distansskott med mycket svag HP) med visst skydd mot kortdistansenheter.
Magiker Mage.png Stödjeenhet med särskilda magiska förmågor (svag HP, svag attack, förmåga att ändra egenskaper hos målet tills slutet på nästa runda).


Specialförmågor

En del enheter har specialförmågor som t.ex. reducerar en fiendes försvar vilket ökar skadan som görs av nästföljande attackerande enheter. Andra har förmågan att reducera en fiendes attackstyrka för att skydda ens trupper. Dessa buffar kan läggas ihop.


Specialförmåga Ikon Beskrivning
Försvarsbonus Attkbon.png Försvagar attacken hos målet, vilket gör att enheten gör mindre skada.
Attackbonus Defenbon.png Försvagar försvaret hos målet, vilket gör att enheten tar mer skada.

Rasernas basenheter

Översikt
Alver Människor
Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png
Eb lm 1 big.png Eb lr 1 big.png Eb ma 1 big.png Eb hm 1 big.png Eb hr 1 big.png Hb lm 1 big.png Hb lr 1 big.png Hb ma 1 big.png Hb hm 1 big.png Hb hr 1 big.png
Svärdtämjare Bågskytt Häxa Treant Stenjätte Yxbarbar Armborstskytt Präst Paladin Mörsare

Delade rasenheter

Översikt
Övningsfält Legosoldatsläger
Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png
Tg lm 1 big.png Tg lr 1 big.png Andeväsen Tg hm 1 big.png Tg hr 1 big.png Mc lm 1 big.png Mc lr 1 big.png Mc ma 1 big.png Vallorian Guard Fainéant Frog
Kerberos Dryad Andeväsen Orchkrigare Orchstrateg Drönryttare Jägare Blomster-
magiker
Valloriansk vakt Gagnlös groda

Provinsenheter

Översikt
Light melee.png Light melee.png Light melee.png Short ranged.png Short ranged.png Short ranged.png
Mob eblm 1 big.png Mob hblm 1 big.png Wardog.png Mob eblr 1 big.png Mob hblr 1 big.png Mob tglr 1 big.png
Tjuv Uråldrig orch Krigshund Bågskytt Bandit Dimgångare
Mage.png Mage.png Mage.png Heavy melee.png Heavy melee.png Heavy melee.png
Mob ebma 1 big.png Mob hbma 1 big.png Mob mcma 1 big.png Mob ebhm 1 big.png Mob hbhm 1 big.png Mob tghm 1 big.png
Häxa Abbot Törnrosmagiker Träskmonster Riddare Orchgeneral
Long ranged.png Long ranged.png Long ranged.png Short ranged.png Short ranged.png
Steinling Cannoneer Orc Deserter Ranger Dryad
Bergstroll Kanonjär Orchdesertör Jägare Dryad

Enhetsöversikt

Enhetsinformation för alver

Alvernas enheter
Typ Klass Attributer Bonus Specialförmåga Träning
Damage Hitpoints Weight Attack Range Movement Range Strike Back Initiative Attack Försvar Pris Tid
Sword Dancer Light Melee 19-23 90 1 1 3 1 11 Light Ranged +20% Mage +20% Light Ranged -20%
Mage -20%
- 14 Supply small.png 12m
Sword Dancer II Light Melee 21-25 99 1 1 3 1 11 Light Ranged +30%
Mage +30%
Light Ranged -30%
Mage -30%
- 14 Supply small.png 12m
Sword Acrobat Light Melee 23-28 109 1 1 3 1 11 Light Ranged +30%
Mage +30%
Light Ranged -40%
Mage -40%
Disarming Dance
-30%
för 2
rundor
14 Supply small.png 12m
Archer Light Ranged 11-17 54 1 4 3 0 18 Heavy Melee +40%
Mage +60%
Heavy Melee -50% - 14 Supply small.png 12m
Archer II Light Ranged 13-17 59 1 4 3 0 18 Heavy Melee +60%
Mage +80%
Heavy Melee -50% - 14 Supply small.png 12m
Elite Archer Light Ranged 15-19 65 1 4 3 0 18 Heavy Melee +70%
Mage +90%
Heavy Melee -50% Bull's Eye
-20%
för 2
rundor
14 Supply small.png 12m
Sorceress Mage 48-72 168 4 3 4 0 14 Heavy Melee +40%
Heavy Ranged +50%
Heavy Melee -30%
Heavy Ranged -40%
Broken Valor
-50%
för 2
rundor
58 Supply small.png 48m
Sorceress II Mage 53-79 185 4 3 4 0 14 Heavy Melee +50%
Heavy Ranged +60%
Heavy Melee -40%
Heavy Ranged -50%
Broken Valor
-50%
för 2
rundor
58 Supply small.png 48m
Bud Sorceress Mage 58-88 200 4 3 4 0 14 Heavy Melee +60%
Heavy Ranged +70%
Heavy Melee -40%
Heavy Ranged -50%
Broken Valor
-50%
för 2
rundor
Leaden Arms
-20%
för 2
rundor
58 Supply small.png 48m
Treant Heavy Melee 151-185 750 6 1 2 1 1 Heavy Ranged +30% Light Melee -10%
Heavy Ranged-70%
- 87 Supply small.png 1h12m
Treant II Heavy Melee 167-204 830 6 1 2 1 1 Heavy Ranged +40% Light Melee -30%
Heavy Ranged-80%
- 87 Supply small.png 1h12m
Elder Treant Heavy Melee 180-220 910 6 1 2 1 1 Heavy Ranged +50% Light Melee -40%
Heavy Ranged-80%
Dazing Lash
-30%
för 2
rundor
87 Supply small.png 1h12m
Golem Heavy Ranged 97-179 380 6 3 3 0 7 Light Ranged+20%
Light Melee +50%
Light Ranged-20% - 87 Supply small.png 1h12m
Golem II Heavy Ranged 114-190 420 6 3 3 0 7 Light Ranged+20%
Light Melee +70%
Light Ranged-40% - 87 Supply small.png 1h12m
Granite Golem Heavy Ranged 134-200 460 6 3 3 0 7 Light Ranged+20%
Light Melee +80%
Light Ranged-50% Shield Slicer
-10%
för 3
rundor
87 Supply small.png 1h12m

Människornas enhetsinformation

Människornas enheter
Typ Klass Attributer Bonus Specialförmåga Träning
Damage Hitpoints Weight Attack Range Movement Range Strike Back Initiative Attack Försvar Pris Tid
Axe Barbarian Light Melee 20-24 86 1 1 3 1 10 Short Ranged +40% Mage +40% - - 14 Supply small.png 12m
Axe Barbarian II Light Melee 22-26 95 1 1 3 1 10 Short Ranged +60%
Mage +60%
- - 14 Supply small.png 12m
Storm Barbarian Light Melee 24-30 104 1 1 3 1 10 Short Ranged +70%
Mage +70%
- Charged Strike+30%
för 1 runda
14 Supply small.png 12m
Crossbowman Short Ranged 10-16 58 1 4 3 0 19 Mage +40%
Heavy Melee +40%
Mage -20%
Heavy Melee -50%
- 14 Supply small.png 12m
Crossbowman II Short Ranged 12-16 64 1 4 3 0 19 Mage +50%
Heavy Melee +50%
Mage -30%
Heavy Melee -60%
- 14 Supply small.png 12m
Master Crossbowman Short Ranged 14-18 70 1 4 3 0 19 Heavy Melee +60%
Mage +60%
Heavy Melee -60%
Mage -30%
Numb Shot-20%
för 3 rundor
14 Supply small.png 12m
Priest Mage 48-80 152 4 5 2 0 13 Heavy Ranged+60%
Heavy Melee +40%
Heavy Ranged-70% Divine Curse +40%
för 2 rundor
58 Supply small.png 48m
Priest II Mage 53-88 167 4 5 2 0 13 Heavy Ranged+70%
Heavy Melee +60%
Heavy Ranged-80% Divine Curse +40%
för 2 rundor
58 Supply small.png 48m
Sacred Priest Mage 58-96 184 4 5 2 0 13 Heavy Ranged+80%
Heavy Melee +70%
Heavy Ranged-80% Divine Curse +40%
för 2 rundor
Divine interruption+30%
för 2 rundor
58 Supply small.png 48m
Mortar Heavy Ranged 47-97 250 6 8 1 0 5 Light Melee +40%
Light Ranged +40%
Light Melee -20%
Light Ranged -40%
- 87 Supply small.png 1h12m
Mortar Heavy Ranged 55-103 280 6 9 1 0 5 Light Melee +60%
Light Ranged +60%
Light Melee -30%
Light Ranged -40%
- 87 Supply small.png 1h12m
Rad Mortar Heavy Ranged 71-118 300 6 10 1 0 5 Light Melee +60%
Light Ranged +70%
Light Melee -40%
Light Ranged -50%
Nap Granade -20%
för 3 rundor
87 Supply small.png 1h12m
Paladin Heavy Melee 138-186 560 6 2 2 1 2 Heavy Ranged+20%
Light Melee +10%
Heavy Ranged-50% - 87 Supply small.png 1h12m
Paladin II Heavy Melee 151-205 620 6 2 2 1 2 Heavy Ranged+30%
Light Melee +30%
Heavy Ranged-60% - 87 Supply small.png 1h12m
Blessed Paladin Heavy Melee 167-225 680 6 2 2 1 2 Heavy Ranged+40%
Light Melee +30%
Heavy Ranged-70% Pierced armor +10%
för 3 rundor
87 Supply small.png 1h12m

Övningsfältets enhetsinformation

Övningsfältets enheter
Typ Klass Attributer Bonus Specialförmågor Träning
Damage Hitpoints Weight Attack Range Movement Range Strike Back Initiative Attack Defense Cost Time
Cerberus Light Melee 17-21 78 1 1 5 1 9 Mage +60%
Light Ranged +30%
Mage -30% - 14 Supply small.png 12m
Cerberus II Light Melee 19-23 86 1 1 6 2 9 Mage +70%
Light Ranged +30%
Mage -40% - 14 Supply small.png 12m
Sinister Cerberus Light Melee 21-25 94 1 1 7 3 9 Mage +70%
Light Ranged +30%
Mage -40% Laceration-20%
for 2 rounds
14 Supply small.png 12m
Dryad Light Ranged 28-43 88 2 4 3 0 17 Heavy Melee +70% Mage -40%
Heavy Melee -80%
- 29 Supply small.png 24m
Dryad II Light Ranged 34-46 97 2 4 3 0 17 Heavy Melee +90% Mage -40%
Heavy Melee -80%
- 29 Supply small.png 24m
Poison Dryad Light Ranged 39-49 106 2 4 3 0 17 Heavy Melee +90% Mage -40%
Heavy Melee -80%
Poison Dart weakens the enemy -30% for 2 rounds 29 Supply small.png 24m
Banshee Mage 46-68 132 3 3 4 0 15 Heavy Melee +10%
Heavy Ranged +70%
Heavy Melee -70%
Heavy Ranged -80%
Silver Scream-50%
for 1 round
43 Supply small.png 36m
Banshee II Mage 50-76 145 3 3 4 0 15 Heavy Melee +10%
Heavy Ranged +90%
Heavy Melee -70%
Heavy Ranged -80%
Silver Scream-50%
for 1 round
43 Supply small.png 36m
Ghastly Banshee Mage 55-83 160 3 3 4 0 15 Heavy Melee +10%
Heavy Ranged +90%
Heavy Melee -70%
Heavy Ranged -80%
Silver Scream-50% for 1 round Nasty nightmare-40%
for 1 round
43 Supply small.png 36m
Orc Warrior Heavy Melee 51-77 260 2 1 2 1 4 Heavy Ranged +20%
Light Melee +70%
Heavy Ranged -30%
Light Melee -30%
1 Orcs.png 24m
Orc Warrior II Heavy Melee 56-84 290 2 1 2 2 4 Heavy Ranged +20%
Light Melee +80%
Heavy Ranged -30%
Light Melee -40%
1 Orcs.png 24m
Gruff Orc Warrior Heavy Melee 62-92 310 2 1 2 3 4 Heavy Ranged +20%
Light Melee +80%
Heavy Ranged -30%
Light Melee -40%
KnockDown-20% for 2 rounds 1 Orcs.png 24m
Orc Strategist Heavy Ranged 34-62 132 2 3 3 1 6 Light Ranged +60% Light Melee -40%
Light Ranged -70%
1 Orcs.png 24m
Orc Strategist II Heavy Ranged 40-66 145 2 3 3 1 6 Light Ranged +70% Light Melee -40%
Light Ranged -80%
1 Orcs.png 24m
Senior Orc Strategist Heavy Ranged 46-70 160 2 3 3 1 6 Light Ranged +70% Light Melee -40%
Light Ranged -80%
Head Hitter-30% for 2 rounds 1 Orcs.png 24m

Legosoldatslägrets enhetsinformation

Legosoldatslägrets enheter
Typ Klass Attributer Bonus Specialförmågor Träning
Damage Hitpoints Weight Attack Range Movement Range Strike Back Initiative Attack Defense Cost Time
Drone Rider Light Melee 41-51 176 2 1 4 1 12 Mage +30%
Light Ranged +70%
Light Ranged -30% - 29 Supply small.png 24m
Drone Rider II Light Melee 46-56 194 2 1 4 1 12 Mage +30%
Light Ranged +90%
Light Ranged -30% - 29 Supply small.png 24m
Venom Drone Rider Light Melee 50-62 210 2 1 4 1 12 Mage +30%
Light Ranged +90%
Light Ranged -30% Poison Sting -20%
for 3 rounds
29 Supply small.png 24m
Ranger Light Ranged 12-20 46 1 4 4 1 20 Mage +80%
Heavy Melee +40%
Mage -80%
Heavy Melee -40%
- 14 Supply small.png 12m
Ranger II Light Ranged 14-22 51 1 4 4 1 20 Mage +90%
Heavy Melee +40%
Mage -90%
Heavy Melee -40%
- 14 Supply small.png 12m
Pro Ranger Light Ranged 17-22 56 1 4 4 1 20 Mage +90%
Heavy Melee +40%
Mage -90%
Heavy Melee -40%
Eagle Eye-30%
for 1 round
14 Supply small.png 12m
Blossom Mage Mage 45-75 96 3 5 2 0 16 Heavy Ranged +30%
Heavy Melee +80%
Heavy Ranged -70%
Heavy Melee -60%
Blossom Winds-30%
for 3 rounds
43 Supply small.png 36m
Blossom Mage II Mage 50-83 106 3 5 2 0 16 Heavy Ranged +30%
Heavy Melee +90%
Heavy Ranged -70%
Heavy Melee -70%
Blossom Winds-30%
for 3 rounds
43 Supply small.png 36m
Blossom Princess Mage 55-91 116 3 5 2 0 16 Heavy Ranged +30%
Heavy Melee +90%
Heavy Ranged -70%
Heavy Melee -70%
Blossom Winds-30%
for 3 rounds Flower Power-20%
for 3 rounds
43 Supply small.png 36m
Vallorian Guard Heavy Melee 153-207 580 6 2 2 1 3 Heavy Ranged +60% Heavy Ranged -70%
Light Melee -20%
- 87 Supply small.png 1h12m
Vallorian Guard II Heavy Melee 168-228 630 6 2 2 1 3 Heavy Ranged +70% Heavy Ranged -80%
Light Melee -20%
- 87 Supply small.png 1h12m
Veteran Guard Heavy Melee 191-253 630 6 2 2 1 3 Heavy Ranged +70% Heavy Ranged -80%
Light Melee -20%
Lizard Lash-30%
for 1 round
87 Supply small.png 1h12m
Fainéant Frog Heavy Ranged 42-70 210 4 8 1 0 8 Light Melee +80%
Light Ranged +40%
Light Melee -60%
Light Ranged -40%
- 58 Supply small.png 48m
Fainéant Frog II Heavy Ranged 49-75 230 4 9 1 0 8 Light Melee +90%
Light Ranged +40%
Light Melee -70%
Light Ranged -40%
- 58 Supply small.png 48m
Tired Toad Heavy Ranged 59-78 250 4 10 1 0 8 Light Melee +90%
Light Ranged +40%
Light Melee -70%
Light Ranged -40%
Acid Spit-30%
for 1 round
58 Supply small.png 48m

Provinsernas enhetsinformation

Provinsernas enheter
Typ Klass Attributer Bonus Specialförmågor
Damage Hitpoints Weight Attack Range Movement Range Strike Back Initiative Attack Defense
Thief Light Melee 18-24 98 1 1 3 1 10 Light Ranged +30%
Mage +30%
- -
Thief II Light Melee 20-26 108 1 1 3 1 10 Light Ranged +50%
Mage +50%
- -
Nasty Thief Light Melee 21-29 119 1 1 3 1 10 Light Ranged +60%
Mage +60%
- -
Ancient Orc Light Melee 35-55 148 2 1 4 1 11 Light Ranged +40%
Mage +20%
Light Ranged -10% -
Ancient Orc II Light Melee 38-58 163 2 1 4 2 11 Light Ranged +60%
Mage +30%
Light Ranged -20% -
Brutal Ancient Orc Light Melee 42-64 179 2 1 4 3 11 Light Ranged +70%
Mage +30%
Light Ranged -30% Guts Cutter -30%
for 2 rounds
Hellhound Light Melee 17-21 62 1 1 5 1 7 Light Ranged +10%
Mage +30%
Light Ranged -30%
Mage -60%
-
Hellhound II Light Melee 19-23 68 1 1 6 2 7 Light Ranged +20%
Mage +50%
Light Ranged -30%
Mage -70%
-
Furious Hellhound Light Melee 21-25 75 1 1 7 3 7 Light Ranged +20%
Mage +70%
Light Ranged -30%
Mage -70%
Bloody Bite -30%
for 2 rounds
Wild Archer Light Ranged 10-14 50 1 4 3 0 17 Heavy Melee +50%
Mage +30%
Heavy Melee -40%
Mage -20%
-
Wild Archer II Light Ranged 10-15 55 1 4 3 0 17 Heavy Melee +70%
Mage +50%
Heavy Melee -40%
Mage -20%
-
Feral Wild Archer Light Ranged 14-17 61 1 4 3 0 17 Heavy Melee +80%
Mage +60%
Heavy Melee -40%
Mage -20%
Enar's Arrow -30%
for 2 rounds
Bandit Light Ranged 11-19 46 1 4 3 0 18 Heavy Melee +60%
Mage +10%
Heavy Melee -50%
Mage -10%
-
Bandit II Light Ranged 14-20 51 1 4 3 0 18 Heavy Melee +70%
Mage +20%
Heavy Melee -60%
Mage -20%
-
Wily Bandit Light Ranged 15-21 56 1 4 3 0 18 Heavy Melee +80%
Mage +20%
Heavy Melee -70%
Mage -20%
Dishonorable Tactic -10%
for 3 rounds
Mist Walker Light Ranged 22-34 88 2 4 4 1 21 Heavy Melee +20%
Mage +70%
Heavy Melee -30%
Mage -40%
-
Mist Walker II Light Ranged 26-36 97 2 4 4 1 21 Heavy Melee +30%
Mage +80%
Heavy Melee -30%
Mage -60%
-
Sneaky Mist Walker Light Ranged 31-37 106 2 4 4 1 21 Heavy Melee +30%
Mage +90%
Heavy Melee -30%
Mage -70%
Tricky Distraction -20%
for 3 rounds
Ranger Light Ranged 12-20 46 1 4 4 1 20 Mage +80%
Heavy Melee +40%
Mage -80%
Heavy Melee -40%
-
Ranger II Light Ranged 14-22 51 1 4 4 1 20 Mage +90%
Heavy Melee +40%
Mage -90%
Heavy Melee -40%
-
Dryad Light Ranged 28-43 88 2 4 3 0 17 Heavy Melee +70% Mage -40%
Heavy Melee -80%
-
Dryad II Light Ranged 34-46 97 2 4 3 0 17 Heavy Melee +90% Mage -40%
Heavy Melee -80%
-
Enchantress Mage 61-91 152 4 3 4 0 13 Heavy Melee +30%
Heavy Ranged +60%
Heavy Melee -30%
Heavy Ranged -50%
Weird Witchcraft -40%
for 2 rounds
Enchantress II Mage 67-101 152 4 3 4 0 13 Heavy Melee +40%
Heavy Ranged +70%
Heavy Melee -40%
Heavy Ranged -60%
Weird Witchcraft -40%
for 2 rounds
Devilish Enchantress Mage 74-110 184 4 3 4 0 13 Heavy Melee +40%
Heavy Ranged +80%
Heavy Melee -40%
Heavy Ranged -70%
Weird Witchcraft -40%
for 2 rounds
Haunting Hex -30%
for 2 rounds
Abbot Mage 51-85 136 4 5 2 0 12 Heavy Melee +20%
Heavy Ranged +60%
Heavy Melee -20%
Heavy Ranged -60%
Pretended Pacifism -50%
for 2 rounds
Abbot II Mage 56-94 150 4 5 2 0 12 Heavy Melee +30%
Heavy Ranged +70%
Heavy Melee -30%
Heavy Ranged -70%
Pretended Pacifism -50%
for 2 rounds
Dark Abbot Mage 62-103 165 4 5 2 0 12 Heavy Melee +40%
Heavy Ranged +80%
Heavy Melee -30%
Heavy Ranged -70%
Pretended Pacifism -50%
for 2 rounds
Last Supper -20%
for 2 rounds
Thornrose Mage Mage 36-60 78 3 5 2 1 15 Heavy Melee +70%
Heavy Ranged +10%
Heavy Melee -50%
Heavy Ranged -60%
Thorn Winds -40%
for 3 rounds
Thornrose Mage II Mage 40-66 86 3 5 2 1 15 Heavy Melee +80%
Heavy Ranged +20%
Heavy Melee -70%
Heavy Ranged -60%
Thorn Winds -40%
for 3 rounds
Withered Thornrose Mage Mage 44-73 94 3 5 2 0 15 Heavy Melee +90%
Heavy Ranged +20%
Heavy Melee -80%
Heavy Ranged -60%
Thorn Winds -40%
for 3 rounds
Withering Will -10%
for 3 rounds
Swamp Monster Heavy Melee 148-200 540 6 1 2 1 1 Heavy Ranged +10% Light Melee -10%
Heavy Ranged -50%
-
Swamp Monster II Heavy Melee 179-241 660 6 1 2 1 1 Light Melee +10%
Heavy Ranged +20%
Light Melee -20%
Heavy Ranged -60%
-
Ferocious Swamp Monster Heavy Melee 196-265 730 6 1 2 1 1 Light Melee +20%
Heavy Ranged +30%
Light Melee -20%
Heavy Ranged -60%
Mud Blow -20%
for 2 rounds
Knight Heavy Melee 78-106 370 4 2 2 1 2 Heavy Ranged +40% Light Melee -10%
Heavy Ranged -30%
-
Knight II Heavy Melee 95-129 450 4 2 2 1 2 Heavy Ranged +60% Light Melee -20%
Heavy Ranged -40%
-
Brave Knight Heavy Melee 105-141 490 4 2 2 1 2 Heavy Ranged +70% Light Melee -20%
Heavy Ranged -50%
Noble Strike -30%
for 2 rounds
Orc General Heavy Melee 153-207 510 6 2 2 1 3 Light Melee +10%
Heavy Ranged +20%
Light Melee -30%
Heavy Ranged -20%
-
Orc General II Heavy Melee 187-253 630 6 2 2 2 3 Light Melee +40%
Heavy Ranged +30%
Light Melee -30%
Heavy Ranged -20%
-
Mutated Orc General Heavy Melee 204-276 690 6 2 2 3 3 Light Melee +60%
Heavy Ranged +30%
Light Melee -30%
Heavy Ranged -20%
Wild Rage -20%
for 3 rounds
Steinling Heavy Ranged 54-90 210 4 3 3 0 6 Light Melee +40%
Light Ranged +40%
Light Ranged -20% -
Steinling II Heavy Ranged 77-115 290 4 3 3 0 6 Light Melee +50%
Light Ranged +60%
Light Ranged -30% -
Rigid Steinling Heavy Ranged 90-122 320 4 3 3 0 6 Light Melee +50%
Light Ranged +70%
Light Ranged -40% Sand Throw -30%
for 2 rounds
Cannoneer Heavy Ranged 27-57 220 6 8 1 0 4 Light Melee +40%
Light Ranged +40%
Light Melee -20%
Light Ranged -50%
-
Cannoneer II Heavy Ranged 42-78 290 6 9 1 0 4 Light Melee +60%
Light Ranged +60%
Light Melee -20%
Light Ranged -50%
-
Crazy Cannoneer Heavy Ranged 50-83 320 6 10 1 0 4 Light Melee +70%
Light Ranged +70%
Light Melee -20%
Light Ranged -50%
Crazy Cannon -30%
for 1 round
Orc Deserter Heavy Ranged 62-130 340 6 3 3 1 5 Light Melee +50%
Light Ranged +30%
Light Melee -40% -
Orc Deserter II Heavy Ranged 88-164 460 6 3 3 1 5 Light Melee +70%
Light Ranged +30%
Light Melee -60% -
Mucky Orc Deserter Heavy Ranged 104-174 510 6 3 3 1 5 Light Melee +80%
Light Ranged +30%
Light Melee -70% Stinky Stink -30%
for 3 rounds