Strid

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klicka på ikonerna för att navigera genom sidorna.


Strid

Grunder

Elvenar är en fridfull värld, men för att upprätthålla denna fred kan du ibland behöva strida. Som vi varit inne på tidigare behöver du samla reliker för din stads utveckling och behöver därför kartlägga provinser.

När du gör det kan du välja mellan att förhandla om reliken med provinsens köpman eller strida mot trupper från provinsen för att få reliken.


Inside Province1.png

Varje provins har sin speciella armé och fienderna du möter varierar beroende på vilken sorts provins det är. Ju längre bort ifrån din stad du färdas, desto större blir provinsernas arméer och ju mer sammansatt blir dess kombinationer av trupper.

Precis som med dina egna trupper så beror antalet enheter i varje provinstrupp på storleken på respektive enhet.


Army-Size1.png

Stridspentagon

Trupperna i Elvenar har alla olika styrkor och svagheter. Vissa är starka mot en speciell sorts motståndare och andra är svaga mot samma motståndare. Det finns fem olika enhetstyper, alltså fem olika sorters grupper av trupper. Därför finns en stridspentagon som hjälper dig att se dessa styrkor och svagheter.

Combat Pentagon.png

Eftersom det kan vara svårt att förstå pentagonen om du inte vet hur det fungerar, så finns det ett exempel under bilden nedan.

Combat Pentagon explained.png


I det här exemplet har du valt en tung distansenhet. Den gröna utåtgående pilen representerar vilken enhet den tunga distansenheten är stark mot. I det här fallet är det lätt distansenhet och lätt närstridsenhet. Den röda inkommande pilen visar dina svagheter. I det här fallet är den tunga långdistansenhetens svag mot magiker och tunga närstridsenheter.

Ställa upp armén

För att förbereda för strid så behöver du först träna dina trupper i baracken. Så fort du har en armé stor nog så kommer du att kunna strida för att samla reliker.

Precis innan du börjar striden så behöver du ställa upp din armé. På slagfältet så kommer varje enhetstyp att grupperas i trupper. Din truppstorlek kommer att öka för varje "Truppstorleksuppgradering" du låser upp i forskningsträdet. Men du kommer att kunna placera från en till fem trupper på slagfältet redan från början. Så kom ihåg: Ju fler desto bättre!

Setup Army1.png

Du kan ta bort trupper och byta ut dem så länge du inte har startat striden.

Du placerar alltid en full trupp på slagfältet utom då du inte har enheter nog att fylla den. I så fall placeras en delvis fylld trupp på slagfältet.

Som nämnts har trupperna en storlek som kommer att öka genom spelet: Desto större trupp desto fler enheter får plats i den och desto starkare kommer den att vara.

Setup Army Good Against1.png

Dina fiender har också olika truppstorlekar. Storlekarna på fiendens trupper ökar med varje provins du kartlägger och med avståndet till provinsen från din stad!


Genom att klicka på Info-icon.png på dina fienders bilder så ser du deras egenskaper per enhet.

Slagfältet

Notera: Om du spelar i appen så gäller inte nedanstående information, i appen är det endast Auto. Strid.

På slagfältet så ser du kämparna i deras startposition. Startpositionerna bestäms av vilken ordning du placerar dina trupper innan du går ut i strid.

Starting positions.png

Dina trupper är till vänster och deras räckvidd är markerat i gult. Dina motståndare finns till höger och deras räckvidd är markerat i rött.

Battlefield.png

Ibland kommer du också att finna olika typer av hinder på slagfältet så du behöver utveckla olika strategier för anfall eller försvar. Om enheten kan attackera från distans kan de förstås även attackera över hinder.

Stridspanel

Stridspanelen visar i vilken turordning alla enheter får agera, något som ger dig möjligheten att göra strategiska val.

Initiative bar exp.png
Nummer Namn Beskrivning
1 Kapitulera Om du klickar på den här knappen så kommer slaget omedelbart att avbrytas och vara förlorat. Du kan klicka här när som helst för att undvika ytterligare förluster.
2 Slutför striden automatiskt Den här knappen slutför striden automatiskt. När man väl klickat på den är det inte längre möjligt att gå tillbaka till att strida manuellt. Om du vill se resultatet av striden på en gång så klicka på knappen "Stridsresultat" högst upp på skärmen.
3 Stridens hastighet Här kan du växla hastigheten hos animationerna från normal till medium eller maximum.
4 Runda Här kan du se hur många rundor striden pågått. Varje gång båda stridande slutfört en runda startas en ny tills striden är slut.
5 Slutföra tur Klicka här för att hoppa över aktuell enhets tur. Det gäller bara innevarande runda. Nästa runda får enheten sin tur som vanligt.
6 Spelarens HP mätare Den här mätaren visar truppens förluster. Normalt är den full från start och minskar efterhand som enheten tar skada, för att till sist ta slut när enheten dödats.
7 Grön bakgrund Spelarens trupper
8 Enheter i truppen Här ser du antalet tillgängliga enheter i en trupp. Antalet kan minska efterhand som enheten tar skada.
9 Fiendens HP mätare Den här mätaren visar fiendetruppens förluster. Den är full från början och minskar vartefter du dödar den truppens enheter.
10 Röd bakgrund Fiendens trupper
11 Enhetsinformation Om du hovrar med musen över den här ikonen så ser du enhetens egenskaper och bonusar.