Kitteln

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Kitteln

Kitteln är en ny funktion i Magiakademin men den är delvis knuten till Turneringar också! Du hittar den i Magiakademin där du kan samla ingredienser, brygga brygder och få kraftfulla bonusar. Dock inte utan hjälp från en mäktig trollkvinna! Tillsammans kommer ni att brygga starka brygder för din stads produktioner.

Introduktion

Varje lördag morgon kommer trollkvinnan att vandra genom skogarna runt din stad för att samla in färska ingredienser till de magiska brygderna! Trollkvinnan kommer att återvända på söndag morgon för att sortera och förbereda de färska ingredienserna hon samlat in för att du ska kunna brygga brygder!

Krav

För att kunna brygga magiska brygder behöver du låsa upp kittelfunktionen i forskningsträdet i kapitel fem. När den är upplåst kommer "kittel-fliken" att bli synlig i Magiakademin!

Cauldron Tab.png


Kittelföremål

För att kunna brygga en magisk brygd ordentligt behöver du ta hänsyn till flera olika aspekter:

 • Ingredienser - Dessa är specifika för kitteln. Du kan samla in tolv olika ingredienser, varav åtta kan köpas med häxpoäng och fyra med diamanter. Vilka ingredienser som är tillgängliga via häxpoäng eller diamanter ändras varje vecka. Varje ingrediens har olika effekter och om du köper dem med häxpoäng ökar priset. Om du däremot köper dem med diamanter är kostnaden alltid samma.
 • Cauldron WitchPoints.png Häxpoäng - Används för att köpa ingredienser och för att öka effekten av brygderna (studeringsfasen). Varje söndag får du en mängd häxpoäng som baseras på din forskningsframgång och du förlorar alla oanvända häxpoäng på lördagarna.
 • Cauldron Goblets.png Trofébägare - Trofébägare används för att dricka din magiska brygd och aktivera dess effekter. Varje vecka får du minst en trofébägare och om du deltar i Turneringar, kan du få så mycket som fyra trofébägare per turnering.
 • Cauldron Diploma.png Forskningsdiplom - Forskningsdiplom får du när du forskar fram alla teknologier i ett kapitel. Effekterna du kan få av brygderna ökar med fler forskningsdiplom. Med andra ord, ju längre du kommer i forskningen, desto kraftfullare blir dina brygder!
 • Spell Fragment.png Besvärjelsefragment - Du kan förbättra din kritisk chans med besvärjelsefragment. Kritisk chans är chansen att boosta den utlösta effekten.

Kittelfaser

Kitteln är indelad i tre olika faser:

 • Förberedelser - Det är perioden när trollkvinnan samlar in ingredienser (Från lördag klockan 0:00 till söndag 0:00. Under tiden är kitteln inte tillgänglig).
 • Bryggfasen - Fasen när du kan välja bland de insamlade ingredienserna för att brygga din brygd (Tillgänglig från söndag 0:00 till kommande lördag 0:00).
 • Studeringsfasen - Fasen då du kan förbättra effekterna av dina kommande brygder (Tillgänglig så fort du brygger en brygd, från söndag 0:00 till kommande lördag klockan 0:00).

Förberedelser

Detta är momentet när egentligen inget händer. Trollkvinnan samlar in ingredienser till dina brygder så kitteln är inte tillgänglig. Du kommer att se ett meddelande till vänster om trollkvinnan att hon återkommer senare! I det övre vänstra hörnet ser du information om hur lång tid som är kvar till trollkvinnan återvänder med ingredienserna.

Cauldron Off.png


Bryggfasen

Detta är momentet du har väntat på eftersom det är dags att brygga din kraftfulla brygd! Klicka på "Lägg till ingredienser!" och sätt igång!

Cauldron Tab.png


Genom att klicka på "Lägg till ingredienser!" kommer du att få tillgång till huvudfönstret för bryggfasen och det är där du kan välja ingredienser att använda i din brygd.

Cauldron Brew Explain.png
 1. Antal häxpoäng du har baserat på din forskningsframgång.
 2. Antal Trofébägare du har att dricka för att trigga en brygdeffekt.
 3. Tillgängliga ingredienser för att brygga dina brygder.
 4. Prognos för effekterna av din brygd (genom att lägga till ingredienser förändras chanserna för att lyckas). Tärningen representerar procentuella chansen för att lyckas, den gröna pilen dess kraft och tidtagaren effektens varaktighet.
 5. Här kan du lägga till besvärjelsefragment för att öka den kritiska effektchansen. Tryck på + eller - knapparna för att lägga till eller dra ifrån 1000 besvärjelsefragment (om du vill kan du lägga till önskad mängd besvärjelsefragment manuellt men det antalet blir automatiskt korrigerat till lägre tusental).
 6. Här kan du använda diamanter istället för besvärjelsefragment för att öka den kritiska effektchansen (du kan endast lägga 25 eller dra ifrån 25 diamanter åt gången).
 7. Bryggknappen, när du känner att du har lagt till önskade ingredienser, klicka här för att brygga din brygd. (Här får du en helhetssyn på den totala kostnaden för brygden och resurserna kommer att dras av efter att du har bekräftat ditt val).
 8. Kitteln och dess innehåll (här kan du se den senaste tillagda ingrediensen).
 9. Här kan du ta bort den senaste tillagda ingrediensen.
 10. Här kan du ta bort alla ingredienser.  
 11. Översikten för nuvarande framgångsprognos som avgörs av ingredienserna som lagts till i kitteln.
 12. Översikten av nuvarande procentchans för den kritiska effekten, avser både tillagda besvärjelsefragment och diamanter.


Brygg magisk brygd

I bryggfasen kan du skapa kraftfulla brygder med varierande ingredienser! Du kan kombinera upp till 25 ingredienser för att skapa en brygd. Du kan mixa alla ingredienser, antingen med diamanter eller med häxpoäng. Du kan också använda samma ingredienser flera gånger, allt för att uppnå bästa möjliga brygdeffekt! Din brygd kommer att ha olika effekter beroende på vilka ingredienser du väljer och i vilken ordning!

Besvärjelsefragment spelar också en viktig roll i din brygd om du vill ha en chans att låsa upp några kritiska effekter. Besvärjelsefragment kan läggas till i hela tusental om du vill men diamanter kan användas istället. De kan läggas till i 25-tal för samma effektprocent.

Spell Fragments Role.png

Om en trofébägare inte triggar en brygdeffekt när du har använt besvärjelsefragment kommer delar av de besvärjelsefragmenten att återbetalas till dig! Du kommer att se denna information i brygdresultatfönstret och samtidigt betalas det angivna antalet besvärjelsefragment tillbaka.

Cauldron SFragments Refund.png


När du anser att du har lagt till alla de nödvändiga ingredienserna och är redo att brygga din brygd, klicka på "Brygg!"-knappen för att fortsätta! Ett fönster kommer att öppnas för att bekräfta ditt val och kolla om du har tillräckligt med resurser. Tryck på "Botten upp!"-knappen och se om din trofébägare och se om den triggar någon effekt!

Cauldron Confirm1.png

Om du har valt några ingredienser som kostat diamanter, eller använt diamanter för att öka chanserna för en kritisk effekt, kommer en blå knapp att synas istället för den vanliga gröna. Bekräfta ditt val och se vad som blir av din brygd!

Cauldron Confirm2.png


OBS: Ingredienserna tas inte bort från ditt lager förrän du trycker på "Botten upp!"-knappen. Om du klickar på "Avbryt"-knappen återgår du till bryggningsmenyn och kan antingen lägga till eller ta bort ingredienser. Inga resurser kommer att ha tagits ifrån dig.
OBS: Om du fortsätter med bryggandet kommer du inte att kunna gå tillbaka till bryggmenyn, så se till att du har valt de nödvändiga ingredienserna för att brygga din brygd. Du kommer att få vänta till nästa vecka för att brygga en ny brygd.


Brygdresultat

När du klickar på "Botten upp!" kommer trollkvinnan att informera dig om din brygds resultat, om din trofébägare har triggat en effekt och i så fall vilken effekt du får till din stads produktion!

Cauldron P1.png

Om du har mer än en trofébägare kommer du att behöva dricka mer av brygden för att ha en chans att utlösa fler effekter. I det övre högra hörnet ser du information om hur många trofébägare du har kvar!

Cauldron P2.png

Ibland kan samma effekt upprepas och då har du möjligheten att välja om du vill behålla den gamla eller ta den nya istället - som ju kan vara bättre eller sämre, valet är alltid ditt! Bara en effekt av samma typ kan vara aktiv i din stad samtidigt!

Cauldron P3.png

När din trofébägare tar slut är också din brygd slut och du fortsätter till nästa och slutgiltiga fas i kitteln, studerandet!

Cauldron P5.png

Du kommer att kunna se de aktiva effekterna i en översikt i kittelns Studeringsfönster, där du kan se vilka som är aktiva och hur länge de kommer att vara. Effekterna listas från vänster till höger från de kortaste till de längsta. Upp till 10 effekter kan vara aktiva samtidigt!

Cauldron Potion Effects.png
Notera: De aktiva effekterna visas i alla kittelns faser.

Om du hovrar med musen över en effekt i listan kan du se dess nivå, procent och varaktighetstid.

Cauldron Effect Tooltip.png

Om du hovrar med musen över resurserna som påverkar din brygd kan du lätt få en idé om mängden boost.

Cauldron Potion Tooltip.png

Ibland triggar inte trofébägaren någon effekt. Du kan till exempel använt för få ingredienser och då vet du det inför kommande vecka då du kan lägga till fler ingredienser i din brygd!

Cauldron NoEffect.png


Tips: Ju fler ingredienser du lägger i din brygd, desto högre chans är det att din trofébägare triggar den effekt du vill ha. Kom ihåg att använda besvärjelsefragment för att ha chansen att trigga en kritisk effekt.
OBS: Det är inte möjligt att spara trofébägare till kommande vecka. Om du inte brygger någon brygd kommer bägaren att gå förlorad när kitteln stänger på lördag 0:00.


Studeringsfasen

Studeringsfasen är perioden då du kan förbättra dina favoriteffekter! Fasen är tillgänglig så fort du har bryggt din brygd mellan söndag 0:00 till kommande lördag 0:00!

I övre vänstra hörnet ser du hur lång tid som finns kvar (om det är mindre än 24 timmar till kitteln avslutas kommer tiden att visas i rött). Tryck på "förbättra effekter"-knappen för att sätta igång.

Cauldron Studying.png

Efter du har klickat på "Förbättra effekter!"-knappen kommer du att kunna använda häxpoängen du inte har använt i bryggningsfasen.

Cauldron Study Explain.png
 1. Indikerar antal forskningsdiplom du har för närvarande. Varje forskningsdiplom representerar ett avklarat kapitel (för att få ett forskningsdiplom måste du forska fram alla teknologier i kapitlet).
 2. Visar antal häxpoäng du har tillgängligt.
 3. Visar effekterna du kan förbättra. Bläddra ner för att se vilka effekter du har tillgängliga.
 4. Översikt av effektförbättringarna du har klickat på.
 5. Framsteg mot nästa effektnivå.
 6. Knapp för att förbättra vald effekt, att trycka här förbrukar de indikerade häxpoängen.
 7. Resursdonationsknapp för häxpoäng. Klicka här för att välja de resurser du vill använda.
 8. Knapp för att konvertera de valda resurserna för häxpoäng (antalet häxpoäng som visas kommer att läggas till i ditt lager).


Alla effekter har 100 förbättringsnivåer! När du förbättrar en effekt kommer dess fördelar att användas nästa vecka om du kan få din trofébägare att aktivera en effekt igen! Om du inte lyckas, var inte orolig, den förbättrade effekten försvinner inte. Det betyder att effekten kommer att vara på den nivå du lämnade den veckan efter!

Cauldron Study Evo.png
Notera: När du förbättrar en effekts nivå kommer kostnaden och antal häxpoäng som krävs för att förbättra effekten vidare långsamt att öka med varje nivå.


Resurser för häxpoäng

Om du verkligen vill förbättra en viss effekt men inte har häxpoäng för att du har använt upp dem under veckan? Du kan istället konvertera resurser från spelet till häxpoäng!

Cauldron Study R f WP.png

Du kan välja bland standardvaror och mer värdefulla varor så som gudomliga frö för att konvertera till häxpoäng! Var uppmärksam på att när du får häxpoäng från en viss sorts resurs kommer kostnaden att öka, men antal häxpoäng du får per resurs kommer också att öka!


Påminnelse: Kom ihåg att du inte kan fortsätta använda oanvända häxpoäng och att de kommer att försvinna när trollkvinnan ger sig av in i skogen för att samla ingredienser för kommande vecka. Se till att du inte lämnar häxpoängen oanvända!


Brygdeffekter

Kitteln introducerar underbara effekter som kan appliceras på produktionen i din stad om du klarar av att använda tillräckligt med ingredienser för att brygga din brygd!

Cauldron Effects.png

Varaktigheten, styrkan och nivån på brygdens effekt beror på vilken förbättringsnivå de är på. Kom ihåg att använda alla häxpoäng som är över under veckan för att förbättra dina favoriteffekter inför kommande vecka! Alla effekter har 100 förbättringsnivåer.

Notera: Alla aktiva effekter påverkar all produktion i din stad, förutom byggnadsseten.

Översikt över brygdernas effekter

Brygdseffekter
Forskningsdiplom
Antal
Ikon Beskrivning Effekt
1 Effect Coins.png Magisk skatteökning Öka all din myntproduktion 
2 Effect Supplies.png Ökad förnödenhetsförtrollning Ökar all din förnödenhetsproduktion
3 Effect B Strenght.png Generell förödelse Ökar styrkan hos alla dina enheter i baracken
4 Effect G1.png Handlarens basvädjan Ökar all produktion av basstandardvaror
5 Effect G2.png Handlarens förädlade vädjan Ökar produktionen av alla förädlade standardvaror
6 Effect G3.png Handlarens dyrbara vädjan Ökar produktionen av alla dyrbara standardvaror
7 Effect TG Strenght.png Monstrens förödelse Ökar styrkan hos alla enheter från övningsfältet
8 Effect Chapters.png De höga männens gåva Ökar produktionen av alla gästrasresurser
9 Effect Orcs.png Hordernas revolt Ökar all produktion av orcher
10 Effect Mana.png Enars välsignelse Ökar all produktion av mana
11 Effect MC Strenght.png Legosoldaternas styrka Ökar styrkan hos alla dina enheter från legosoldatslägret
12 Effect Seeds.png Skördemåne Ökar all produktion av fröer
13 Effect Sg1.png Handlarens basbön Ökar all produktion av kännande basvaror
14 Effect Sg2.png Handlarens förädlade bön Ökar all produktion av kännande förädlade varor
15 Effect Sg3.png Handlarens dyrbara bön Ökar all produktion av dyrbara kännande varor
16 Effect TG Health.png Monstrens moralhöjning Ökar hälsan hos alla dina enheter från övningsfältet
17 Effect MC Health.png Legosoldatens moralhöjning Ökar hälsan hos alla dina enheter från legosoldatslägret
18 Effect Unurim.png Unurs återuppståndelse Ökar all unuriumproduktion
19 Effect Ag1.png Handlarens basvälsignelse Ökar all produktion av upplysta basvaror
20 Effect Ag2.png Handlarens förädlade välsignelse Ökar all produktion av förädlade upplysta varor
Varje helt avslutat kapitel ger dig 1 forskningsdiplom, som låser upp en ny effekt i kitteln.
Kom ihåg: Du får ett forskningsdiplom endast om du undersöker alla teknologier i ett kapitel

Turnering & Trofébägare

Varje vecka får du en gratis trofébägare i kitteln, men du kan vinna fler trofébägare genom att delta i turneringen. Trofébägare är vad som aktiverar brygderna, så ju fler desto bättre!

Att vinna trofébägare kräver dock att du är tillräckligt aktiv i turneringarna!

Cauldron Tournament NoTG.png

Få ett visst antal turneringspoäng så kan du vinna upp till fyra trofébägare per turnering. Varje gång du når en viss nivå av turneringspoäng får du en ny trofébägare: 200, 600, 1200, och 2000 turneringspoäng.


Cauldron Tournament 1TG.png

Möjligheten att få trofébägare är individuell och har inget med brödraskapets framgångar i turneringen att göra. Varje medlem kommer att få de trofébägare som motsvarar den individuella poängen i turneringen.

Cauldron Tournament AllTG.png


Notera: Vid slutet av varje turnering kommer det uppnådda antalet trofébägare läggas till i kittelns lager. Du kan se dem när kitteln startar på söndagen.