Säsonger

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Säsonger

Introduktion

Mainbanner seasonofdreams.png

Säsonger är en ny typ av långsiktiga event som kommer med uppdrag dagligen och veckovis. Varje säsong har ett tema, till exempel Drömmarnas säsong.

Uppdrag

Under en säsong kommer nya uppdrag att finnas varje dag för att få härliga priser. Genom att klara av uppdragen kan du få säsongens kronblad Seasons xp.png som gör att du kan ta dig vidare bland belöningarna!

Seasons Reward Line.png


Om du hovrar med musen över säsongsfönstret kommer du att se en översikt av uppdragen, återstående tid av säsongen och nivån du uppnått bland belöningarna.

Seasons Quest Progress.png


Dagliga uppdrag

Seasons tab0.png

Varje dag kommer du att få fyra nya uppdrag att klara av! Att klara av uppdrag ger dig inte bara säsongskronblad Seasons xp.png, utan också dagliga nycklar Seasons daily keys.png för att öppna den dagliga kistan som innehåller fantastiska belöningar! För att öppna den dagliga kistan behöver du klara av alla fyra uppdragen och samla in fyra dagliga nycklar Seasons daily keys.png.

Seasons DQ.png


Att öppna säsongsfönstret ger dig all information du behöver för att klara av de dagliga uppdragen och kunna få priserna:

Seasons DQ Explain.png
 1. Tid kvar av säsongen.
 2. Vilken vägpunkt du är vid längs belöningslinjen.
 3. Uppdragsväljare: Här kan du välja bland de dagliga och veckovisa uppdragen. Se till att du klarar av alla!
 4. Hur långt du kommit mot nästa vägpunkt.
 5. Du kan köpa säsongspass här. Använd det så du inte missar några exklusiva belöningar!
 6. Den dagliga kistan: Varje avklarat uppdrag ger dig en daglig nyckel Seasons daily keys.png som öppnar ett lås och ger dig en av belöningarna som finns i kistan.
 7. Hur lång tid du har kvar för att klara av alla dagliga uppdrag.
 8. De dagliga uppdragen: Här kan du kontrollera varje uppdrag och hur långt du kommit med dem. Klicka på Info-icon.png för att få information om hur du ska klara av de dagliga uppdragen.
 9. Antal säsongskronblad Seasons xp.png och dagliga nycklar Seasons daily keys.png du har fått genom att klara av uppdraget.
Tips: Du kan också klicka på hjälp knappen för att få hjälpinformation om säsonger.


Hovra din mus över den dagliga kistan för att öppna en översikt om belöningarna i den, så väl som chanserna att vinna dem.

Seasons Dchest tooltip.png

När alla dagliga uppdrag är avklarade öppnas den dagliga kistan och du kan samla in ett slumpmässigt pris!

Seasons DQ Done.png

När du har klarat av alla fyra dagliga uppdrag får du vänta till nästa dag för att få nya dagliga uppdrag att klara av. Du kommer alltid att ha fyra nya dagliga uppdrag, varje dag, så se till att logga in regelbundet så du inte missar några värdefulla belöningar!
När du samlat in belöningarna hittar du dem i ditt lager Inventory icon normal.png

Notera: Alla byggnaders värde och effekter beror på vilket kapitel du är i när de läggs till i ditt lager.


Veckovisa uppdrag

Seasons tab1.png

Veckovisa uppdrag är mer utmanade, men ger också fler säsongskronblad för att ta dig vidare bland belöningarna när du har klarat av dem! När du klickar på fliken för veckovisa uppdrag får du all information du behöver för att klara av dem:

Seasons WQ Explain.png
 1. Tid kvar till säsongen är slut.
 2. Vilken vägpunkt du är vid längs belöningslinjen.
 3. Uppdragsväljare: Här kan du välja bland de dagliga och veckovisa uppdragen. Se till att du klarar av alla!
 4. Hur långt du kommit mot nästa vägpunkt.
 5. Du kan köpa säsongspass här. Använd det så du inte missar några exklusiva belöningar!
 6. Antal uppdatera du har kvar (Uppdateras varje vecka).
 7. Tid du har kvar för att klara av det veckovisa uppdraget.
 8. Antal veckovisa uppdrag du redan klarat av.
 9. De veckovisa uppdragen: Här kan du kontrollera dina framsteg mot varje uppdrag. Klicka på Info-icon.png för att få information om hur du klarar av det veckovisa uppdraget.
 10. Uppdateringsknapp: Klicka här om du vill slänga befintligt uppdrag för att göra ett annat istället (du kan slänga upp till 2 uppdrag per vecka).
 11. Antal säsongskronblad Seasons xp.png du får genom att klara av uppdraget.
 12. Uppdragskö: Om du inte klarar av befintligt uppdrag sätts det i kö till slutet på säsongen. Detta räkneverk visar hur många uppdrag du har köat.
Tips: Du kan också klicka på hjälp knappen för att få information om säsonger.

När du slutfört alla veckans uppdrag inom den givna tidsramen så finns det en nedräkning tills en ny uppsättning veckouppdrag dyker upp.

Belöningar

Vägpunkter

Seasons tab2.png

Genom att klara av dagliga och veckovisa uppdrag kommer du att få säsongskronblad Seasons xp.png som kommer att hjälpa dig att nå vägpunkter Seasons level.png bland belöningarna och samla in underbara priser!

Progression seasonofdreams.png

Längs belöningslinjen finns speciella vägpunkter Seasons level.png som innehåller flera belöningar. Du väljer en av de listade belöningarna.

Seasons Choose Reward.png

När du samlat in belöningar hittar du dem i ditt lager Inventory icon normal.png

Notera: Alla byggnaders värde och effekt beror på vilket kapitel du är i när byggnaden läggs till i ditt lager.
Notera: Om du av någon anledning inte samlar in alla upplåsta säsongsbelöningar innan slutet av säsongen kommer de automatiskt att läggas till i ditt lager. När det gäller belöningar som kräver ett val görs ett slumpmässigt val till dig bland de belöningar som finns tillgängliga.


Sista vägpunkten

Nå den sista vägpunkten för att få en exklusiv och helt ny belöning för varje säsong.

Information sista vägpunktens belöningar
År Säsong
2023
Drömmarnas säsong Triumfens säsong Glädjens säsong Hemligheternas säsong
4x3 Drömmarnas pool 5x5 Den ärofyllda auktionen 2x2 Vårdamm 4x3 Hemligheternas dörr
Kultur
+
Förnödenheter eller Dyrbara varor eller Mana
Kultur
Kultur
+
Förnödenheter eller Dyrbara varor eller Gudomliga frö
Kultur + Befolkning + Mana
2024
Drömmarnas säsong Triumfens säsong
2x3 Slummerträdet 3x3 Vattenvävare
Kultur + Befolkning + Unurium Kultur + Befolkning + Mana
Notera: Om du ännu inte har nått kapitlet där dessa resurser är upplåsta, kommer du att få en annan resurs istället. Klicka på varje byggnad för att se en större bild.

Säsongsvälsignelser

Efter att ha slutfört alla 50 Vägpunkter kan du tjäna en Säsongsvälsignelse för varje 130 Säsongskronblad Seasons xp.png du samlar in. Säsongsvälsignelserna låter dig välja en av de tre tillgängliga kistorna.

Season Blessing active.PNG

Varje Säsongsvälsignelse ger dig en gratis kista. De andra två kistorna låses upp om du har köpt Säsongspasset. Inga framsteg kan göras på en Säsongsvälsignelse förrän de föregående 50 vägpunkterna har slutförts.

Säsongspass

Seasons tab3.png

Säsongspasset är ytterligare en fördel för dig och kan ge dig exklusiva belöningar!

Att köpa säsongspasset ger dig 150 säsongskronblad Seasons xp.png med en gång och möjligheten att samla in belöningslinjens alla priser!

Seasons SP bought.png

Säsongspasset kommer att vara under hela säsongen det är köpt för. Säsongspasspriserna är lätta att känna igen genom den gyllene ramen och säsongspassikonen SeasonPass Icon.png.

Seasons SP View.png


Notera: Att köpa säsongspass påverkar inte behovet av att nå vägpunkterna längs belöningslinjen. Det är nödvändigt för dig att klara av uppdrag för att få belöningarna från säsongspasset också.