Uppgraderingssystem

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klicka på ikonerna för att navigera genom sidorna.


Uppgraderingssystem

Här hittar du information om hur du uppgraderar en vanlig byggnad.

Gå till Uråldriga underverks uppgraderingssystem för mer information om hur du uppgraderar dem.

Syfte

I Elvenar kan du uppgradera nästan alla byggnader! Det här betyder att för att få mer avancerade byggnader så behöver du inte riva eller byta ut de du redan har. Istället får du uppgradera existerande byggnader till en högre nivå för att förbättra dem.

Med varje uppgradering ändrar byggnaden utseende och funktionaliteten kommer att förbättras. För att se om en uppgradering är tillgänglig behöver du bara hovra med musen ovanför byggnaden så ser du ett verktygstips.


Supply-tooltip.png

En del uppgraderingar ökar byggnadens storlek. För dessa uppgraderingar behöver du låsa upp en teknologi i forskningsmenyn först.

Tips: Runt om i Wikin så kan du se storleken varje nivå av en byggnad behöver i byggnadens informationstabell.


px:500

Om du har forskat fram teknologin men inte har tillräckligt med plats för den nya uppgraderade byggnaden så visas storleken i rött och en "Flytta och uppgradera"-knapp visas. I så fall kanske du vill arrangera om din stad eller placera ut en expansion.

px:500

Du kan när som helst använda diamanter för att slutföra en uppradering snabbare! I så fall behöver du klicka på byggnaden som uppgraderas och klicka på "Slutför nu"-knappen. Antalet diamanter du behöver spendera är direkt proportionell mot kvarvarande konstruktionstid.

Du kan också avbryta din uppgradering genom att klicka på "Avbryt uppgradering"-knappen. Genom att göra så får du tillbaka det du spenderade.


px:500


Information: Du behöver vara online för att en slutförd uppgradering ska börja räknas. Till exempel: Om en bostadsuppgradering slutförs när du är offline så börjar bostaden producera mynt först när du loggar in igen.

Kostnader och förutsättningar

Varje uppgradering har sina kostnader och förutsättningar:

  • Kostnader: De flesta uppgraderingar kräver mynt och förnödenheter, en del också varor.
  • Förutsättningar: Varje uppgradering kräver en byggmästare tills den är klar. Du behöver också en del kultur och de flesta uppgraderingar kräver också tillgänglig befolkning. Dessutom, när en byggnad ändrar storlek, så kan du behöva flytta på den.


px:500


Tips: Om du har tillräckligt med mynt och förnödenheter för en uppgradering men saknar varor så kan du köpa dem för diamanter. Du kan däremot inte använda dem för att köpa mynt eller förnödenheter som saknas.

Byggnaders storlek

Elvenars byggnader har olika former och storlekar och närhelst de uppgraderas till en annan klass så kommer de att ta mer utrymme på din stadskarta.


Medidas area.png

Eftersom Elvenars byggnader endast expanderar längs fram- och vänsterkanterna så kan du, när du gör en uppgradering som medför en storleksändring, ändå se ett rött fält som indikerar att det inte finns tillräckligt med utrymme runt byggnaden för en uppgradering. I så fall behöver du "Flytta och uppgradera" även om utrymmet är stort nog.

Titta på den här bilden:

Plank L5.png

I det här exemplet så är plankfabriken på nivå 5 som är 2x2 och kommer att vara 3x3 efter uppgraderingen. Du kan också se att storleksinformationen visas i rött som om den inte har tillräckligt med utrymme runt sig.

Medidas.png

Men om du tittar närmare på fabrikens placering så ser du att det efterfrågade 3x3 finns men byggnadens framsida är vid vägen. Eftersom byggnader alltid uppgraderas från bak till framsida så "ser" den inte det tillgängliga utrymmet. I den här situationen kan du antingen använda "Flytta och uppgradera"-knappen när du påbörjar uppgraderingen eller helt enkelt först placera den på den plats den kommer att uppta.