Marknadsplats

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods1.png Culture1.png AncientWonder.png Kapitel Expansion.png
Tillbaka till: Byggnadsöversikt

Marknadsplats

Syfte

På marknadsplatsen kan du byta dina varor med andra spelare. Huvudtanken är att byta bort de varor som har producerats i dina förbättrade (boostade) fabriker mot varor som du behöver.


Krav

För att bygga marknadsplatsen behöver du först låsa upp teknologin i forskningsträdet och ha de resurser som krävs. Den behöver även en vägförbindelse till stadshuset. Den kan inte säljas eller byggas igen och marknadsplatsen kan inte uppgraderas förrän i kapitel 11.

Acceptera anbud

När du klickar på marknadsplatsen får du fram 4 flikar, den första är "Acceptera anbud".

Notera: Om du spelar i appen kan du läsa mer här!

Trader-acceptoffers.png

Här kan du se anbud från andra spelare som är inom ditt handelsområde, alltså sådana du har upptäckt och även en del som inte är upptäckta men inom räckvidd.

Högst upp hittar du två rullgardinsmenyer som tillåter dig att filtrera anbud och/eller efterfrågade varor. Du kan acceptera anbud om du har de efterfrågade varorna. De anbud som du kan acceptera listas först.

Handelsavgift: En del anbud är märkta med en avgiftsikonTrader fee.png. Marknadsplatsen kommer att ta ut en avgift på 50% för de spelare som du fortfarande inte har upptäckt på kartan. Du kan upptäcka en spelare genom att utforska provinser som ligger bredvid spelarens. Anbud från upptäckta spelare är inte avgiftsbelagda. Notera: Marknadsplatsen tar avgiften så den kommer inte att nå spelaren som lagt anbudet.

Omdöme: Marknadsplatsen ger varje anbud ett omdöme, varav 1 är väldigt dyrt och 3 är väldigt billigt.

Hur sätts ett omdöme?

Varor är grupperade i tre kategorier: basvaror, förädlade varor och dyrbara varor. Förhållandet mellan förädlade varor och basvaror är 1:1.5. Till exempel: 100 förädlade varor är värda 150 basvaror. Förhållandet mellan dyrbara och förädlade varor är likadant. Förhållandet mellan dyrbara och basvaror är 1:2.25.

Omdömen jämför vad som erbjuds och vad som krävs:

 • 0 stjärnor - Mycket dyrt
 • 1 stjärna - Ganska dyrt
 • 2 stjärnor - Rättvist erbjudande (varor som erbjuds har samma värde som varor som krävs)
 • 3 stjärnor - Ett klipp

Lägg anbud

Här kan du lägga ett anbud.

Trader-place-offer.png


Marknadsplatsen kommer bara att acceptera rimliga anbud. Om anbudet hamnar utanför den acceptabla räckvidden (för högt eller för lågt) så kommer det att nekas. Om du vill lägga ett anbud, bara välj varorna som du vill erbjuda i rullgardinsmenyn och mata in mängden till höger. Välj sedan varorna som du vill ha i utbyte och systemet kommer automatiskt att fylla i ett rättvist värde (så att anbudet visas med ett 2-stjärnigt omdöme för andra). Du kan fortfarande föra in vilket värde du vill men märk väl att systemet inte kommer att tillåta hur orimliga anbud som helst. Om systemet upptäcker ett orimligt anbud kommer det att automatiskt korrigera mängden till en acceptabel mängd.

Som exempel: Du erbjuder 100 plankor och vill ha 1000 marmor. Marknadsplatsen kommer att föreslå ett alternativ; att efterfråga 1000 brädor istället för 1000. Detta anbud kommer givetvis fortfarande att få ett dålig omdöme men kommer nu att ligga inom rimliga gränser.

Dina anbud

Här ser du dina lagda anbud. Om du vill så kan du ta bort dem och få de erbjudna varorna tillbaka.

Trader-youroffers.png


Grossist

Under denna flik handlar du med Marknadsplatsen och de ordinarie anbud som finns där. Anbuden som är listade här är inte fördelaktiga men kan ändå vara något som du vill dra nytta av. Om du inte hittar någon att byteshandla med eller om du fort vill bli av med någon av dina överproducerade resurser är Grossisten bra att ha.

Wholesaler.png


Här kan du enbart byta dina tre bonusvaror, mynt och förnödenheter mot andra varor av samma kategori. Det är dyrare att handla av Grossisten. Mängden varor som du får i utbyte för dina bonusvaror kommer att vara 1:5. Som exempel: du får 100 stål i utbyte för 500 marmor. Varje gång du låser upp en “produktionsbonus” i forskningsträdet så kommer din grossist att lägga till respektive anbud i katalogen. Varje gång du accepterar ett specifikt bud så så ökar kostnaden på det du precis köpt. Priset återställs dagligen.

Antalet varor du måste betala och antalet varor du får beror på vilken nivå du har på stadshuset.

Exempel:

 • Dina bonusvaror är marmor, kristall och juveler;
 • När du låser upp Marknadsplatsen så har du redan låst upp marmorns produktionsbonus;
 • När du bygger Marknadsplatsen och öppnar grossisten så kan du byta dina mynt, förnödenheter eller marmor mot stål eller brädor.
 • När du låser upp nästa produktionsbonus, "kristall", kommer du även att kunna byta mynt, förnödenheter och kristall mot skriftrullar och siden;
 • När du låser upp din sista produktionsbonus, "juveler", så kan du också byta mynt, förnödenheter och juveler mot elixir och magipulver;

Handlare

När du når kapitel 18 - Laganda - behöver du uppgradera din marknadsplats till nivå 7 för att kunna handla med upplysta varor. När du gör det kommer köpmännen att bli tillgängliga i din marknadsplats! Då kan du hyra en köpman som då handlar med dina upplysta varor omedelbart. Du kan hyra upp till 5 köpmän för en viss tid.


Merchant Tab.png

När du har hyrt en köpman är han omedelbart tillgänglig för handel med dig, men kom ihåg, köpmän accepterar endast rättvisa bud så låt bli att pruta!

Merchant Ready.png

När du handlar med köpmannen erbjuder han dina kännande varor till andra spelare så det tar en stund innan han kommer tillbaka. Mängden upplysta varor du kan handla med åt gången beror på nivån du har på ditt stadshus.

Merchant Offer.png

Du kan påskynda köpmännen med hjälp av tidsinstanser eller diamanter. Om någon accepterar en köpmans erbjudande blir han ledig direkt så du kan handla med honom igen!

Merchant Gone.png

En köpman kan hyras i 20 dagar. När tiden gått ut behöver du hyra dem igen.


Tips: Arbeta tillsammans med ditt brödraskap så blir dina köpmän snabbare.

Uppgradering för Marknadsplatsen

Förbättrad marknadsplats (Gudomliga frön)

När du når kapitel 11 är en av de första teknologierna du låser upp är förbättrad marknadsplats som gör att du kan uppgradera marknadsplatsen. Då kommer en uppgraderingsflik synas när du klickar på marknadsplatsen som låter dig uppgradera den till nivå 2.

Trader upgrade1.png

Att uppgradera marknadsplatsen ändrar inte funktionerna men en ny flik som heter "samla" dyker upp. Där du kan samla in.

Trader collect1.png


I fliken "samla" kommer marknadsplatsen automatisk att producera en ny, permanent resurs, gudomliga frön. Resursen fungerar likt mana och förfaller på samma sätt. Det finns också en samlarbonus. Varje gång spelaren samlar in de gudomliga fröna kommer du få extra gudomliga frön. Mängden extra gudomliga frön du får är beroende av dina uråldriga unders sammanlagda nivåer.


 • Produktion
 1. Seed icon.png - Marknadsplatsen genererar gudomliga frön var 24 timme. Det här är baserat på ett frö per nivå på stadshuset multiplicerat med antalet klarade provinser.
 2. Seed icon.png - Samlarbonus.

Gudomliga frön är en konstruktionskostnad för kulturbyggnader och för teknologier från och med kapitel 11.

Avancerad marknadsplats 3-5 (Kännande varor)

Det är först när du kommer till Kapitel XII - Elementarer som du kan uppgradera marknadsplatsen till nivå 3. Teknologin "avancerad marknadsplats" kommer tidigt i kapitlet. I Kapitel XIII - Amuni - kan du forska fram "avancerad marknadsplats 2" och uppgradera marknadsplatsen till nivå 4. I Kapitel XIV - Konstruktioner, låses nivå 5 upp i teknologin "avancerad marknadsplats 3".

Från och med nivå 3 är marknadsplatsen anpassad för att kunna handla med kännande varor:

Avancerad uppgradering och kännande varor

När du når kapitel 12 - Elementarerna - så kan du uppgradera Marknadsplatsen till nivå 3, i kapitel 13 - Amuni - kan du uppgradera den till nivå 4 och i kapitel 14 - Konstruktionerna - kan du uppgradera den till nivå 5.

Teknologin för uppgradering av marknadsplatsen kan låsas upp tidigt i Elementarkapitlet och låter dig handla med kännande varor.


Anbud för kännande varor

 1. Kännande varor läggs till i listan precis som alla andra anbud.
 2. Du kan enbart filtrera efter kännande varor när du har forskat fram teknologin.
 3. Du har tillgång till en större area av handelspartners på världskartan för kännande varor.
 4. Anbud från spelare som inte är i din area för vanliga gods markeras med en ikon att du enbart kan byta kännande varor med dem.
 5. Nya filter för att se endast standardvaror eller kännande varor.
TraderOfferstooltip.png


Placera ett anbud för kännande varor

 1. Drop down-listan för dina anbud fungerar som innan och listar enbart varor och kännande varor som du har:
  PlaceOffers.png
 2. Kännande varor förfaller varje natt med 10% och förvandlas till vanliga varor i ditt lager:
  TraderSentientDecay.png
 3. Begränsningen på 60 anbud per spelare är oförändrad.
 4. Det går inte att byta vanliga varor mot kännande varor.
 5. När produktionsboosten är upplåst för kännande varor, hittar du de andra varorna hos grossisten:
  AM WholesaleSent.png


Avancerad marknadsplats 6 (Unurium)

Första teknologin i Kapitel XVII - Unurs handlare är "avancerad marknadsplats nivå 4". Med denna teknologin kan du uppgradera marknadsplatsen till nivå 6. Uppgraderingen låser upp en ny resurs som kallas Unurium Unurium. Precis som med gudomliga frön förfaller Unurium med 10% varje natt.


Du måste nu bestämma dig för vilken resurs du vill producera eftersom du bara kan autoproducera en av de två resurserna gudomliga frön eller Unurium åt gången!

Trader Unurium Upgrade.pngUnder fliken "samla" kan marknadsplatsen autoproducera den nya resursen Unurium. Resursen påminner om gudomliga frön i produktionssätt och tidig insamling, var resursens lager visas, förfall osv. Det finns också en insamlingsbonus. Varje gång Unurium samlas in från marknadsplatsen läggs får du extra Unurium. Mängden baseras på krävd kultur.

Trader Unurium Collect.png


 • Produktion


 1. Unurium - När du aktiverar Unuriumproduktionen genererar marknadsplatsen Unurium i 24 timmar. Mängden Unurium baseras på arbetande befolkning.
 1. Unurium - Insamlingsbonus. Varje tidig insamling ger extra Unurium baserat på krävd kultur.


Trader Unurium B Collect.pngProduktionen kan ändras närsomhelst men kom ihåg att när du ändrar vilken resurs som ska produceras automatiskt startar produktionen om från början.


Trader Unurium Change.png


Enastående marknadsplats 7-9 (Kännande varor)

Först när du tagit dig till Kapitel 18 - Laganda kan du uppgradera marknadsplatsen till en enastående marknadsplats och teknologin låses upp tidigt i kapitlet. I Kapitel 19 - Den förvisades hämnd kommer du kunna forska "Rustad marknadsplats" och uppgradera marknadsplatsen till nivå 6. Till slut i Kapitel 20 - Musikens kraft kan nivå 7 låsas upp men teknologin "Inspirerad marknadsplats"

Från och med nivå 5 tillåter marknadsplatsen dig att byta med kännande varor och ger dig tillgång till handlare.

Översikt för Marknadsplatsen

Information Marknadsplats Alver
Nivå Byggnad Krav Kostnad Fördelar
Nivå Storlek Byggtid Kultur Befolkning Mängd Krävda resurser
1 Alvers marknadsplats 3x4 30s - 50 5 000
200
Mynt
Förnödenheter
-
2 Hobernas marknadsplats 4x5 24 h 500 450 5 M
200 k
100 k
Mynt
Förnödenheter
Mana
Gudomliga frön
3 Elementarernas marknadsplats 5x5 32 h 750 750 6,250 M
250 k
125 k
30 k
Mynt
Förnödenheter
Mana
Gudomliga frön
Gudomliga frön
4 Amunis marknadsplats 5x5 40 h 1 000 1 000 7,5 M
300 k
150 k
40 k
Mynt
Förnödenheter
Mana
Gudomliga frön
Gudomliga frön
5 Konstruktionernas marknadsplats 5x5 48 h 1 250 1 250 8,750 M
350 k
175 k
50 k
Mynt
Förnödenheter
Mana
Gudomliga frön
Gudomliga frön
6 Unurs handlares marknadsplats 5x5 56 h 2 500 2 500 30 M
2 M
100 k
100 k
100 k
Mynt
förnödenheter
Tokig tvål
Legerad svamp
Kosmisk Vismut
Gudomliga frön eller Unurium
7 Enastående marknadsplats 6x5 64:00 h 3 000 3 000 40 M
3 M
Coins
Supplies
Gudomliga frön eller Unurium
8 Prepared Trader 5x6 72:00 h 3 000 3 000 50 M
4 M
Mynt
Förnödenheter
Gudomliga frön eller Unurium
9 Inspirerad marknadsplats 6x6 80:00 h 4 000 4 000 60 M
5 M
Mynt
Förnödenheter
Gudomliga frön or Unurium


Information Marknadsplats Människor
Nivå Byggnad Krav Kostnad Fördelar
Nivå Storlek Byggtid Kultur Befolkning Mängd Krävda resurser
1 Människors marknadsplats 4x4 30s - 50 5 000
200
Mynt
Förnödenheter
-
2 Hobernas marknadsplats 4x5 24 h 500 450 5 M
200 k
100 k
Mynt
Förnödenheter
Mana
Gudomliga frön
3 Elementarernas marknadsplats 5x5 32 h 750 750 6,25 M
250 k
125 k
30 k
Mynt
Förnödenheter
Mana
Gudomliga frön
Gudomliga frön
4 Amunis marknadsplats 5x5 40 h 1 000 1 000 7,5 M
300 k
150 k
40 k
Mynt
Förnödenheter
Mana
Gudomliga frön
Gudomliga frön
5 Konstruktionernas marknadsplats 5x5 48 h 1 250 1 250 8,750 M
350 k
175 k
50 k
Mynt
Förnödenheter
Mana
Gudomliga frön
Gudomliga frön
6 Unurs handlares marknadsplats 5x5 56 h 2 500 2 500 30 M
2 M
100 k
100 k
100 k
Mynt
Förnödenheter
Tokig tvål
Legerad svamp
Kosmisk vismut
Gudomliga frön eller Unurium
7 Enastående marknadsplats 6x5 64:00 h 3 000 3 000 40 M
3 M
Mynt
Förnödenheter
Gudomliga frön eller Unurium
8 Förberedd marknadsplats 5x6 72:00 h 3 000 3 000 50 M
4 M
Mynt
Förnödenheter
Gudomliga frön eller Unurium
9 Inspirerad marknadsplats 6x6 80:00 h 4 000 4 000 60 M
5 M
Mynt
Förnödenheter
Gudomliga frön or Unurium