Evighetens Spira

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Introduktion

Spire of Eternity.png

En pärlvit, vacker och mystisk byggnad dyker upp ur dimmorna nära din stad: Evighetens Spira! Det högsta tornet rör vid himlen och försvinner in i molnen. Folket i din stad är förvånade, fascinerade och vissa är oroliga. De ber dig att utforska denna nya byggnad, se vad som gömmer sig i den, varför den är här och söka dess underverk. Skulle det finnas fiender där vill folket att du ska bekämpa dem.

När du har nått Kapitel 5 kommer du att kunna gå in i Spiran mellan söndag och fredag. Du kan utforska Spiran i webbläsaren eller i Elvenars mobilapp.

Om du är modig väntar extraordinära belöningar på dig i slutet av varje nivå. Se till att slutföra ditt Spira-äventyr innan dess grindar stängs igen på fredag för att vinna alla belöningar!

Spirans karta

Spiran består av 3 nivåer mellan marken och himlen. Varje nivå är indelad i fyra avsnitt, avgränsade av Magiska barriärer. För att slutföra dessa avsnitt måste du lösa konfrontationer med Spirans andar: bönder, vakter och bossar.

SpireMaps.png

Spirans konfrontationer

Spire Encounter 1.png

Det finns tre nivåer att utforska. Varje nivå har 4 steg och varje steg har 4 konfrontationer. Din första konfrontation är med en bondes spöke. Som med alla konfrontationer i Elvenar kan du antingen välja ett aggressivt tillvägagångssätt (Strid) eller ett mer diplomatiskt sätt (diplomati). Diplomati är unikt för Evighetens Spira och kräver, precis som förhandlingar, resurser för att övertyga dina motståndare att låta dig passera.


Spire Encounter 2.png

När du har löst fyra konfrontationer kan du passera en magisk barriär. Varje magisk barriär har en nedräkningstimer. För att öppna den måste du vänta tills nedräkningen är klar. Lyckligtvis, om du är angelägen om att fortsätta snabbt, kan du minska nedräkningen med Boosters och/eller Diamanter!


Gateactive.png


OBS: Den Magiska barriärens nedräkning börjar när du samlar in belöningen för stegets sista möte.


Diplomati

I Diplomati måste du förhandla med andarna för att få deras barmhärtighet. Om du lyckas förhandla, lugnas anden och gör plats så att du kan fortsätta din resa av Spiran. Om du misslyckas, kommer andarna att bli arga och du måste försöka igen eller slåss för att slutföra konfrontationen.


Diplomacy.png

För varje försök till diplomati har du tre fria omgångar. Om du behöver fler försök för att hitta rätt kombination kan du köpa ytterligare försök med Diamanter.

Spelet kommer att ge dig olika typer av resurser. Men det betyder inte att du måste använda dem alla. Olika andar kan ha samma resurs och det är också mycket möjligt att en viss resurs inte önskas av någon av andarna. När du har kommit överens om de erbjudanden som du vill göra kan du trycka på "Erbjudande" för att ge resurserna och se hur andarna reagerar på dina erbjudanden. Om du hittar rätt kombination av ande och resurs är kombinationen låst. Om du inte lyckades erbjuda rätt typ av varor hjälper anden dig genom att ange om den specifika varan behövs av en annan ande eller om ingen av andarna kräver den specifika typen av varor.

OBS: De resurser som erbjuds till andarna dras av från ditt konto, även om en felaktig kombination valts.


Diplomacyproposition.png


Efter första försöket:

1 - Du har 2 fria försök kvar för att hitta rätt kombination.

2 - När rätt resurs erbjuds, indikeras detta med en grön bock och det är inte längre möjligt att erbjuda denna ande en annan resurs.

3 - Erbjudande markerat med rött: Ingen ande behöver den resursen. Det är nu omöjligt att välja denna resurs igen.

4 - Erbjudandet markerat med orange: En annan ande behöver resursen, men inte denna ande!

Genom att känna till den här informationen kan du ändra dina förslag för andra och efterföljande försök.

Diplomacyfinish.png

Du kan när som helst överge den diplomatiska metoden, men se upp: alla resurser som du redan erbjudit kommer att gå förlorade och diplomati-spelet återställs!

OBS: Om du vill lämna förhandlingarna måste du bekräfta ditt val.


Diplomacy abandon.png


Spöksten

Spöksten SpectralStone.png är en ny joker i diplomatin. Du kan endast använda en spöksten som resurs per diplomatiomgång och för en ande.

DiplomacyStone1.png

Genom att använda en spöksten kommer anden bli nöjd och du behöver inte lista ut vilken resurs den vill ha.

DiplomacyStone2.png

Strid

Du kan se fiendens enheter och deras ordning innan du deltar i en strid. Strider i Spiran kan bestå av flera "vågor". Varje våg måste vinnas innan hela mötet löses. Du måste planera dina enheter noggrant eftersom du inte kan ändra dem mellan varje våg. Lyckligtvis kan du se sammansättningen av varje våg innan du börjar slåss. Detta hjälper dig att välja den bästa strategin och du kan använda diamanter för att återuppliva enheter mellan varje våg.

Spire Battle.png

När du spelar i webbläsaren kan du välja mellan att använda automatisk eller manuell strid.

OBS: Var försiktig! Om du förlorar under en av vågorna återställs striden och du får börja om från början av den konfrontation du förlorade. Om du vinner den första vågen kommer du att ha två val: du kan slåss mot den andra vågen eller du kan dra dig tillbaka från konfrontationen. I det andra fallet återställs konfrontationen och motståndsenheterna återställs.

I det osannolika fallet att du tappar anslutningen till servrarna behålls dina framsteg och du kan fortsätta med konfrontationen.

Belöningar

Spiran ger artefakter, utgående byggnader och många fler belöningar. Varje belöning kan erhållas flera gånger. Se till att slutföra Spiran för att vinna alla dessa otroliga belöningar!

Kistor

Varje avklarad konfrontation öppnar en kista med en chans att vinna en av ett antal belöningar. Värdet på belöningar ökar när äventyraren går framåt genom kartorna på varje nivå.

Mystiska kistor

Spire mystery chest popup.png

Varje avklarad konfrontation har en chans att avslöja ett Mystisk kista. Dessa finns i olika sällsyntheter: sällsynta, episka eller legendariska, var och en med olika fantastiska belöningar. Har du tur nog att få en kista så kommer den att visas på en slumpmässig plats inom den nuvarande Spira-nivån.

Spire mystery chest unlocked.png

När en Mystisk kista visas, visas en speciell indikator. Ett nummer läggs till i denna indikator när mer än ett Mystisk kista låsts upp, för att visa hur många Mystiska kistor som fortfarande kan samlas på denna nivå av Spiran.

Spire mystery chest button.png

Du kan klicka på indikatorn för att flytta till kistan. Om kistan är beläget i ett avsnitt som är skyddat av en port som du ännu inte har öppnat, förblir den låst tills du öppnar grinden.

Spire mystery chest locked.png


OBS: Efter att ha besegrat bossen på varje Spira-nivå måste du samla alla Mystiska kistor innan du kan gå vidare till nästa nivå.

Spire mystery chest warn.png

Utgående byggnader

A Evt Djinn.png

Tre nya utgående byggnader ut är nu tillgängliga för din stad: Ande, Handelsstation och Dvärgisk smed. Du kan lära dig mer om dessa nya byggnader på den dedikerade sidan.

Flerspelarläge

Samla ditt brödraskap, fullborda möten i evighetens spira och samla poäng tillsammans för att låsa upp ytterligare brödraskapsbelöningar.

Översikt

För att hjälpa dig att se hur långt du och ditt brödraskaps har kommit, har vi skapat en ny översikt som är tillgänglig i sidopanelen när du är i spiran. Du kan hitta den via knappen till vänster uppe på skärmen när du är i spiran.

SpireMP02.png

Klicka här för att få fram hela översikten:

SpireMP03.png


På framstegsmätaren kan du se:

  • dina egna framsteg PlayerMarker.png (din spelaravatar visas i mitten av mätaren)
  • brödraskapets gemensamma framsteg (den lila stapeln)
  • brödraskapets upplåsta belöningar (höger sida av mätaren)
  • de individuella framstegen för alla dina brödraskapsmedlemmar (vänster sida av mätaren)

Ande-essens

SpiritEssenceEncounter1.png

Varje möte du fullbordar i evighetens spira, när du är medlem i ett brödraskap, belönar dig med ande-essens SpiritEssence.png. Du får 1 ande-essensdroppe för ett vanligt möte, 2 droppar för andevakter och 3 droppar när du klarat av ett boss-möte.

Du kan se hur många ande-essensdroppar ditt brödraskap samlat ihop överst på framstegsmätaren.

SpireMP01.png


Brödraskapsbelöningar

All ande-essens du fått, tillsammans med all essens dina kompisar fått, räknas tillsammans och utgör brödraskapets totala mängd som låser upp ytterligare belöningskistor till brödraskapets spirkristaller SpireReward.png. Brödraskapets belöningskistor innehåller allt från boosters, kombinationskatalysatorer och portalförtjänster, till teleportera byggnadsförtrollningar och diamanter!

När dina individuella framsteg är i paritet med brödraskapets samlade framsteg är du berättigad till de ytterligare belöningar som brödraskapet låst upp. Du ser det i översikten där belöningskistan får en grön markering.

SpireRewardOverview1.png

Om du hamnar efter brödraskapets framsteg kan du enkelt hinna ifatt genom att fullfölja fler möten i spiran. Varje möte gör att du kommer närmare kistan och när du nått den är du berättigad att få belöningen när spiran avslutas.

SpireMP04.png

I exemplet ovan kan du se en belöning som brödraskapet inte har låst upp (indikeras av det lilla hänglåset), en belöning som brödraskapet har låst upp redan men spelaren inte är berättigad till ännu, belöningen som spelaren arbetar mot och till sist den sista belöningen spelaren redan har öppnat till sig själv (markerad med en grön bock).

Om brödraskapets framsteg ligger efter dina egna (den lila stapeln har inte nått upp till din egen), kan du med fördel uppmana dina brödraskapskompisar att fullfölja fler möten för att låsa upp fler belöningar till hela brödraskapet.

Notera: Det är viktigt att påpeka att för att få brödraskapsbelöningarna måste du delta i evighetens spira. Medlemmar i ett brödraskap låser upp belöningarna tillsammans, men varje individuell spelare måste också fullborda möten i spiran för att bli berättigad att ta emot brödraskapsbelöningarna som är upplåsta.

Brödraskapstroféer

Ditt brödraskap kan vinna troféer i Evighetens spira! Brödraskapsprofilen visar 3 olika typer av troféer: Guld, silver och brons. Ditt brödraskap kommer att få den högsta trofén som låsts upp varje vecka efter Evighetens spira har stängt sina dörrar. Dessa troféer finns permanent kvar i brödraskapsprofilen så att ni lätt kan visa alla hur bra ert brödraskap presterat i Evighetens spira tidigare! Följande antal poäng behövs för varje trofé:

  • Guldtrofé - Brödraskapet samlar 1330 eller mer andeessens
  • Silvertrofé - Brödraskapet samlar 520 eller mer andeessens
  • Bronstrofé - Brödraskapet samlar 110 eller mer andeessens

Se hur ditt brödraskap ligger till i rankningsfönstret:

Spire Trophies window.png

Du kan också se det totala antalet troféer som ditt brödraskap vunnit i brödraskapsöversikten.

Spire Trophies FS overview.png