Uråldriga under

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods1.png Culture1.png AncientWonder.png Kapitel Expansion.png
Tillbaka till: Byggnadsöversikt


Uråldriga under

Uråldriga Under Översikt
Aw c21.png

Hemliga uråldriga under

Aw c31.png

Stormens
uråldriga under

Elf AW Ico1.png

Alviska uråldriga under

Human AW Ico1.png

Mänskliga uråldriga under

Aw c51.png

Glömda uråldriga under

Dwarven AW Ico1.png

Dvärgiska
uråldriga under

Fairy aw1.png

Feernas uråldriga under

O&G aw2.png

Orchernas uråldriga under

WoodElvesaw1.png

Skogsalvernas uråldriga under

Gr5 aw.png

Trollkarlar & drakars uråldriga under

Gr6 aw.png

Hobernas uråldriga under

Gr7 aw.png

Elementarernas uråldriga under

Gr8 aw.png

Amunis uråldriga under

Gr9 aw.png

Konstruktionernas
uråldriga under

GR10 AW.png

Elvenarernas
uråldriga under

GR11 AW.png

Ambassader
uråldriga under

GR12 AW.png

Unurs handlare
uråldriga under

GR13 AW.png

Laganda
uråldriga under

GR14 AW.png

Den förvisades hämnd
uråldriga under

GR15 AW.png

Musikens kraft
uråldriga underverk

GR16 AW.png

Den vallorianska legenden
uråldriga underverk


Syfte

Uråldriga under är ett arv från förfäderna. De var fantastiska magiska byggnader som hade olika syften: vissa var en källa till kunskap, ökad träningsstyrka och förfinad stridsteknik, medan andra var en källa till höga kulturella värden och symboler för alliansen mellan olika raser. Andra var kanaler för att stärka magiska reliker, vilket i sin tur ökade produktionsbonusen.

Genom att placera dem i din stad kan du få olika bonusar som hjälper dig att utveckla din stad vidare! Du kommer att få möjlighet att bygga flera uråldriga under genom att låsa upp dem i de olika kapitlen i spelet.

Uråldriga under kan:

 1. Ge permanenta bonusar för din stad
 2. Ge dig anledning att utforska kartan ytterligare
 3. Belöna interaktion mellan spelare

Varje uråldrigt under kommer att ge dig något unikt. Till exempel en avatar att använda som profilbild eller ibland kan du få se ett uråldrigt under i bakgrunden av din stad!

Krav

För att bygga ett uråldrigt under måste du först forska fram och aktivera teknologin och det krävs att de är anslutna till stadshuset för att aktiveras. Du kan bara ha ett uråldrigt under av varje sort, men de kan uppgraderas, säljas och byggas igen!

Fördelar

Det är svårt att lista alla de stora fördelarna med uråldriga under, men de har alla sitt syfte i din stad. Att investera i ett uråldrigt under är en lång och kostsam process sett till resurser, men i slutändan kommer det att vara värt det. Alla deras fördelar är dynamiska i förhållande till din stad, vilket innebär att när din stad utvecklas och blir mer kraftfull, så kommer även de uråldriga undren att bli det.

Tips: Ju mer du utvecklar ditt uråldriga under, desto kraftfullare blir fördelarna. Du kan klicka på fliken Nivåer i uråldriga under menyn för att ta reda på hur stora fördelarna kommer att vara på varje nivå.

Uråldriga under-menyn

För att bygga ditt första Uråldriga under behöver du först forska fram och aktivera teknologin. Genom att göra det låser du också upp Uråldriga under-menyn som representeras av en runcirkelikon Awicons.png som blir en del av din huvudmeny (till exempel som marknadsplatsen).

UnlockAWMenu2.png


Om du placerar musen över Under-ikonen visas antalet runskärvor du har för alla uråldriga under inklusive de trasiga runskärvorna.

AWmouseover2.png


När du klickar på ikonen för uråldriga under får du tillgång till uråldriga underfönstret där du kan navigera bland alla uråldriga under: De du har forskat fram, de du har byggt och de som fortfarande är låsta. Du kan i en översikt se vilka aktiva runor du har och antal matchande runskärvor till varje uråldrigt under.

AWwindows2.png


Genom att placera musen över varje uråldrigt under kommer du se ett verktygstips med:

 • Beskrivning och nivå på det uråldriga undret
 • Det uråldriga undrets fördelar för din stad
 • Varje fördels status
 • Antalet skärvor tillgängliga
AWdescription2.png


Genom att öppna ett uråldrigt under får du tillgång till dess meny med fyra flikar:

 • Översikten Där du kan se:
 1. Byggnadsnivå
 2. Det uråldriga undrets fördelar och status
 3. Tillgängliga runskärvor

Du kan också klicka Info-icon.png för byggnadsbeskrivning.

AWoverview2.png


 • Runpanelen där du kan:
 1. Sätta in skärvor (om du har några)
 2. Se hur många runor du har aktiverat i runcirkeln
 3. Samla krossade skärvor
 4. Köpa de krossade skärvor som behövs för att smida en skärva
AWrunepanel.png


 • Byggpanelen som:
 1. Visar de krav och kostnader som krävs för att bygga/uppgradera det uråldriga undret
 2. Låter dig placera byggnaden när den är redo att byggas
AWbuildpanel.png


Om du redan har byggt det uråldriga undret ersätts runpanelen med en ny panel som kallas forskning.

 • I Forskningspanelen kommer du att se:
 1. Forskningsframgångarna, det vill säga antalet kunskapspoäng som spenderats i det uråldriga undret.
 2. Fyra ikoner som du använder för att lägga till kunskapspoäng (lägga en kunskapspoäng åt gången, alla på en gång, använda kunskapsinstanser eller använda runskärvor). Notera att de två sista ikonen bara är tillgänglig om du har kunskapsinstanser eller runskärvor i lagret).
 3. Hjälprankning visar antalet kunskapspoäng en viss spelare har spenderat och vilken belöning som ges till spelarna de första spelarna.
AWresearch2.png


 • Nivåpanelen där du ser:
 1. Alla fördelar som det uråldriga undret ger vid nuvarande nivå (i ljusblått).
 2. En översikt över undrets fördelar på kommande nivå.
AW lvl window.png


Tips: Du kan skrolla genom menyn för att se fördelarna vid uråldriga undrets alla olika nivåer.

Runskärvor

Du kommer se att runcirklarna du upptäckt inte är färdiga! Deras runor krossades och vissa saknar delar... de delarna - runskärvor - är fortfarande förlorade och du behöver finna dem för att kunna slutföra cirkeln. Detta kallas också för att det uråldriga undret är i sin Runfas.

Rune circle.png


Endast när runcirkeln är helt aktiverad med 9 magiska runor, kommer du kunna bygga ett uråldrigt under. Men den processen kommer bara vara möjlig om du samlar de saknade runskärvorna, sätter in dem i cirkeln och aktiverar runorna.

Det betyder att ditt första steg blir att samla runskärvor!

Rune shards Icons.png


Varje uråldrigt under har sina egna runskärvor. Du kan se vilka runskärvor som tillhör respektive uråldrigt under på Översiktspanelen.

Du hittar runskärvor genom att:

 1. Klara provinser på kartan - varje klarad provins kommer ge dig en skärva från ett slumpmässigt valt uråldrigt under. Undret behöver inte ens ha låsts i forskningen.
 2. Investera kunskapspoäng i andra spelares uråldriga under
 3. I turneringen
 4. Genom att klara uppdrag
 5. I speciella event i spelet
Provincecomplete reward.png


Efter att ha samlat runskärvor behöver du sätta in dem i runcirkeln för det relevanta uråldriga undret. Med lite tur, kommer det här aktivera en av de saknade runorna i runcirkeln. Ibland försöker dock den magiska processen aktivera en runa som redan tänts och då kommer din skärva att krossas.

Bkokenshard pic.png


Allt är dock inte förlorat! Dina krossade skärvor kommer sparas och när du har 10 av dem kan du smida dem till en ny runskärva!

Tips: Krossade skrävor kan användas för att få fram runor i alla uråldriga under! Så om du har några kvar efter att ha slutfört ett under kan du använda dem för att aktivera en runa i ett nytt uråldrigt under!

Uppgradera uråldriga under

Som förklarat, byggs ett uråldrigt under i tre steg: Forskning, aktivering av runor och betala med de varor som krävs för att bygga. När ett uråldrigt under väl är byggt i din stad kommer dess fördelar omedelbart att aktiveras för din stad på nivå 1, men du kan öka dess fördel genom att uppgradera byggnaden.
För att uppgradera ett uråldrigt under behöver du följande resurser:

 • Kpicon.png Kunskapspoäng - Dessa används för att forska fram nivåerna av det uråldriga undret. Varje nivå kräver en ökande mängd kunskapspoäng, ju högre nivå desto större investering krävs.
 • Spell Fragment.png Besvärjelsefragment - Dessa används för att uppgradera de flesta av uråldriga undrets nivåer, ju högre nivå desto större mängd krävs.
 • Combining Catalyst small.png Kombinationskatalysatorer - Dessa används för att uppgradera de flesta av uråldriga undrets nivåer, ju högre nivå desto större mängd krävs.
 • Royal Restoration.png Kunglig restaureringar - Dessa används vid uppgradering av uråldriga under var 5e nivå (i runfasen), ju högre nivå desto större mängd krävs. De krävs också när du bygger alla uråldriga under, med undantag för de två första som du kan låsa upp i spelet.


Vänligen notera: Varje nivå i ett uråldrigt under kräver Besvärjelsefragment och Kombinationskatalysatorer vid uppgradering. Mängden kommer att variera beroende på vilken nivå som undret ska uppgraderas till. Du kan kontrollera mängden som krävs under fliken "Uppgradera" i det uråldriga undrets fönster. Vid varje runfas (var 5e nivå) kommer det även att krävas Kunglig restaureringar för uppgradering (utöver Besvärjelsefragment och Kombinationskatalysatorer). Även denna mängd är beroende av det uråldriga undrets nivå.


AWupgrade.png


Forskningsfliken visar dig mätaren för kunskapspoäng. Du kommer kunna investera kunskapspoäng och se listan med spelare som hjälper dig att forska fram uppgraderingsnivåer.

AWresearch2.png


När mätaren är full kan du gå till uppgraderingsfliken och slutföra uppgraderingen till nästa nivå.

AWresearchfinish.png


För att uppgradera ett uråldrigt under till nivå 6, hamnar man återigen i en ny runfas. Där du behöver göra en ny runcirkel och fylla den med 9 olika runor igen. Därefter, från nivå 6 upp till 10, är det kunskapspoäng som ska investeras igen. Denna runfas upprepas var femte uppgradering.

Newcircle2.png


Tips: Genom att uppgradera dina uråldriga under kan du även få rankingpoäng! Dessa motsvarar den mängden kunskapspoäng som investerats per nivå. Rankingpoängen räknas först efter att uppgraderingen är klar!

Investera i uråldriga under

Det finns många sätt att investera i ett uråldrigt under. Du kan investera i dina egna under eller investera i andra spelares under och kvalificera dig för att få runskärvor och kunskapsinstanser som belöning. Om du öppnar fliken Forskning får du en översikt över de olika sätten du kan investera och hur många kunskapspoäng som har spenderats i det uråldriga underverket.

AWinvest2.png


 1. Visar den totala mängd av kunskapspoäng som redan har investerats.
 2. Genom att klicka här, lägger du 1 kunskapspoäng åt gången.
 3. Genom att klicka här, lägger du alla kunskapspoäng du har på en gång.
 4. Genom att klicka här, kommer du åt dina kunskapsinstanser och kan lägga dem.
 5. Genom att klicka här, kommer du åt dina runskärvor för detta under och kan lägga dem (notera att om du använder dem i ditt eget under får du endast 10 kunskapspoäng ur runskärvan, men om du använder dem hos någon annan så lägger du 15 kunskapspoäng istället). Notera: För de ras-specifika uråldriga undren (exempelvis alvernas Kristallfyr och människornas Den stora klockspiran), kan du investera runskärvor hos den andra rasen, där de uråldriga undren har samma effekt. Mängden kunskapspoäng är densamma som beskriven ovan.
 6. Genom att klicka här, kan du lägga kunskapspoäng genom att köpa dem för resurser eller diamanter.
 7. Här kan du se vilka som redan investerat i det uråldriga undret och vilken position de har. Du kan även klicka på kistorna för att se vilken belöning de ger till spelarna vid respektive position (om du investerar i ditt eget under, kommer du inte att får någon belöningskista, även om du investerat mest).

Om du håller muspekaren över det uråldriga undret får du information om hur många kunskapspoäng som redan har investerats.

InvestinAW.png


På det viset hjälper du dina brödraskapsmedlemmar att utveckla sina städer. Spelaren som donerat mest kommer få en belöning i form av runskärvor och/eller kunskapspoäng! Kom ihåg att även om ditt uråldriga under är byggt kommer du fortfarande behöva 9 nya aktiveringar av runor för att uppgradera till vissa nivåer, vilket betyder att det här är ett alternativ till att få dem genom provinser.

AWresearchfinish.png


Du kan bara investera i uråldriga under om du forskat fram teknologin, men när du låst upp din första uråldriga under-teknologi kan du omedelbart investera i vilka under du vill hos andra spelare, inklusive sådana som du inte låst upp ännu. När du besöker en annan stad kan du öppna uråldriga under eller klicka på ikonen för uråldriga under längst ner på skärmen:

AW Help button.png

Du kan även klicka på en spelares namn på olika platser i spelet (t ex i chatten) för att öppna uråldiga under menyn.

Detta öppnar ett hjälpfönster där du väljer vilket uråldrigt under du vill investera i:

AWhelpgallery.png


I det här fönstret kan du omedelbart identifiera om du har investerat i dessa uråldriga under tidigare. Om du vill följa de uråldriga under som du redan har investerat i, kan du öppna Bidragpanelen och kontrollera din position i förhållande till andra spelare eller lägga fler Kunskapspoäng i under du redan har investerat i.

AWcontributions.png


Som sagts tidigare, uråldriga under är ett bra sätt att uppmuntra spelares engagemang för varandra oavsett vilken ras man valt. Människor kan investera i Alvers uråldriga under och vice versa, då de får runskärvor för det uråldriga under som ger samma effekt som det under de investerat i. Till exempel, om du är människa och vill ha runskärvor för din Stora klockspira kan du investera i Alvernas kristallfyr och vice versa.

Belöningar uråldriga under

AWhelpreward.png


 • Bara de spelare som som hjälpt till mest i ett uråldrigt under blir belönade.
 • Belöningarna beror på vilken nivå det uråldriga undret är på.
 • Ju högre nivå det uråldriga undret är på desto fler belöningsplatser och desto fler platser som ger belöningar.
 • Du får inte belöning för investeringar i ditt eget uråldriga under. Du kommer att synas i hjälprankningen men utan belöningsikon. Till exempel, om ägaren är först på hjälprankningen får den spelare som innehar plats 2 belöningen för förstaplatsen och så vidare.

Sälja uråldriga under

Uråldriga under går att sälja, men var aktsam om du beslutar dig att göra så. Din stad kommer förlora alla fördelar relaterade till byggnaden och du kommer inte få tillbaka några resurser. Bygger du underverket igen kommer det börja på nivå 1 igen.

SelingAW.png

Uråldriga under informationsöversikt

Uråldriga under informationsöversikt
Kapitel Teknologi Namn Uppgraderings
Krav
Fördelar Runskärvor
Utveckling Hemliga uråldriga under Hemligheternas bok KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Kunskapspoäng var 24H Förnödenheter per avklarat huvuduppdrag - Runor som krävs
Utveckling Hemliga uråldriga under Gyllene avgrund KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Mynt var 3H Ytterligare befolkning - Runor som krävs
Magisk Uppstigning Stormens uråldriga under Oändlig utgrävning KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Förnödenheter var 24H Reliker per samlad Mystiskt föremål i Magiakademin - Runor som krävs
Magisk Uppstigning Stormens uråldriga under Stormens nålar KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökad attackstyrka för lättdistansenheter Ökar barrackernas träningshastighet - Runor som krävs
Visdom och under Alviska uråldriga under Militärt kloster/Fristaden KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökar enheternas hälsa Ökad kultur - Runor som krävs
Visdom och under Mänskliga uråldriga under Kristallfyr/
Den stora klockspiran
KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Boostade varor per grannhjälpskista Ökar varaktighet av grannarnas hjälp - Runor som krävs
En väg till arvet Glömda uråldriga under Vakttornets ruiner KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökad mängd bonuskultur när en byggnad får grannhjälp Extra kultur till din stad - Runor som krävs
En väg till arvet Glömda uråldriga under De högas tron KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökar din rankning Extra kultur - Runor som krävs
En portal till det förflutna Dvärgiska uråldriga underverk Dvärgiskt bålverk KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Producerar lätt närstridsenheter var 3H Ökad träningstorlek i barackerna - Runor som krävs
En portal till det förflutna Dvärgiska uråldriga underverk Bergshallar KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökad produktion för dina boostade standardvaror Ytterligare befolkning - Runor som krävs
Löftets blommor Feernas uråldriga under Välståndets torn KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökar effekt och varaktigheten för provisionens kraft Producerar förnödenheter var 3H - Runor som krävs
Löftets blommor Feernas uråldriga under Blommande handelsmansgille KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Reducerar köpmannens avgift Förbättrar köpmannens anbud Ökar produktionensboosten för gästrasportalen Runor som krävs
Lera och svampar Orcherna och trollens uråldriga under Hjältarnas smedja KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Orchproduktion per 24H Ökar attackstyrkan hos tunga närstridsenheter - Runor som krävs
Lera och svampar Orcherna och trollens uråldriga under De skumma svamparnas helgedom KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Producerar lätta distansenheter var 3H Ökar antalet trupper du kan träna i barackerna - Runor som krävs
Infödda på kontinenten Skogsalvernas uråldriga under Enars ambassad KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Producerar krossade skärvor var sjunde dag Genererar mana per turneringspoäng - Runor som krävs
Infödda på kontinenten Skogsalvernas uråldriga under Den flygande akademin KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Producerar magiska enheter var 3HProducerar magiska enheter var 3H Ökar träningshastigheten för Legosoldatsläger - Runor som krävs
Elvenariskt trollkarlssällskap Trollkarlar & drakars uråldriga under Mörkrets oheliga labyrint KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Generar mana var 3H Minskat manaförfall - Runor som krävs
Elvenariskt trollkarlssällskap Trollkarlar & drakars uråldriga under Drakklostret KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökar attackstyrkan hos magienheter Genererar mana för varje använd trollformel - Runor som krävs
Hoberna Hobernas uråldriga under Paddornas tempel KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Producerar barackens tunga distansenheter var 3HProducerar barackens tunga distansenheter var 3H Ökar attackstyrkan hos tunga distansenheter - Runor som krävs
Hoberna Hobernas uråldriga under Elvenars handelscentrum KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Genererar gudomliga frön var 12H Ökar effekten på magiska tillverkningstrollformler Ökar varaktigheten på magiska tillverkningstrollformler - Runor som krävs
Elementarer Elementarernas uråldriga under Solnedgångstorn KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Genererar gudomliga frön för varje grannhjälpskista Minskat fröförfall - Runor som krävs
Elementarer Elementarernas uråldriga under Segerkällorna KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökar övningsfältets träningshastighet Ger lätta närstridsenheter ökad attackstyrka - Runor som krävs
Amuni Amunis uråldriga under Reningens pyramid KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Producerar boostade kännande varor Producerar tunga närstridsenheter var 3H - Runor som krävs
Amuni Amunis uråldriga under Det goda grannskapets fyr KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökar varaktigheten för förtrollad begåvning Ökar effekten på förtrollad begåvning Ökar produktionen av Upptäckta resurser så länge byggnaden är påverkad av både förtrollad begåvning och grannhjälp Runor som krävs
Konstruktionerna Konstruktionernas uråldriga under D111-a "Tidsportal" KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökar produktionen av kännande varor Minskad väntetid i turneringen - Runor som krävs
Konstruktionerna Konstruktionernas uråldriga under D222-z "Simia Sapiens" KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Minskat förfall av kännande varor Ökad produktion i militära byggnader - Runor som krävs
Elvenarer Elvenarernas uråldriga under Lagervirvel KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökad lagerkapaciteten för gästrasvaror Ökar produktionsboost för kännande varor - Runor som krävs
Elvenarer Elvenarernas uråldriga under Ungdomens varma källa KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ökar befolkningen i bostäderna Ökar kultur utifrån truppstorlek - Runor som krävs
Ambassader Ambassadernas Uråldriga Under Spirans Bibliotek KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Rankningspoäng per tagen spirkristall Producerar kunskapspoäng var 24H - Runor som krävs
Ambassader Ambassadernas Uråldriga Under Turneringsarena KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Rankningspoäng per tagen turneringskista Producerar Giftiga Drönryttare var 3H - Runor som krävs
Unurs handlare Unurs handlare uråldriga under Drakens ark KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Genererar kännande varor för slutförda uppdrag Genererar kombinationskatalysatorer per samlat mystiskt föremål - Runor som krävs
Unurs handlare Unurs handlare uråldriga under Rikedomens orakel KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Belönar dig med en mängd slumpmässigt vald kännande vara av dem du har boost på så fort du tillverkar något Producerar kunglig restaureringar veckovis - Runor som krävs
Laganda Laganda uråldriga under Mästarnas helgedom KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Producerar grymma orchkrigare var 3H Generar orcher för turneringspoäng - Runor som krävs
Laganda Laganda uråldriga under Andarnas tempel KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Belönar dig med Unurium för varje kista du tar i spiran Ger Unurium för varje eventvaluta som plockas upp runt om din stad - Runor som krävs
Den förvisades hämnd Den förvisades hämnd uråldriga under Vallorianskt sigilltorn KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Ger dig unurium när du samlar in mynt från dina bostäder Reducerar Unurium förfall - Runor som krävs
Den förvisades hämnd Den förvisades hämnd uråldriga under Upplysningens träd KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Bågskyttar var 3H Boostar upplysta varors produktion - Runor som krävs
Musikens kraft Musikens kraft uråldriga underverk Förfädernas viloplats KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Reducerar kännande varor förfall Kusligt andeväsen var 3H - Avtäckta runor
Musikens kraft Musikens kraft uråldriga underverk Utforskarnas värdshus KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Reducerar utforskningstiden Ökar antalet grannhjälpskistor - Avtäckta runor
Den vallorianska legenden Den vallorianska legenden uråldriga underverk Maman Le Prés antikaffär KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Producerar en mängd Gudomliga frö var 3H Ger en mängd boostade upplysta varor per gemenskapsarbete insamlat - Avtäckta runor
Den vallorianska legenden Den vallorianska legenden uråldriga underverk Vallorianska trolldomsskolan KunskapspoängBesvärjelsefragmentKombinationskatalysatorKunglig restaurering Producerar en mängd vallorianska vakter var 3H Kostnad för kittelingredienser reduceras Reducerar magiakademins produktionstid Avtäckta runor