Brödraskap

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Brödraskap

Syfte

Fellowship banner.png


Brödraskap är en samling av spelare där personer med liknande spelstil och intressen samlas för att göra det alldagliga spelandet lättare och roligare. Du kommer att märka att vara del av en stark grupp hjälper din stad att växa ännu mer och att vägen till framgång och makt blir mycket jämnare. För att komma åt brödraskapsfunktionen, klicka bara på dess ikon i din profil.

1Profile Fellow Icon.png

Krav

Det finns inga speciella krav för att grunda ett brödraskap, förutom att du inte redan är i ett. Å andra sidan, för att gå med i ett brödraskap måste du bli accepterad av en av medlemmarna som har befogenheterna för det (om det är ett krav i brödraskapet). Brödraskap är begränsade till 25 medlemmar.

Fördelar

Brödraskap erbjuder massor av fördelar för sina medlemmar, så som:

Benefits.png


 • Handel utan avgift - Byteshandla utan avgift - Även om du inte har upptäckt dina medspelare på kartan, så kommer du att kunna byteshandla med dem utan handelsavgiften.
 • Grannhjälp - Grannhjälp är tillgängligt för alla medlemmar i brödraskapet, vilket betyder att du kan ge och få grannhjälp till och från alla dina medspelare, även de som befinner sig i avlägsna städer.
 • Massmeddelanden - Alla medlemmar i ett brödraskap kan skicka meddelanden som tas emot av alla i brödraskapet på direkten.
 • Brödraskapschatt – Genom att vara del av ett brödraskap så kan du använda chattsystemet för att kommunicera med alla dina medspelare, antingen för att be om hjälp med staden eller bara för att säga hej.

Brödraskapets titlar och befogenheter

Det finns fyra titlar tillgängliga inom ett brödraskap, var och en av dem har sina befogenheter:

 • Brödraskap - Varje brödraskapsmedlem kan använda brödraskapschatten, byteshandla med andra medspelare utan avgift, ge och ta emot grannhjälp och skicka massmeddelanden till alla medspelare.
 • Ambassadör - Ambassadörer är vanliga medspelare som har rätten att bjuda in andra spelare. De kan också godkänna eller neka ansökningar och ta bort tidigare inbjudningar samt rättigheterna som Brödraskap har.
 • Magiker - En magiker har de flesta befogenheter som Ärkemagikern har. Förutom de vanliga befogenheterna, så kan de även ändra i brödraskapets profil och vapensköld och kan även ändra medlemmarnas titlar eller till och med utesluta dem.
 • Ärkemagiker - Ärkemagiker (tidigare Archmage) är ledaren för ett brödraskap och har därmed tillgång till alla befogenheterna. Eftersom Ärkemagikern är ledaren så kan han/hon inte lämna brödraskapet utan att först överföra titeln Ärkemagiker till en annan spelare. När Ärkemagikertiteln överförs till en annan spelare blir tidigare Ärkemagiker automatiskt en magiker och kan sedan lämna brödraskapet. Ärkemagikern är också den enda medlemmen som kan upplösa brödraskapet.
14Fellowships rights.png

Grunda ett brödraskap

Om du inte redan är medlem i ett brödraskap kommer fönstret för brödraskap se ut så här:

New Fellowship1.png

Genom att grunda ett brödraskap så blir du ledaren över ett litet community av spelare och få titeln Ärkemagiker. För att grunda ett brödraskap så behöver du klicka på “brödraskapsknappen” på din profil och sedan klicka på “grunda-knappen” på skärmen som kommer att visas.

Du kommer sedan att kunna namnge brödraskapet (max 25 tecken), skriva en beskrivning (max 2000 tecken) så väl som att välja och skräddarsy ett fana för brödraskapet.

New Create Fellow1.png
4Edit Banner.PNG

Förutom det så kommer du att kunna tillåta eller inaktivera ansökningar och inbjudningar – Om du inaktiverar ansökningar, kommer spelare inte kunna ansöka om medlemskap och nya medlemmar kommer endast att antas via inbjudningar. Om du inaktiverar inbjudningsfunktionen, så kommer du bara att kunna lägga till medlemmar om de ansöker först. Du kan även tillåta nya medlemmar utan ansökning (de blir medlemmar direkt).

När du är klar med att skräddarsy alla dina val så har du grundat ditt brödraskap - gratulerar! Du är nu redo att lägga till upp till 24 medlemmar. (både människor och alver!)

6you found fellow.png


Brödraskapsskärmen

När du väl har grundat ett brödraskap så kommer du att kunna öppna din brödraskapsskärm genom att klicka på brödraskapsknappen i din profil.

Då kommer du att se tre eller fyra flikar:

 • Överblick - Här kommer du att kunna se all viktig information om ditt brödraskap: dess namn och beskrivning, hur många medlemmar som hör till det, brödraskapets rang och poäng och det är även stället där en kan lämna brödraskapet, redigera eller upplösa det, allt beroende på din titel i brödraskapet.
 • Brödraskapsmedlemmar - Den här fliken tillåter dig att se alla medlemmar som ingår i brödraskapet, deras rang och poäng om du har befogenheterna så är det platsen där medlemmarnas titel kan ändras.
 • Turnering - Här kan du se det aktuella läget i den pågående eller avslutade turneringen och antalet turneringspoäng per medlem i brödraskapet.
 • Ansökningar - Den här fliken är endast tillgänglig för medlemmarna med en viss titel och befogenheter och den tillåter dig att hantera alla ansökningar och inbjudningar till brödraskapet.
7Fellowship Pannel.png


Redigera ett brödraskap

Ärkemagikern och en Magiker kan, när som helst, redigera alla delar av brödraskapet: namn, fana, beskrivningen, och tillåta eller inaktivera ansökningar och inbjudningar. För att åstadkomma det, klicka bara på redigera-knappen i din brödraskapspanel. Översiktsfliken.

EditFSProfile.png


Alternativ:

 1. Tillåt medlemmar att skicka inbjudningar - Ärkemagikern, magiker, ambassadörer
 2. Gå med direkt - Spelare kan gå med utan inbjudan
 3. Enbart ansökningar - Spelare kan enbart gå med via ansökan
 4. Stängd - Stängd för nya medlemmar


För fanan finns det ett flertal möjliga kombinationer av flaggor, färger och symboler som du kan välja från.

5banners Fellow.png

Bjuda in och acceptera medlemmar

*Bjuda in medlemmar – Genom att gå igenom rangmenyn så kan du enkelt se vilka spelare som fortfarande står utan ett brödraskap och bjuda in dessa till ditt. För att åstadkomma detta, klicka på spelarens namn och välj bjud in från spelarens kontextmeny.

8Invite Members.png


9Invite members of-others.png

Oavsett så behöver de inbjudna spelarna acceptera inbjudan innan de kan gå med i ditt brödraskap och bli medlemmar. Endast Ärkemagikern, Magiker och ambassadörer kan bjuda in spelare. När en spelare accepterar inbjudan blir han tillagd i brödraskapet som en medspelare. Om någon annan redan har bjudit in spelaren till ditt brödraskap kommer du att se en inforuta med meddelandet: "Den här spelaren har redan blivit inbjuden till ditt brödraskap”.

10invitation sent.png

Ärkemagikern och magiker kan inaktivera inbjudningsfunktionen från brödraskapets profilpanel. Det här hindrar alla medlemmar från att skicka ut en inbjudan, inbjudningsknappen blir grå och visar en inforuta med den informationen när du håller muspekaren över den.

11Fellowships no invite.png
 • Acceptera ansökningar – Om brödraskapet har aktiverat ansökningsfunktionen så kan alla spelare ansöka om att gå med. För att se ansökningarna som du har fått, öppna brödraskapsskärmen och välj fliken märkt Ansökningar.

Där kommer du att se både dina inbjudningar och ansökningar från spelare och du kan skilja på dem utifrån ikonerna, du kan sedan acceptera eller avböja varje ansökning var för sig. Endast Ärkemagikern, Magiker och ambassadörer kan se den här fliken där de kan acceptera/avböja ansökningar och dra in tidigare inbjudningar. När en ansökan blir accepterad kommer spelaren att bli en medlem av brödraskapet som medspelare.

12accept felows.png

Ändra titlar och befogenheter

När fler spelare går med i ditt brödraskap kan det vara värt att befordra medlemmar till andra positioner. Du kan hitta beskrivningar av medlemmarnas titlar och befogenheter genom att klicka på Info fellow.png i medlemsfliken av ditt brödraskap.

15changing titles1.png

Endast Ärkemagikern och Magiker har befogenhet att ändra medlemmars titlar. Ärkemagikern kan ge sin position till en annan spelare – om du utser en ny Ärkemagiker kommer du automatiskt att bli en Magiker. Du kan inte ångra detta och den nya Ärkemagikern är den enda som kan ge tillbaka titeln.

16Change Titles1 archmage.png

Å andra sidan om en Magiker ändrar sin egen titel kommer han att förlora möjligheten att ångra åtgärden och måste vänta på att Ärkemagikern eller någon av de kvarvarande med titeln Magiker ändrar tillbaka den.

17changing titles2.png

I båda fallen kommer varningsfönster att visas så att du kan bekräfta att du verkligen vill utföra dessa åtgärder.


Utesluta medlemmar

Medlemmar kan bara uteslutas av Ärkemagikern eller en Magiker. För att utesluta en medlem gå till medlemsfliken på brödraskapsskärmen och välj “Utesluta”. En bekräftningsruta kommer att visas för att förhindra att du utesluter medlemmar av misstag.

13expell member.png

Upplösa ett brödraskap

Endast Ärkemagikern kan upplösa ett brödraskap. Vid en upplösning så försvinner alla framsteg så som rang och poäng och alla medlemmar blir fria att gå med i ett nytt brödraskap. För att upplösa ett brödraskap så behöver du gå till ”Brödraskapsöversikt”-fliken och klicka på upplösa-knappen. En bekräftningsruta kommer att visas för att förhindra att brödraskap upplöses av misstag.

18disband.png


Gå med i ett brödraskap

Om du inte vill grunda ett eget brödraskap så kan du gå med i ett av de som redan existerar. För att se alla tillgängliga brödraskap så behöver du bara klicka på rangknappen och välja brödraskapsfliken.

För att gå med i ett existerande medlemskap så behöver du sedan skicka en ansökan och vänta tills en av medlemmarna med rätt befogenheter accepterar den. - Klicka på brödraskapets namn, välj “visa brödraskap” från kontextmenyn och tryck sedan på Gå med-knappen.

19application.png

Du kan också se dina medlemskapsansökningar och inbjudningar i fliken ”Ansökningar”. När du väl har blivit medlem i ett brödraskap kommer alla dina ansökningar att försvinna och fliken kommer att raderas.

20requests join.png

Du kommer inte att kunna gå med i ett brödraskap när:

 • Brödraskapet inte tar emot ansökningar;
 • Brödraskapet är fullt;
 • Du redan är del av ett brödraskap;
 • Du har gått med i och lämnat ett annat brödraskap under de senaste 24 timmarna;
23unable-to-join.png

Lämna ett brödraskap

Medlemmar kan lämna ett brödraskap när som helst. För att göra det så öppnar du översiktsfliken på brödraskapsskärmen och klickar på ”lämna-knappen”.

21leave felow.png

Men, så fort som du lämnar, kommer du att mista alla fördelar från brödraskapet, inkluderat chattsystemet!

22leave fellowship.png

Du måste komma ihåg att som Ärkemagiker så kan du inte lämna brödraskapet. Om du verkligen vill lämna brödraskapet så måste du först befordra en annan medlem till Ärkemagiker.

Notera: Efter att du lämnat ett brödraskap kan du skapa ett nytt utan att behöva vänta.


Att vara del av ett brödraskap

Att vara en del av ett brödraskap hjälper inte bara din stad att växa snabbare utan det tillåter dig även att interagera ännu närmre med andra spelare.

 • Besökande medspelare - Även om andra brödraskapsmedlemmar inte finns i ditt utforskade grannskap så kan du fortfarande ge dem grannhjälp och vice versa – du kan också se fram emot nya besökare som kan stötta dig med mynt, kulturbonusar och byggbonusar. För att besöka dina medspelare, öppna bara brödraskapsskärmen, välj medlemsfliken och använd spelarnas kontextmeny för att besöka dem.
24members visit.png
 • Byteshandla med medspelare - Inga avgifter läggs på när du byteshandlar med andra medlemmar av ditt brödraskap, hur långt bort deras bosättningar än är. Det här öppnar upp nya möjligheter för att byta sällsynta varor – eller byteshandla med vänner bosatta i andra regioner.

I marknadsplatsen kan du använda brödraskapsfiltret för att enbart se dina medspelares varor.

25members trade filter.png
 • Massmeddelanden - Det är möjligt att skicka meddelanden till varje medlem i brödraskapet för att informera dem alla om viktiga ämnen samtidigt. Använd funktionen för att skicka förfrågningar om brådskande varor, fördelaktiga handelsanbud, eller användbara tips! För att skicka massmeddelanden, klicka på meddelande-knappen och välj sedan brödraskapsikonen så att meddelandet skickas till alla dina medspelare samtidigt.
26circular-messages.png
 • Brödraskapschatten – Du kan använda brödraskapschatten för att prata direkt med dina medspelare. För att komma åt den, klicka bara på chattikonen på höger sida av din skärm, och den kommer att öppna chattrummet där du kan ha ännu mer skoj med de andra spelarna.
27chat icons.png

Att klicka på chattikonen kommer att göra chattrummet synligt/gömt, men även om du har rummet gömt så kommer du att se en notifikation varje gång som en av dina medspelare skriver något där. Chattsystemet sparar även chatthistoriken så att du inte förlorar några av dina konversationer med brödraskapet när du är offline.

Om du inte är i ett brödraskap så kommer chattikonen att öppna en panel som tillåter dig att välja mellan att antingen grunda ett brödraskap eller gå med i ett.

29Chat Join-or-found.png 28Chat screen.png


Brödraskapets rang

Precis som spelare har poäng och en plats i rangordningen, så har även brödraskap det! Du kan kolla dem genom att gå till rangpanelen och välja brödraskapsfliken. Brödraskapets poäng är summan av medlemmarnas respektive poäng.

30Fellowships rankings.png


Brödraskap på världskartan

Brödraskapsmedlemmar kommer att bli ”upptäckta” på din världskarta. Det här betyder att du kommer att se dina medspelares städer med en grön färg, precis som om du hade hittat dem genom att utforska de närliggande provinserna som vanligt.

Med brödraskap så blir världskartan en ännu mer färgglad plats, då du kommer att kunna se bannrar av varierande färg och symboler. Dessa tillåter dig att se vilket brödraskap som spelare tillhör.

Brödraskapsförmåner

Att vara i ett brödraskap gör oss starkare tillsammans. Med dessa funktionerna kommer de aktiviteter som sker inom ett brödraskap att ge erfarenhetspoäng FSP XP.png som kommer att vara väldigt viktiga för att förbättra era brödraskapsförmåner.

Men var försiktig, det nya systemet kommer att ändra hur vissa funktioner fungerar:

 • Om du går med i ett brödraskap under en turnering kommer du att kunna spela i turneringen och vinna dina personliga belöningar men dina framgångar kommer inte längre att räknas in i brödraskapets totala poäng. För det måste du vänta till nästa veckas turnering.
 • Om du går med i ett brödraskap under tiden Evighetens spira är igång kommer du att kunna spela spiran och vinna dina personliga belöningar, men dina framgångar kommer inte räknas in i brödraskapets totala poäng. För det måste du vänta till nästa veckas spira.
 • Du kommer inte heller att kunna ge grannhjälp till inom brödraskapet under 24 timmar.


Översikt förmåner

Brödraskapets framsteg delas in i fyra förmåner som kan uppgraderas med erfarenhetspoäng FSP XP.png. Varje förmån kan uppgraderas till nivå 10.

FSP Perks.png


 • Kunskapspoängdelning : Varje dag får alla brödraskapsmedlemmar ett visst antal gratis kunskapspoäng som de kommer att kunna investera i ett uråldrigt under hos en annan brödraskapsmedlem. Dessa KP kan inte användas till spelarens egna uråldriga under eller till forskning. Antalet kunskapspoäng avgörs av förmånsnivån. Kunskapspoäng som inte används kommer att försvinna vid dagens slut.
 • Turneringsarkiv : Om brödraskapet har påbörjat en kista men inte har tillräckligt många poäng för att låsa upp den vid slutet av en turnering, kommer dessa poäng att lagras i arkivet. Detta gör att brödraskap kan använda de lagrade poängen nästa turnering för att låsa upp en kista. Antalet poäng som kan lagras avgörs av förmånsnivån.
 • Spirarkiv : Om brödraskapet har påbörjat insamlandet av poäng till en spirkristall men inte har tillräckligt många poäng för att låsa upp den innan spiran stänger, kommer dessa poäng att lagras i spirarkivet. Detta gör att brödraskapet kan använda de lagrade poängen i nästa veckas Evighetens spira för att låsa upp en spirkristall. Antalet poäng som kan lagras avgörs av förmånsnivån. i slutet av spiran.
 • Avancerad hjälp : Ökar tidsfönstret för hur länge grannhjälp du fått till din stad varar. Du kommer att få längre tid på dig att ge hjälp tillbaka och samla in mynt och förnödenheter. Tidsfönstret avgörs av förmånsnivån.


Uppgradera och återställa förmåner

För att få bättre bonus behöver ditt brödraskap uppgradera förmånerna. Det kan göras med hjälp av erfarenhetspoängen FSP XP.png som samlas in av brödraskapet. Endast ärkemagikern eller magiker, kan uppgradera förmånerna. Varje gång ditt brödraskap uppgraderar en förmån kommer priset för att uppgradera de andra förmånerna öka.

Återställning av förmåner kan endast göras av ärkemagikern. En gratis återställning finns tillgänglig den första dagen varje månad. Alla övriga återställningar kommer att kosta diamanter. Att återställa förmåner återbetalar alla erfarenhetspoäng som investerats i förmånen.


Erfarenhetspoängen

Erfarenhetspoängen FSP XP.png kan samlas in genom flera olika aktiviteter som utförs av brödraskapets medlemmar:

 • Grannhjälp : När en brödraskapsmedlem hjälper en annan medlem får brödraskapet 10 erfarenhetspoäng. Om det är en återgäldad hjälp får brödraskapet 20 erfarenhetspoäng.
 • Turneringskistor : Varje kista som brödraskapet låser upp ger 4.000 erfarenhetspoäng när turneringen slutar.
 • Spirkristaller : Varje spirkristall SpireReward.png som brödraskapet låser upp ger 4.000 erfarenhetspoäng i slutet av spiran.


Använda förmåner

Kunskapspoängsdelning

Varje förmånsnivå ger 1 gratis KP varje dag till alla medlemmar i brödraskapet.

En orange knapp finns tillgänglig för detta:

FSP KP.png


Turneringsarkiv

Ärkemagikern och magikerna kan använda lagrade poäng för att låsa upp kistor i turneringen genom att klicka på "+" knappen i den gröna fyrkanten.

FSP TA 1.png


FSP TA 2.png

Men poäng kan endast investeras om de sparade poängen gör att brödraskapet uppnår mängden poäng som krävs för kistan.

Spirarkiv

Ärkemagikern och magikerna kan använda lagrade poäng för att låsa upp en spirkristall i Evighetens spira genom att klicka på "+" knappen i den gröna fyrkanten.

FSP SA 1.png


FSP SA 2.png

Men poäng kan endast investeras om de sparade poängen gör att brödraskapet uppnår mängden poäng som krävs för spirkristallen.