Forskningsmeny

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klicka på ikonerna för att navigera genom sidorna.


Forskningsmeny

Du kan nå forskningsmenyn genom huvudmenyn.


Menu bottom.PNG

Den är fylld med olika typer av teknologier. De kan låsa upp uppgraderingar av existerande byggnader, helt nya byggnader, nya enheter till baracken, extra expansioner, öka antalet trupper i dina styrkor eller låsa upp produktionsboostar.

Det här är den huvudsakliga vägen till dina framsteg i Elvenar. Dessa teknologier är sammanlänkade och många bygger på varandra men du har ändå en del frihet att välja i vilken ordning du forskar fram dem.


Tech Tree Research.png

För att kunna låsa upp en teknologi så måste du först låsa upp alla teknologier som leder direkt till den. Sen forskar du på teknologin genom att fylla kunskapsstapeln med kunskapspoäng (KP) och aktiverar den med mynt och/eller förnödenheter och/eller varor.

Kunskapspoäng (KP) skapas automatiskt över tid. Om du önskar kan du köpa dem som premiumval eller med mynt. Du kan fylla KP-stapeln delvis (minsta antal är 1) tills den önskade nivån är nådd.

I kontrast till detta så kan resurserna som låser upp teknologier inte betalas i delar. Det är bara då alla nödvändiga resurser är tillgängliga som du har möjlighet att aktivera den.

Activate Teck.png

Å andra sidan, om du saknar en del resurser, så kan du använda premiumval för att köpa dem direkt. Detta låser också automatiskt upp teknologin. Dessutom så kan du använda premiumval för att ögonblickligen låsa upp teknologier i forskningsmenyn.

Unlock Teck.png

Notera: Premiumvalet för att låsa upp en teknologi tar hänsyn till de resurser du har. Det betyder att om du fortfarande har mynt, förnödenheter eller varor så används dem först och diamanter används för de som saknas.

Superior Barracks.png


Tips: Forskning på vissa teknologier ändrar din stads bild på världskartan