Grannhjälp

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klicka på ikonerna för att navigera genom sidorna.


Grannhjälp

Besöka andra spelare

Som tidigare nämnts så kan du besöka vilken spelare som helst för att få inspiration till din stad. Alla städer är dock inte tillgängliga för dig för handel eller grannhjälp.

Genom att kartlägga provinser så blir dina grannar inom en viss radie, även de som du ännu inte upptäckt, naturliga handelspartners. Det här betyder att du kan byta varor med dem på Marknadsplatsen. Du får betala en extra avgift på 50%, utöver den begärda mängden för varor, från spelare du inte har upptäckt ännu. Som ett resultat kan det vara ganska dyrt att handla med icke upptäckta grannar till en början.


Trade fee.png


Så fort du har kartlagt en angränsande provins till en grannes stad så blir det mer intressant. Ditt förhållande till den grannen ändras till "Upptäckt" vilket betyder att du kan handla med denne mer effektivt. Eller med andra ord: Marknadsplatsen begär ingen extra avgift när du handlar med en upptäckt granne.

Så, fortsätt utforska och upptäck andra spelare!


Discovered.png

En annan fördel med att upptäcka grannar är möjligheten att ge dem grannhjälp en gång per dag. Grannhjälpen ger dig möjlighet att samarbeta med andra spelare och få en belöning för det. Du kan donera mynt till spelarens stadshus, polera kulturbyggnader eller motivera byggmästarna.

Ge grannhjälp

Notera: Om du spelar i Elvenarappen så läs information om grannhjälpen här

För att ge grannhjälp besök spelarens stad och välj grannhjälpsikonen i spelarens profil. Välj sedan byggnaden du vill hjälpa bland dem som visar ikonen för grannhjälp.


Neighbourly help1.png

Genom att ge grannhjälp belönas du med ett antal mynt för din vänlighet. Mängden mynt beror på nivån på ditt stadshus. Du kan se den aktuella summan som ett verktygstips över Grannhjälps-informationen i stadshuset.


Neighborly Tip.png

Om din granne har hjälpt dig också under de senaste 23 timmarna så belönas du även med förnödenheter. Om ni båda gör det här regelbundet så kommer ni båda att få extra förnödenheter hela tiden. Du får alltid 10% förnödenheter i relation till hur många mynt du får.

Efter man hjälpt en spelare så börjar en 23 timmars nedräkning och så snart den tiden passerats så kan du hjälpa spelaren igen. Räknaren visas på världskartan såväl som på verktygstipset för spelarens grannhjälpsikon.


Neighborly help Counter.png


Tips: Du kan bara hjälpa spelare du redan har upptäckt på världskartan. Fortsätt kartlägga provinser så att du kan hjälpa fler spelare.

Belöningskistor

När du ger grannhjälp kan du ibland få en belöning. Du kommer få ett meddelande på skärmen när en kista är gömd någonstans runt staden. Dessa kistor ger en slumpmässig belöning som kan vara någon av följande belöningar:

  1. Kunskapspoäng
  2. Reliker
  3. Trollformler

Du kan bara få tre kistor om dagen.

Neighborly help.png

Erhålla grannhjälp

När du får grannhjälp visas en notis i aviseringsmenyn (bjällran under ditt porträtt) som talar om vem som hjälpt dig och vilken byggnad som fått grannhjälp. Grannhjälpsikonen visas också över den byggnad som fått hjälpen. Hur länge effekten av grannhjälpen varar beror på typ av byggnad och den aktuella bonusen visas i dess verktygstips.


Neighborly Help Actions.png

Information om grannhjälp

Information om grannhjälp
Byggnad Villkor Händelse Effekt
Stadshus Kan ta emot obegränsat med hjälp under en dag.

Notera: Även om Stadshuset är den enda byggnaden som kan besökas efter att gränsen har nåtts, kommer du att förlora alla donerade mynt om du får hjälp i Stadshuset efter att den har nått sin gräns.

Donera Stadshuset genererar mynt som kan samlas upp direkt. Du kan ha max 20 gångers grannhjälp sparad, efter det måste du samla in det.
Kulturbyggnader Kan bara ta emot hjälp en gång var åttonde timme. Polera Byggnadens kulturvärde dubblas under åtta timmar.
Byggmästarstugan Måste ha en ledig byggbonusplats för att ta emot hjälp (de visas inne i byggnaden). Antal platser beror på dess nivå. Tomma platser kan ta emot hjälp obegränsat antal gånger per dag. Motivera Nästa gång du startar en byggnation eller en uppgradering kommer en fylld byggbonusplats att användas och på så sätt reducera konstruktionstiden med 10%.