InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Följ oss på

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till: navigering, sök
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klicka på ikonerna för att navigera genom sidorna.


Världskartan

Världskartan är en viktig del av Elvenar så du kommer att besöka den ofta. Medans du utforskar världskartan kommer du att upptäcka många olika provinser och andra spelares städer som omger din egen. Elvenar är en mystisk värld full av hemligheter men den är också fridfull. Så tveka inte att bekanta dig med dina grannar och världen runt dig. Du kan faktiskt besöka vilken stad du vill redan från början.


Map.jpg


WorldMap bottom bar.png


Number Icon Description
1 Scouting When a Scout is active it sends you to the Province being scouted.
2 Provinces Overview Opens a window which gives you information on all Scoutable and Incomplete Provinces. See Provinser below.
3 Navigate to City Takes you back your own City position on the World Map.
4 Relic Overview Opens a window which shows all your Collected Relics and Production Boosts. Hover-over tooltip gives a quick view of Relics required for Boost Upgrade.
5 Return Home Takes you back to your City.
6 Research Opens the Research Tech Tree.
7 World Map Takes you to the World Map. Shows a small Tournament icon during Tournaments.
8 Tournament Available when you belong to a Fellowship. During a Tournament it takes you to the current Tournament Window.

Kartlägga provinser

När du går in på världskartan för första gången så kommer du att se att det mesta av världen runt omkring dig fortfarande är okänd för dig. I själva verket är världskartan mest en grov skiss från början. Emellertid så kan du skicka spejare till angränsande provinser för att få mer information om dem. Spejarna begär mynt för sina tjänster men de är definitivt värda sitt pris.


Scout palette.png

Hovra över provinsen för att se kartläggningskostnaden:

Hover cost.png

Klicka på provinsen för att öppna och se vad scouten har för meddelande till dig:

Scouts note.png

Klicka på kartläggningsknappen för att börja kartlägga:

Scouting.png

När scouterna utforskat provinsen kommer den ge mer detaljer och färg. Men viktigast av allt är att du kan ta dig en titt i den och leta efter Reliker.

Dessutom kommer alla angränsande städer till den utforskade provinsen upptäckas. Resultatet blir att handel med dessa städer blir billigare och du kan ge dem Grannhjälp.

Tips:Det rekommenderas att du enbart kartlägger de provinser du behöver i forskningsträdet. Kostnaden för att slåss eller förhandla för att klara provinsen kommer att öka med varje kartlagd provins. Senare behöver du även behöva orcher för att förhandla.

Provinser

När du går in i en provins som du har kartlagt så får du mer information om den. Under tiden spejarna var iväg och upptäckte provinsen har de funnit intressanta varelser vars position de markerat med utropstecken.


Scouted Province.png

Först ser kanske alla provinser likadana ut, men om du tittar närmare så kommer du att se att varje typ av provins har sin speciella terräng beroende på vilka reliker som finns där. Du kan samla in dessa reliker antingen genom att förhandla med köpmannen eller genom att strida. Men var medveten om att de fientliga trupper som du stöter på också kommer att vara olika i varje typ av provins, så kom förberedd!


Provinsöversikt
Basvaror Dyrbara varor Magiska varor
Marmorprovins Kristallprovins Elixirprovins
Stålprovins Skriftrulleprovins Magipulverprovins
Brädprovins Sidenprovins Juvelprovins

Avstånd till provins

När du utforskar dig djupare in i världskartan blir avståndet längre till din stad. Det innebär inte bara att det tar längre tid för spejarna att nå avlägsna provinser utan också att det kommer att kosta mer att utforska dem.

Avståndet till provinsen påverkar också rankingpoängen du får genom att forska fram den. Du får en poäng per möte * avståndet till provinsen. T.ex. om du klarar ett möte i en provins tre provinser ifrån din stad (avstånd = 3) så får du tre rankingpoäng.

Att strida och förhandla blir svårare och svårare ju längre bort du är från din stad, vilket gör att du måste löpande uppgradera din stad för att klara det som krävs.


Provincias.jpg

Samla reliker

I varje provins kommer du att möta handelsmän som kommer att erbjuda dig reliker och du kan inte få nog av dessa magiska objekt! Men de kommer naturligtvis med ett pris. Du kan acceptera handelsmannens erbjudanden eller så kan du kanske hitta ett sätt att använda dina trupper för att ta relikerna och spara dina resurser. Det är helt upp till dig!

Oavsett hur du skaffar en relik så kommer den alltid att öka din kunskap. Med andra ord, för varje möte du löser, så får du en kunskapspoäng som du kan spendera på forskning för att låsa upp teknologier fortare. Världskartan är en bra källa till kunskap som du kommer att märka!


Solved encounter.png
Hint:By collecting Relics you can also increase the production boost for your boostade varor.

Färdigställa provinser

By completing Provinces you can also get additional rewards: Province Expansions and/or Rune Shards.

  • You will receive a Province Expansion as a reward, when you solve all encounters of a certain number of Provinces. A tooltip in the Buildings Menu, on the Province Expansion, will show you how many “Completed Provinces” you have and how many are “Required for the next Expansion.”
  • After researching the first Ancient Wonders' Technology, every time you complete a province you will also get a random Rune Shard for one of the unlocked buildings, which you can find in the Ancient Wonders' Menu.


Reward .png


Provinsöversikten

Provinces overview scoutable.png

When you open the Provinces Overview, the Scoutable tab shows you:

  • The direction of the Province on your map.
  • The Encounter Ranking Points value.
  • The type of Province (Marble, Crystal, Elixir etc.).
  • The difficulty to scout the Province: Very Easy - Very Hard.
  • The Scout's Note or whether it is still locked.

You can also Navigate to each Province.

Provinces overview incomplete.png

In addition, the Incomplete tab shows you:

  • The number of completed Encounters in each Province Completed Encounters.png

Närbelägna städer

Som nämnts tidigare så kan du både utforska provinser och besöka samtliga städer redan från början. Du kan titta på andra spelares städer för att få inspiration till din egen stad men så snart du har upptäckt dessa städer kommer du också att kunna ge dem grannhjälp.

Senare i spelet om du tittar närmare så kanske du ser att varje spelare har en egen bild som representerar dem. Detta beror på att när en spelare påbörjar ett nytt kapitel så reflekterar kartan stadens utveckling.


Översikt av alvstäder
Kapitel I - Ankomsten Kapitel II - Utveckling Kapitel III - Magisk uppstigning
Kapitel IV - Visdom och under Kapitel V - En väg till arvet Kapitel VI - Dvärgar
Kapitel VII - Feer Kapitel VIII - Orcher och troll Kapitel IX - Skogsalver
Kapitel X - Trollkarlar och drakar Kapitel XI - Hober Kapitel XII - Elementarer
Kapitel XIII - Amuni Kapitel XIV - Konstruktioner Kapitel XV - Elementarer
Översikt av människostäder
Kapitel I - Ankomsten Kapitel II - Utveckling Kapitel III - Magisk uppstigning
Kapitel IV - Visdom och under Kapitel V - En väg till arvet Kapitel VI - Dvärgar
Kapitel VII - Feer Kapitel VIII - Orcher och troll Kapitel IX - Skogsalver
Kapitel X - Trollkarlar och Drakar Kapitel XI - Hober Kapitel XII - Elementarer
Kapitel XIII - Amuni Kapitel XIV - Konstruktioner Kapitel XV - Elementarer

Turneringar

The World Map is also the place where Tournaments take place! You can enter them only if you belong to a Fellowship. Every week, Tournament Events take place in your solved provinces of one type, which will rotate every week. This is also a great opportunity for you to get additional Relics, Knowledge Points and Rune Shards and, if you are one of the best, additional Ranking Points!