Världskarta

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klicka på ikonerna för att navigera genom sidorna.


Världskartan

Världskartan är en viktig del av Elvenar så du kommer att besöka den ofta. Medan du utforskar världskartan kommer du att upptäcka många olika provinser och andra spelares städer som omger din egen. Elvenar är en mystisk värld full av hemligheter men den är också fridfull. Så tveka inte att bekanta dig med dina grannar och världen runt dig. Du kan faktiskt besöka vilken stad du vill redan från början.

Notera: Om du spelar i appen kan du läsa mer här!


Map.jpg


WorldMap bottom bar.png


Nummer Ikon Beskrivning
1 Kartläggning När en spejare är aktiv leder den dig till den provins som utforskas.
2 Provinsöversikt Öppnar ett fönster som ger dig information om alla provinser som går att utforska och alla ofullbordade provinser. Se Provinser nedan.
3 Navigera till din stad Tar dig tillbaka till din egen stads position på världskartan.
4 Reliköversikt Öppnar ett fönster som visar dig alla samlade reliker och även din produktionsboost. Om du håller muspekaren över relikknappen får du en snabb översikt av vilka reliker som krävs för att uppgradera din boost.
5 Återvänd hem Tar dig tillbaka till din stad.
6 Forskning Öppnar forskningsträdet.
7 Världskartan Tar dig till världskartan. Visar en liten turneringsikon när en turnering är igång.
8 Turnering Tillgänglig när du är med i ett brödraskap. Under en turnering förflyttar den dig till aktuellt turneringsfönster.

Kartlägga provinser

När du går in på världskartan för första gången så kommer du att se att det mesta av världen runt omkring fortfarande är okänd för dig. I själva verket är världskartan mest en grov skiss från början. Emellertid så kan du skicka spejare till angränsande provinser för att få mer information om dem. Spejarna begär mynt för sina tjänster men de är definitivt värda sitt pris.


Scout palette.png

Håll muspekaren över provinsen för att se kartläggningskostnaden:

Hover cost.png

Klicka på provinsen för att öppna och se vad spejaren har för meddelande till dig:

Scouts note.png

Klicka på kartläggningsknappen för att börja kartlägga:

Scouting.png

När spejarna utforskat provinsen får den ge mer detaljer och färg. Men viktigast av allt är att du kan ta dig en titt i den och leta efter Reliker.

Dessutom kommer alla angränsande städer till den utforskade provinsen upptäckas. Resultatet blir att handel med dessa städer blir billigare och du kan ge dem Grannhjälp.

Tips: Det rekommenderas att du enbart kartlägger de provinser du behöver i forskningsträdet. Kostnaden för att slåss eller förhandla för att klara provinsen kommer att öka med varje kartlagd provins. Senare behöver du även behöva orcher för att förhandla.

Provinser

När du går in i en provins som du har kartlagt så får du mer information om den. Under tiden spejarna var iväg och upptäckte provinsen har de funnit intressanta varelser vars position de markerat med utropstecken.


Scouted Province.png

Först ser kanske alla provinser likadana ut, men om du tittar närmare så kommer du att se att varje typ av provins har sin speciella terräng beroende på vilka reliker som finns där. Du kan samla in dessa reliker antingen genom att förhandla med köpmannen eller genom att strida. Men var medveten om att de fientliga trupper som du stöter på också kommer att vara olika i varje typ av provins, så kom förberedd!


Provinsöversikt
Basvaror Förädlade varor Dyrbara varor
Marmorprovins Kristallprovins Elixirprovins
Stålprovins Skriftrulleprovins Magipulverprovins
Brädprovins Sidenprovins Juvelprovins

Avstånd till provins

När du utforskar dig djupare in i världskartan blir avståndet längre till din stad. Det innebär inte bara att det tar längre tid för spejarna att nå avlägsna provinser utan också att det kommer att kosta mer att utforska dem.

Avståndet till provinsen påverkar också rankingpoängen du får genom att forska fram den. Du får en poäng per möte * avståndet till provinsen. T.ex. om du klarar ett möte i en provins tre provinser ifrån din stad (avstånd = 3) så får du tre rankingpoäng.

Att strida och förhandla blir svårare och svårare ju längre bort du är från din stad, vilket gör att du måste löpande uppgradera din stad för att klara det som krävs.


Provincias.jpg
Tips: Du kommer att kunna se hur långt ifrån din stad en provins befinner sig genom att titta på antalet rankningspoäng provinsen kommer att ge dig efter avslutade förhandlingar eller strider.

Samla reliker

I varje provins kommer du att möta handelsmän som kommer att erbjuda dig reliker och du kan inte få nog av dessa magiska objekt! Men de kommer naturligtvis med ett pris. Du kan acceptera handelsmannens erbjudanden eller så kan du kanske hitta ett sätt att använda dina trupper för att ta relikerna och spara dina resurser. Det är helt upp till dig!

Oavsett hur du skaffar en relik så kommer den alltid att öka din kunskap. Med andra ord, för varje möte du löser, så får du en kunskapspoäng som du kan spendera på forskning för att låsa upp teknologier fortare. Världskartan är en bra källa till kunskap som du kommer att märka!


Solved encounter.png
Tips: Genom att samla Reliker kan du öka din produktionsboost för dina boostade varor.

Färdigställa provinser

Genom att göra färdigt provinser får du ytterligare belöningar: provinsexpansioner och/eller runskärvor.

  • Du får en provinsexpansion som belöning när du löser alla möten i ett visst antal provinser. Ett verktygstips i byggnadsmenyn för provinsexpansioner visar dig hur många färdiggjorda provinser du har och hur många som behövs för att få nästa expansion.
  • När du forskat fram första uråldriga undret kommer du också att få en slumpmässig runskärva för någon av de framforskade Uråldriga undren varje gång du gör färdigt en provins. Denna hittar du i Uråldriga under-menyn.
Reward .png

Provinsöversikten

Provinces overview scoutable.png

När du öppnar provinsöversikten, fliken för provinser som kan utforskas, visar den dig:

  • Vilken riktning provinsen ligger i på din karta.
  • Rankningsvärdet för mötena i provinsen.
  • Typ av provins (Marmor, kristall, Elixir osv.).
  • Svårighetsgraden för provinsen: Väldigt lätt - lätt - svår - mycket svår.
  • Spejarens information eller om provinsen fortfarande är låst.

Du kan också navigera till varje provins.

Provinces overview incomplete.png

Fliken för ofullbordade provinser visar dig:

  • Antalet färdiggjorda möten i varje provins. Completed Encounters.png

Närbelägna städer

Som nämnts tidigare så kan du både utforska provinser och besöka samtliga städer redan från början. Du kan titta på andra spelares städer för att få inspiration till din egen stad men så snart du har upptäckt dessa städer kommer du också att kunna ge dem grannhjälp.

Senare i spelet om du tittar närmare så kanske du ser att varje spelare har en egen bild som representerar dem. Detta beror på att när en spelare påbörjar ett nytt kapitel så reflekterar kartan stadens utveckling.


Översikt av alvstäder
Kapitel I - Ankomsten Kapitel II - Utveckling Kapitel III - Magisk uppstigning
Kapitel IV - Visdom och under Kapitel V - En väg till arvet Kapitel VI - En portal till det förflutna
Kapitel VII - Löftets blommor Kapitel VIII - Lera och svampar Kapitel IX - Infödda på kontinenten
Kapitel X - Elvenariskt trollkarlssällskap Kapitel XI - Hober Kapitel XII - Elementarer
Kapitel XIII - Amuni Kapitel XIV - Konstruktioner Kapitel XV - Elvenarer
Kapitel XVI - Ambassader Kapitel XVII - Unurs handlare Kapitel XVIII - Laganda
Kapitel XIX - Den förvisades hämnd Kapitel XX - Musikens kraft Kapitel XXI - Den vallorianska legenden
Översikt av människostäder
Kapitel I - Ankomsten Kapitel II - Utveckling Kapitel III - Magisk uppstigning
Kapitel IV - Visdom och under Kapitel V - En väg till arvet Kapitel VI - En portal till det förflutna
Kapitel VII - Löftets blommor Kapitel VIII - Lera och svampar Kapitel IX - Infödda på kontinenten
Kapitel X - Elvenariskt trollkarlssällskap Kapitel XI - Hober Kapitel XII - Elementarer
Kapitel XIII - Amuni Kapitel XIV - Konstruktioner Kapitel XV - Elvenarer
Kapitel XVI - Ambassader Kapitel XVII - Unurs handlare Kapitel XVIII - Laganda
Kapitel XIX - Den förvisades hämnd Kapitel XX - Musikens kraft Kapitel XXI - Den vallorianska legenden

Turneringar

Världskartan är också platsen där turneringar äger rum! Du kan bara vara med i turneringarna om du tillhör ett brödraskap. Varje vecka äger turneringar rum i de provinser du forskat fram av en specifik typ. Marmor, stål, brädor etc. som skiftar varje vecka. Detta är en utmärkt möjlighet för dig att skaffa fler reliker, kunskapspoäng och runskärvor, och om du är en av de bästa i turneringen, ytterligare ranking-poäng!