Byggnadsset

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering
Winter event set

Byggnadsset

Ett byggnadsset är komponerat av ett visst antal byggnader som tillsammans skapar en unik helhet. En setbyggnad kan enbart tillhöra ett byggnadsset och kan inte användas till olika set. Bygg dem bredvid varandra för att låsa upp deras sanna potential! Ju fler unika setbyggnader du bygger bredvid varandra, desto högre blir deras bonus.

Du kan vinna dem under events. De fyra nya setbyggnaderna är en del av 2 017-års vinterevet och identifieras t.ex. med en vintersetindikator Winterset1.png. Den här informationen hittar du i verktygstipset när du hoovrar över nya byggnader. När minst två setbyggnader är kopplade till varandra kommer setindikatorn att lysa upp.Winterset2.png

Setbonus

Om du sätter byggnader av samma set bredvid varandra kommer du få en ytterligare bonus. När byggnader med en setbonus byggs bredvid andra sorters byggnader från samma set får den en bonus.

Som exempel kan vi ta en titt på Isbergstrollets setbyggnader:

IceMountainTroll.png IMT 0bonus.png

Isbergstrollet kommer med en setbonus. När de byggs bredvid varandra för vintereventsetet, kommer de få en specialbonus. Isbergstrollet producerat normalt bara mynt, men när den rör en annan buggnad från vintereventssetet kommer den att:

  1. Producera förnödenheter (när den vidrör minst en annan unik byggnad)
IMT 1bonus.PNG
  1. Producera ytterligare mynt (när den vidrör minst två unika byggnader)
IMT 2bonus.PNG
  1. Producera ytterligare kunskapspoäng (när den vidrör minst tre unika byggnader).
    IMT 3bonus.PNG

Bonusen ökar ju fler byggnader som är kopplade, du kan se mer information i verktygstipset.

Setbyggnader kopplade till stadshuset

Alla byggnader i ett set kan agera portal för de andra byggnaderna i samma set. Koppla dem till stadshuset med en väg och placera dina setbyggnader bredvid dem. Alla setbyggnader kommer då vara kopplade till stadshuset.

  • En setbyggnad behöver anslutas med väg.
  • Resten av de kopplade byggnaderna blir automatiskt anslutna till stadshuset.

Ett exempel på en anslutning kan ses nedan:

Connexion1.png
Connexion2.png


Observera att pågående produktion avbryts om byggnaden flyttas.

Byggnadsset Översikt

Eventset

Tre Glaciärjättar byggnadsset
Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Isbergstroll 5x4 Mynt Förnödenheter ----- Mynt ----- Kunskapspoäng
Frusen orchvirvel 2x4 Förnödenheter eller Orcher Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Förnödenheter

eller Orcher ----- Orcher ----- Orcher

Jättehand 4x3 Basvaror Basvaror ----- Basvaror ----- Basvaror
Frusen fontän 2x3 Förnödenheter eller Mana Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Förnödenheter

eller Mana ----- Mana ----- Mana


Fenixsekten byggnadsset
Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Följeslagarnas torg 2x3 Basvaror Marmor ----- Stål ----- Brädor ----- Basvaror
Fenixdyrkan 3x5 Förädlade varor Kristall ----- Skriftrullar ----- Siden ---- Kunskapspoäng
Fenixtempel 5x3 Dyrbara varor Elixir ----- Magipulver ----- Juveler ---- Broken Shard Production
Fenixpaviljong 2x3 Förnödenheter Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Förnödenheter ---- Förnödenheter
Fenixfyr 2x2 Mynt Mynt ----- Mynt ----- Mynt ---- Mynt


Woodelvenstock byggnadsset
Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
VIP-område 2x2 Befolkning och Mynt Mynt ---- Mynt ---- Förnödenheter ----- Förnödenheter
Lindormsinhägnad 3x1 Dyrbara varor
eller Mana
Dyrbara varor ----- Dyrbara varor -----Dyrbara varor ----- Dyrbara varor
eller Mana ----- Mana ----- Mana ---- Mana
Huvudscen 3x4 Befolkning och Förnödenheter
eller Dyrbara varor
eller Mana
eller Gudomliga frön
Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Kunskapspoäng
eller Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ----- Kunskapspoäng
eller Mana ----- Mana ----- Mana ----- Kunskapspoäng
eller Gudomliga frön ----- Gudomliga frön ----- Gudomliga frön ----- Kunskapspoäng
Mosh Pit 2x3 Befolkning och Dyrbara varor Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ---- Dyrbara varor
Dansplats 3x3 Dyrbara varor Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ---- Dyrbara varor


Skördefestivalen byggnadsset 1 och 2
Skördetempelsset

Set 1 Skördetempelsset

Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Soltempelskomplex 2x6 Befolkning och Mynt Mynt ---- Mynt ---- Mynt ----- Mynt
Måntempelskomplex 2x6 Befolkning och Förnödenheter Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Förnödenheter
Tempelentré 3x1 Basvaror Basvaror ----- Basvaror ----- Basvaror ----- Krossade skärvor
Ymnighetshornets fristad 3x3 Befolkning och Basvaror Basvaror ----- Basvaror ----- Basvaror ----- Kunskapspoäng
Skördelager 3x2 Basvaror Basvaror ----- Basvaror ----- Basvaror ----- Krossade skärvor
Helgedomsset för solen och månen

Set 2 Helgedomsset för solen och månen

Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Kirit, nattfruktens vesselgud 5x3 Befolkning och Förädlade varor Förädlade varor -----Förädlade varor ----- Kunskapspoäng
Krarak, solskördens fågelgud 4x4 Befolkning och Dyrbara varor Dyrbara varor -----Dyrbara varor ----- Kunskapspoäng
Kirits helgedom 1x1 Förnödenheter
eller Dyrbara varor
eller Mana
Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Förnödenheter
eller Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ----- Dyrbara varor
eller Mana ----- Mana ----- Mana
Kraraks helgedom 1x1 Förnödenheter
eller Dyrbara varor
eller Gudomliga frön
Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Förnödenheter
eller Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ----- Dyrbara varor
eller Gudomliga frön ----- Gudomliga frön ----- Gudomliga frön


Vintermagi Byggnadsset 1 och 2
Vintermarknadsset

Set 1 Vintermarknadsset

Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Marknadsstånd 2x3 Kultur och Basvaror Basvaror ---- Basvaror
Vintermarknad 2x4 Kultur och Förädlade varor Förädlade varor ----- Förädlade varor
Alvonadstånd 3x2 Kultur och Förnödenheter Förnödenheter ----- Mynt ----- Förnödenheter
Slädkarusell 3x3 Kultur och Dyrbara varor Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ----- Krossade skärvor
Iskarvad julgran 3x6 Kultur och Förnödenheter Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Kunskapspoäng ----- Kunskapspoäng
eller Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ----- Kunskapspoäng ----- Kunskapspoäng
eller Mana ----- Mana ----- Kunskapspoäng ----- Kunskapspoäng
Snöuggleset

Set 2 Snöuggleset

Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Klocktornsugglor 2x4 Befolkning och Kultur och Mynt Mynt ----- Kunskapspoäng
Snöugglans boning 5x2 Befolkning och Kultur och Förnödenheter
eller Dyrbara varor
eller Mana
Förnödenheter ----- Kunskapspoäng
eller Dyrbara varor ----- Kunskapspoäng
eller Mana ----- Kunskapspoäng
Julyetins julfabrik 3x4 Befolkning och Kultur och Förnödenheter
eller Dyrbara varor
eller Mana
eller Gudomliga frön
Förnödenheter ----- Kunskapspoäng
eller Dyrbara varor ----- Kunskapspoäng
eller Mana ----- Kunskapspoäng
eller Gudomliga frön ----- Kunskapspoäng


Karneval Byggnadsset
Karnevalset

Karnevalset

Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Narrens värdshus 4x4 Kultur och Elixir Magipulver ---- Juveler ----- Kunskapspoäng
Musikkår 4x2 Kultur och Förnödenheter
eller Dyrbara varor
eller Mana
eller Gudomliga frön
Förnödenheter ----- Förnödenheter
eller Dyrbara varor ----- Dyrbara varor
eller Mana ----- Mana
eller Gudomliga frön ----- Gudomliga frön
Uppfriskande fontän 3x3 Kultur och Förnödenheter
eller Dyrbara varor
eller Mana
Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Förnödenheter
eller Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ----- Dyrbara varor ----- Dyrbara varor
eller Mana ----- Mana ----- Mana ----- Mana
Festmåltid 5x3 Kultur och Förnödenheter Förnödenheter ----- Krossade skärvor ----- Kunskapspoäng
Festliga fyrverkerier 2x3 Kultur och Mynt Mynt ----- Mynt


Lufthandlarens set
Lufthandlarnas resa
Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Hamnen 4x3 Kultur och Förädlade varor Förädlade varor ---- Förädlade varor ---- Kunskapspoäng ---- Kunskapspoäng
Matstånd 3x3 Kultur och Mynt Mynt ----- Mynt ---- Mynt
Hamnmarknad 3x3 Kultur och Förnödenheter Förnödenheter ----- Förnödenheter ----- Förnödenheter
Reparationsdocka 3x3 Kultur och Förädlade varor Förädlade varor ----- Förädlade varor
Affärshamn 2x3 Kultur och Förädlade varor Förädlade varor ---- Förädlade varor


Trollkarlarnas hemkomst
Pilgrim's Manor Set
Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Pilgrimsgods 3x2 Kultur och Befolkning Förnödenheter eller Basvaror eller Förädlade varor eller Dyrbara varor eller Mana
Basreliker ---- 1 Hantverksreliker ---- 1 Magireliker ---- 1 Kombinationskatalysatorer
Pilgrimssnickeri 4x2 Kultur och Befolkning Brädor ----- Brädor
Pilgrimsstenhuggare 2x4 Kultur och Befolkning Marmor ----- Marmor
Pilgrimstorg 2x2 Kultur Förnödenheter eller Basvaror eller Förädlade varor eller Dyrbara varor eller Mana
Pilgrimssmedja 3x2 Kultur och Befolkning Stål ---- Stål
Pilgrimsgodsets trädentré 4x1 Kultur och Befolkning -
Pilgrimsgodsets trädentré 4x1 Kultur och Befolkning -


Förbjudna ruiner
Förbjudna ruiner set
Byggnader Storlek Fördelar Setbonus
Forbidden Ruins 3x4 Kultur och Supplies
eller Basic Goods
eller 30pxRefined Goods
eller Precious Goods
eller Mana
Supplies ---- Supplies ---- Mercenary Camp Mage units ---- Mercenary Camp Mage units ---- Combining Catalyst

eller Basic Goods ---- Basic Goods ---- Mercenary Camp Mage units ---- Mercenary Camp Mage units ---- Combining Catalyst
eller Refined Goods ---- Refined Goods ---- Mercenary Camp Mage units ---- Mercenary Camp Mage units ---- Combining Catalyst
eller Precious Goods ---- Precious Goods ---- Mercenary Camp Mage units ---- Mercenary Camp Mage units ---- Combining Catalyst
eller Mana ---- Mana ---- Mercenary Camp Mage units ---- Mercenary Camp Mage units ---- Combining Catalyst

Mystical Dreams 3x2 Kultur och Befolkning och Elixir Elixir ---- Elixir
Enchanted Crops 3x2 Kultur och Befolkning och Magic Dust Magic Dust ---- Magic Dust
Magic Dragon 4x2 Kultur och Befolkning och Gems Gems ---- Gems ---- Gems
Sorcerers Feast 3x2 Kultur och Supplies
eller Basic Goods
eller 30pxRefined Goods
eller Precious Goods
eller Mana
Supplies ---- Supplies

eller Basic Goods ---- Basic Goods
eller Refined Goods ---- Refined Goods
eller Precious Goods ---- Precious Goods
eller Mana ---- Mana

Secluded Pond 1x4 Kultur och Befolkning


Dvärgcitadell
Dvärgcitadell
Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Solens och månens tempel 4x3 Kultur och Befolkning Supplies ---- Supplies ---- Supplies
ELLER
Basic Goods ---- Basic Goods ---- Basic Goods
ELLER
Refined Goods ---- Refined Goods ---- Refined Goods
ELLER
Precious Goods ---- Precious Goods ---- Precious Goods
ELLER
Orcs ---- Orcs ---- Orcs
Produktionsfördelar
Supplies eller Basic Goods eller Refined Goods eller Precious Goods eller Orcs
Skymningsgrottorna 3x3 Kultur och Befolkning Steel ---- Steel ---- Barrack's Heavy Ranged units / Barrack's Heavy Ranged units
ELLER
Platinum ---- Platinum ---- Barrack's Heavy Ranged units / Barrack's Heavy Ranged units
Produktionsfördelar
Supplies eller Steel eller Platinum
Gryningsportarna 3x2 Kultur och Befolkning Planks ---- Planks ---- Barracks Heavy Melee
ELLER
Elven Tree Gum ---- Elven Tree Gum ---- Barracks Heavy Melee
Produktionsfördelar
Supplies eller Planks eller Elven Tree Gum
Spelhallen 3x1 Kultur och Befolkning Marble ---- Marble
ELLER
Moonstone ---- Moonstone
Produktionsfördelar
Supplies eller Marble eller Moonstone
Månhandlare 2x3 Kultur och Befolkning Supplies ---- Supplies ---- Supplies ---- 1 Kunskapspoäng ---- 1 Vitality Surge.png 5%
ELLER
Basic Goods ---- Basic Goods ---- Basic Goods ---- 1 Kunskapspoäng ---- 1 Vitality Surge.png 5%
ELLER
Basic Goods ---- Basic Goods ---- Basic Goods ---- 1 Kunskapspoäng ---- 1 Vitality Surge.png 5%
ELLER
Basic Goods ---- Basic Goods ---- Basic Goods ---- 1 Kunskapspoäng ---- 1 Vitality Surge.png 5%
ELLER
Mana ---- Mana ---- Mana ---- 1 Kunskapspoäng ---- 1 Vitality Surge.png 5%
ELLER
Gudomliga frön ---- Gudomliga frön ---- Gudomliga frön ---- 1 Kunskapspoäng ---- 1 Vitality Surge.png 5%
Produktionsfördelar
Supplies eller Basic Goods eller Basic Goods
or
Basic Goods eller Mana eller Gudomliga frön
Gyllene önskning 2x2 Kultur och Befolkning Vallorian Guard ---- Vallorian Guard
Produktionsfördelar
Vallorian Guard
Frälsarens monument 2x1 Kultur -
Produktionsfördelar


Uråldrigt löfte
Uråldrigt löfte
Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Uppgrävd historia 1x6 Kultur och Befolkning och Förädlade kännande varor Förädlade kännande varor ---- Förädlade kännande varor
Produktionsfördelar
Förädlade kännande varor
Bottenlöst hål 2x3 Kultur och Befolkning och Förädlade kännande varor Förädlade kännande varor ---- Förädlade kännande varor
Produktionsfördelar
Förädlade kännande varor
Forna artefakter 2x3 Kultur och Befolkning och Förädlade kännande varor Förädlade kännande varor ---- Förädlade kännande varor
Produktionsfördelar
Förädlade kännande varor
Asims hjärta 3x3 Kultur och Befolkning och Gudomliga frön och Uråldrig kunskap Gudomliga frön ---- Gudomliga frön ---- Uråldrig kunskap
Produktionsfördelar
Gudomliga frön och Uråldrig kunskap
Ashnis gåva 3x3 Kultur och Befolkning och Giftdryad och Kunskapspoäng Giftdryad ---- Giftdryad ---- Kunskapspoäng
Produktionsfördelar
Giftdryad och Kunskapspoäng


Sjöpektakulär vattensport
Sjöpektakulär vattensport
Byggnader Storlek Fördelar Bonus
Smugglare 1x1 Kultur Orcher ---- Orcher ---- Orcher
Produktionsfördelar
Orcher
Hypnomanet 1x1 Kultur Mana ---- Mana ---- Mana
Produktionsfördelar
Mana
Vågbrytarbarriär 1x2 Kultur Gudomliga frön ---- Gudomliga frön ---- Gudomliga frön
Produktionsfördelar
Gudomliga frön
Sirenernas balett 3x3 Kultur och Befolkning Valloriansk vakt ---- Valloriansk vakt ---- Valloriansk vakt ---- 1 Kunskapspoäng
Produktionsfördelar
Valloriansk vakt
Luftfensrodeo 3x4 Kultur och Befolkning Upplysta förädlade varor ---- Upplysta förädlade varor ---- Upplysta förädlade varor ---- 1 Kunskapspoäng
Produktionsfördelar
Refined Ascended Goods
Vindjägarfinal 3x4 Kultur och Befolkning Förnödenheter ---- Mynt ---- Mynt ---- 1 Kunskapspoäng
Produktionsfördelar
Förnödenheter
Notera: Resurser beror på vilket kapitel du befinner dig i, om den beskrivna resursen ännu inte är tillgänglig får du en annan resurs istället.


Själsexperiment
Själsexperiment
Byggnad Storlek Basfördelar Utvecklingssteg Utvecklingsfördelar Setbonus
Själslaboratorium 4x4 Culture och Befolkning
1 Orcher Orcher ---- Orcher ---- Orcher ---- Orcher
2 Förädlade upplysta varor Förädlade upplysta varor ---- Förädlade upplysta varor ---- Förädlade upplysta varor ---- Förädlade upplysta varor
3 Andeväsen Andeväsen ---- Andeväsen ---- Andeväsen ---- Andeväsen
5 Kunskapspoäng Kunskapspoäng ---- Kunskapspoäng ---- Kunskapspoäng ---- Kunskapspoäng
Notera: Du kan bara producera en av dessa resurser åt gången, eftersom denna utvecklande byggnaden har en ändringsbar produktion.
Uthållighetsprov 2x3 Kultur + Befolkning + Kerberos Kerberos ---- Kerberos
Lyktor för kontemplation 2x3 Kultur + Befolkning + Gudomliga frön Gudomliga frön ---- Gudomliga frön
Glädjefylld ande 2x1 Kultur + Befolkning + Mana Mana ---- Mana
Spöklik kullek 2x1 Kultur + Befolkning + MörsareellerStenjätte MörsareellerStenjätte ---- MörsareellerStenjätte
Notera: Resurser beror på vilket kapitel du befinner dig i, om den beskrivna resursen ännu inte är tillgänglig får du en annan resurs istället.


Gyllene bikupa
Gyllene bikupa
Byggnader Storlek Basfördelar Setbonus
Den höga bikupan 3x3 Kultur + Befolkning + Gudomliga frön Gudomliga frön ---- Gudomliga frön ---- Besvärjelsefragment ---- Besvärjelsefragment ---- Vitality Surge.png 10%
Pupabo 2x2 Kultur + Befolkning + Undervax Undervax ---- Undervax
Pollenförråd 2x2 Kultur + Befolkning + Eterisk aerosol Eterisk aerosol ---- Eterisk aerosol
Vaktpost 1x3 Kultur + Legosoldatsläger magienheter Legosoldatsläger magienheter ---- Legosoldatsläger magienheter ---- Legosoldatsläger magienheter
Fipplande lövverk 2x2 Kultur + Befolkning + Det finaste flygpulvret Det finaste flygpulvret ---- Det finaste flygpulvret
Den förgyllda burken 2x2 Kultur + Befolkning + Övningsfält lätta distansenheter Övningsfält lätta distansenheter ---- Övningsfält lätta distansenheter
Notera: Resurser beror på vilket kapitel du befinner dig i, om den beskrivna resursen ännu inte är tillgänglig får du en annan resurs istället.


Samlarens set
Samlarens set
Byggnader Storlek Basfördelar Setbonus Utgångstid
Tidvattensamlare 3x2 Kultur + Besvärjelsefragment Besvärjelsefragment ---- Besvärjelsefragment ---- 1 Kombinationskatalysator ---- 2 Kombinationskatalysator ---- 1 Kunglig restaurering 45 dagar
Opalinskal 1x1 Kultur Ökad närstridsskada 45 dagar
Azureskärva 1x1 Kultur Ökad distansskada 45 dagar
Solnedgångskelp 1x1 Kultur Basvaror boost 5% 45 dagar
Abysspärlor 1x1 Kultur Förädlade varor boost 5% 45 dagar
Neptunus skattkammare 1x1 Kultur Dyrbara varor boost 5% 45 dagar
Notera: Resurser beror på vilket kapitel du befinner dig i, om den beskrivna resursen ännu inte är tillgänglig får du en annan resurs istället.


Tillverkningsset

Magiskt schack set
Magiskt schackset

Magiskt schackset

Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Gyllene kung 2x3 Kultur och Förnödenheter
eller Dyrbara varor
eller Mana

Förnödenheter ---- Förnödenheter ----- Kunskapspoäng
eller Dyrbara varor ---- Dyrbara varor ----- Kunskapspoäng
eller Mana ---- Mana ----- Kunskapspoäng

Soltorn 1x4 Kultur och Mynt Mynt ----- Förnödenheter
Eldspringare 1x3 Kultur och Förnödenheter
eller Dyrbara varor
eller Mana
eller Gudomliga frön
Förnödenheter ----- Förnödenheter
eller Dyrbara varor ----- Dyrbara varor
eller Mana ----- Mana
eller Gudomliga frön ----- Gudomliga frön
Boklöpare 3x1 Kultur och Förnödenheter Förnödenheter ----- Mynt ----- Mynt

Evighetens spira-set

Månstensbiblioteksset
Spirset

Månstensbiblioteksset

Byggnad Storlek Fördelar Setbonus
Manaväxt 1x1 Kultur och Mana
eller Magipulver
Mana ---- Mana

eller Magipulver ---- Magipulver

Gummiträd 1x1

Kultur och Alvträdgummi
eller Gudomliga frön eller Mana
eller Magipulver

Alvträdgummi ----- Alvträdgummi eller

Gudomliga frön ----- Gudomliga frön eller
Mana ----- Mana eller
Magipulver ----- Magipulver


Oändlig skriftrulle 2x1 Kultur och Skriftrullar Skriftrullar ----- Besvärjesefragment ----- Besvärjesefragment
Månstensport 4x1 Kultur och Kosmisk vismut

eller Månsten eller Mana
eller Förnödenheter

Kosmisk vismut eller Månsten

eller Mana eller Förnödenheter

Månstensbibliotek 4x4 Kultur och Befolkning

och Skriftrullar

Besvärjesefragment ----- Besvärjesefragment ----- Besvärjesefragment ----- Kombinationskatalysator