InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Följ oss på

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till: navigering, sök
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods1.png Culture1.png Guestrace.png Expansion.png AncientWonder.png
Tillbaka till: Byggnadsöversikt

Fabriker

Fabriker är ett nyckelelement i Elvenar. De producerar en viktig resurs: Varor!

Varor behövs för all sorts utveckling i spelet, såsom upplåsning av teknologier, uppgradering av byggnader, uppdrag och utforskning av provinser (om du vill förhandla istället för att slåss).

Det finns 9 olika fabriker i Elvenar och du hittar dem under "varor"-fliken i byggnadsmenyn.

Goods tab.png

Varukategorier

Efterhand som du tar dig igenom spelets kapitel kommer du se tre typer av Varor: Standardvaror, Kännande varor, Upplysta varor

Standardvaror

Standardvaror är uppdelade i tre kategorier: Basvaror (T1), Förädlade varor (T2) och Dyrbara varor (T3).

Basvarorna (T1) kan forskas fram kapitel I i forskningsträdet och är billiga att producera.

Förädlade varorna (T2) forskas fram i kapitel II och Dyrbara varor (T3) i kapitel III. Produktionen av varor är dyra men du kommer behöva dem för avancerade teknologier och när du utforskar provinser långt bort.

Varukategorier
Basvaror (T1) Förädlade varor (T2) Dyrbara varor (T3)
Good marble big.png Marmor Good crystal big.png Kristall Good elixir big.png Elixir
Good steel big.png Stål Good scrolls big.png Skriftrullar Good magic dust big.png Magipulver
Good planks big.png Brädor Good silk big.png Siden Good gems big.png Juveler

Kännande varor

Kännande varor delas in i tre kategorier: Kännande basvaror (K1) , Kännande förädlade varor (K2) och Kännande dyrbara varor (K3) . De forskas fram i forskningsträdet från och med Kapitel XII - Elementarer och produceras i fabriker som är minst nivå 24. Produktionsalternativen för kännande varor ersätter vissa produktionsalternativ för vanliga varor.

Deras produktion kräver andra varor från samma fabrik samt gudomliga frön.

Kännande varor förfaller. Du kan lagra hur många som helst, men de förfaller med 10% över natten. Till skillnad från mana och gudomliga frön så försvinner de dock inte, utan förvandlas till vanliga varor. Till exempel, om du har 1000 månstenar och förfallet är 10%, kommer 100 månstenar att förvandlas till marmor över natten.

Kategorier för kännande varor
Kännande basvaror (K1) Kännande förädlade varor (K2) Kännande dyrbara varor (K3)
Månsten Månsten Obsidian Obsidian Tokig tvål Tokig tvål
Platina Platina Mystiskt bläck Mystiskt bläck Legerad svamp Legerad svamp
Alvträdgummi Alvträdgummi Sammet Kunglig sammet Kosmisk vismut Kosmisk vismut


Du kan byta alla varor på Marknadsplatsen, men du behöver massor med basvaror för att få förädlade eller dyrbara varor.

Upplysta varor

Upplysta varor grupperas också i tre kategorier: upplysta basvaror, upplysta förädlade varor och upplysta dyrbara varor. De första upplysta varorna du kan forska fram kommer att vara upplysta basvaror i Kapitel XVIII - Laganda. För att kunna producera dem kommer du att behöva uppgradera dina basvarufabriker till nivå 32. Två nya produktionsmöjligheter på 3h och 9h kommer att läggas till för att kunna producera upplysta varor, vilket ger fabrikerna ett produktionsval för varje sorts vara.

För att producera upplysta varor behöver du Unurium och motsvarande standardvara för fabrikstypen.

Upplysta varor utsätts för förfall. Du har ingen lagringsgräns för upplysta varor i stadshuset men de kommer att förfalla med 10% under natten. De förfaller på samma sätt som mana, gudomliga frön och Unurium men, olikt dem kommer de inte att försvinna utan "förvandlas tillbaka" till orginalresursen. Till exempel, om du har 1 000 Urmineraler och förfallet är 10% kommer du att bli av med 100 Urmineraler under natten men får 100 marmor.

Upplysta varukategorier
Upplysta basvaror
(U1)
Upplysta förädlade varor
(U2)
Upplysta dyrbara varor
(U3)
Urmineraler Urmineraler Eterisk aerosol Eterisk aerosol Kryddig topping Kryddig topping
Glödgade metalltackor Glödgade metalltackor Undervax Undervax AscendedMagic Dust.png Genialiska partiklar
Vetenskapliga groddar Vetenskapliga groddar Det finaste flygpulvret Det finaste flygpulvret AscendedGems.png Underbara kulor


Så fort du når Kapitel XVIII - Laganda, kan du uppgradera din Marknadsplats till nivå 7, forska fram Upplysta fabriker och efter det kan du handla med Upplysta varor via Köpmannen med andra spelare.

Produktionsboost

Standardvarors produktionsboost

Under spelets gång kommer du få möjligheten att öka din produktion på tre av de nio i spelet (en för varje kategori). De tre bonusvarorna tilldelas slumpmässigt i början baserat på din startposition och är listade i stadshuset.

Boosts sector.png

Du kan även se en färgmarkering i byggnadsmenyn vilken fabrik som är boostad:

Manufactories Boost.png

För att aktivera en produktionsbonus behöver du låsa upp teknologin i forskningsträdet och samla boostvarans relikervärldskartan eller på andra sätt. Desto fler reliker av din boostade vara du samlar, desto mer kommer din bonus att uppgraderas i stadshuset.

pxNaN
Tips:: Eftersom du kommer att ha 3 varor med bonusproduktion så är det rekommenderat att fokusera din produktion på dessa och byta dig till de resterande 6 varorna. Du kan göra så via marknadsplatsen.

Reliker är element som tillåter dig att redan från början öka din varuproduktion. Det finns dock en gräns på 700%. När du når den gränsen visas en visuell indikation att du har nått maxbonusen som ges via reliker. Dock kan du öka din bonus ännu mer om du bygger vissa Uråldriga under.

Om du För att se en större bild klicka på ikonen. Du kan också när som helst avbryta din produktion och få tillbaka resurserna du investerat.

Kännande varors produktionsboost

Din nya kännande vara kommer att vara din nuvarande boostade basvara +1.

För kännande basvaror gäller följande:

  • Om din boostade basvara är marmor marmor, blir din kännande basvara platina platina (stål);
  • Om din boostade basvara är stål stål, blir din kännande basvara alvträdgummi alvträdgummi (brädor);
  • Om din boostade basvara är brädor brädor, blir din kännande basvara månsten månsten (marmor).

Samma logik gäller för övriga kännande varor.

För att aktivera boosten för kännande varor behöver du låsa upp teknologin i forskningsträdet längre fram i spelet och samla de reliker som tillhör varan på världskartan. Ju fler tillhörande reliker du samlar in, desto högre uppgraderas boosten i ditt stadshus.

Bilden i stadshuset kommer att ändras när du forskar fram kännande varor.

RelEleMH.png


Antalet reliker som behövs för en viss produktionsboost är samma som för standardvaror och kan ses i reliköversikten

Tips:: All produktion av alla sorters varor kan boostas med hjälp av reliker, med uråldriga under och med användandet av magisk tillverkningsförtrollningen.

Upplysta varors produktionsboost

Din nya boostade upplysta vara kommer att bli din boostade basvara +2.

För upplysta varor gäller följande:

  • Om din boostade basvara är marmor marmor, blir din upplysta basvara Vetenskapliga groddar vetenskapliga groddar (brädor);
  • Om din boostade basvara är stål stål, blir din boostade upplysta basvara urmineraler urmineraler (marmor);
  • Om din boostade basvara är brädor brädor, blir din boostade upplysta basvara glödgade metalltackor glödgade metalltackor (stål).

Samma logik gäller för kommande upplysta varor.

För att aktivera en upplyst varas produktionsboost behöver du låsa upp teknologin i forskningsträdet längre fram i spelet och samla in de tillhörande relikerna på världskartan. Ju fler tillhörande reliker du samlar, desto mer uppgraderas produktionsboosten i stadshuset.

Bilden i stadshuset kommer att ändras när du forskar fram upplysta varor.


RelEleMH.png


Antal reliker som behövs för en viss produktionsboost är samma som för standardvaror och kan ses i reliköversikten

Tips:: All varuproduktion kan boostas med hjälp av reliker, med uråldriga under och med användandet av magisk tillverkningsförtrollningen.

Lista över byggnader: Alver

Byggnadsöversikt
13 manufactory elves stone 01 cropped.png

Marmor

14 manufactory elves metal 01 cropped.png

Stål

12 Manufactory elves wood 01 cropped.png

Brädor

16 manufactory elves glas 01 cropped.png

Kristall

17 manufactory elves paper 01 cropped.png

Skriftrullar

15 manufactory elves fabric 01 cropped.png

Siden

19 manufactory elves elixirs 01 cropped.png

Elixir

20 manufactory elves magic dust 01 cropped.png

Magipulver

18 manufactory elves gems 01 cropped.png

Juveler

Lista över byggnader: Människor

Byggnadsöversikt
13 manufactory humans stone 01 cropped.png

Marmor

14 manufactory humans metal 01 cropped.png

Stål

12 manufactory humans wood 01 cropped.png

Brädor

16 manufactory human glass 01 cropped.png

Kristall

17 manufactory humans paper 01 cropped.png

Skriftrullar

15 manufactory humans fabric 01 cropped.png

Siden

19 manufactory humans elixirs 01 cropped.png

Elixir

20 manufactory humans magic dust 01 cropped.png

Magipulver

18 manufactory humans gems 01 cropped.png

Juveler