Fenixsektens återuppståndelse

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Fenixkultens återuppståndelse

Mainbanner easter2021.png

Kära människor och alver,

I detta års upplaga kommer den fenixdyrkande "vita flammans order" och nomaderna till slut att förstå varandra. Tillsammans hittar de ägget från en Askfenix som ger visdom och bringar ljus över dessa mystiska varelser. Det gör det möjligt att skapa ett band med fenixarna och bli fenixryttare. Kan du hjälpa dem att föda upp Askfenixen till en stor och mäktig fågel?


Uppdrag och uppdragsmilstolpar

Uppdragslinjen består av en historiesektion och en extra episodisk uppdragslinje som startar så fort historiedelen är avslutad. Det betyder att du kommer att kunna avsluta den första serien uppdrag med en gång, men de senare uppdragen läggs till dagligen och låter dig spela ett uppdrag varje dag tills eventet är slut.

Att göra färdigt eventuppdragen ger dig också milstolpesbelöningar längs vägen, när vissa poäng uppnåtts.


Easter2021 quest progress.png

Vidare kan du få mer himlaessens från den dagliga belöningen! Varje dag kan du samla in 45 himlaessens direkt, bara genom att logga in!

Eventmeny

Varje uppdrag ger dig himlaessens Evo19 Essence.png i belöning. De läggs till i ditt eventfönster. Med himlaessens kan du öppna olika kistor för att vinna unika och värdefulla priser. Dessa kistor innehåller också fjädrar Evo19 feather.png som behövs för att låsa upp storpriser!

Evo20 Easter.png

Genom att klicka på eventmenyikonen kommer du till eventfönstret som ger dig massor av information och låter dig använda din himlaessens:

Evo21 explain.png

1 - Visar tid som återstår av eventet.

2 - Visar dig det dagliga exklusiva priset du kan vinna genom att öppna kistor samt hur länge priset är tillgängligt.

3 - Visar dig den mängd himlaessens du ännu inte har använt. Evo19 Essence.png

4 - Låter dig köpa himlaessens för premiumvaluta.

5 - Här kan du se hur många fjädrar du samlat in och hur långt du kommit mot storpriset.

6 - Fenixkyckling: När du samlar fjädrar rör sig den söta fenixkycklingen mot storpriset och följer fjädrarna ovanför.

7 - Storpriser som kan vinnas genom att samla in 20 fjädrar.

8 - Fenixkistor där du kan spendera din himlaessens för att få belöningar och fjädrar Evo19 feather.png. Visar hur mycket himlaessens som behövs för att öppna kistan och hur många fjädrar du får för varje kista.

Du kan också klicka på Helpbtto.png knappen för att se hjälpinformationen om Fenixkultens återuppståndelse.

Himlaessens

Gathering Essence.png

Du börjar eventet med 50 himlaessens Evo19 Essence.png och varje eventuppdrag ger dig mer i belöning för att du gör det färdigt. Då och då kan du också hitta mer himlaessens runt om din stad som du kan samla in.

Sky instruction.png

Du kan sen använda himlaessensen för att öppna en av kistorna. Beroende på hur stor tur du har kan kistorna också ge dig mer himlaessens.

Kom ihåg att Fenixkultens återuppståndelse bara varar i några få veckor och efter det kommer du inte längre att kunna använda din himlaessens för att samla häftiga belöningar, så slösa inte med tiden!

Roterande kistor

Gathering chest banner.png

Det finns 3 kistor att välja mellan! Varje kista ger dig en chans att vinna det dagliga exklusiva priset. Andra belöningar kan vara uråldrig kunskap, myntregn, förnödenhetsgåva, portalförtjänst, förtrollningar och mer himlaessens. Allt beror på vilken tur du har!

Genom att öppna kistor får du också fjädrar. Kom ihåg: varje kista ger ett visst antal fjädrar så välj med omsorg.

När du har valt en kista roterar kistorna och ger dig en ny uppsättning att välja mellan.

Sample Chests


Samla fjädrar

Gathering feather banner.png

När du öppnar en kista kommer du att få ett antal fjädrar Evo19 feather.png. Varje kista ger dig omedelbart en specifik mängd fjädrar som visas till vänster av kistan.

Fjädrarna låter dig låsa upp storpriser! Varje storpris kräver 20 fjädrar. När du har samlat in storpriset kan du börja samla in fjädrar för att nå nästa.

Eventprogression easter2021.png

När du samlat in storpriserna hittar du dem i ditt lager Inventory icon normal.png.

Notera: Alla byggnaders värde och effekt beror på vilket kapitel du befinner dig i när byggnaden läggs till i ditt lager.

Fenixkyckling

Evo19 chick.png

När du öppnar kistor och fjädrar läggs till i flaggväven börjar den söta fenixkycklingen att röra sig mot storpriset. Det ger dig en tydlig indikation hur många fjädrar som fortfarande krävs för att du ska nå nästa storpris.

Belöningar

Utvecklande byggnader
Ashen Phoenix

I eventet Fenixkultens återuppståndelse kan du vinna en ny, spännande utvecklande byggnad, Askfenixen. Denna kraftfulla fenix kan utvecklas i 10 steg för att öka dess krafter.

Askfenix

Askfenixen ger dig befolkning, kultur och producerar mana eller kännande varor (beroende på ditt kapitel). När fenixen är matad med husdjursmat ger den ytterligare matningseffekt: Den ger extra eventvaluta för varje fullbordat uppdrag. Se till att hålla den matad!

För mer information om utvecklande byggnader och matningseffekt, gå till vår dedikerade sida.

Storpriser och Askfenixenartefakter

Varje dag har du en chans att vinna det dagliga exklusiva priset, men eventets mål är att vinna de fantastiska storpriserna.

Easter2021 Artifacts.png

Askfenixartefakter, som utvecklar Askfenixen till nästa nivå, finns bland storpriserna. Se utvecklande byggnader för mer information om utvecklingsprocessen.

Andra storpriser inkluderar kraftfulla instanser så som myntregn, förnödenhetsgåva, uråldrig kunskap och portalförtjänst eller runskärvor och kunskapspoäng.


Evo21 reward panel.png

Försäkra dig om att göra färdigt alla eventuppdrag så att du har en chans att vinna varenda en av alla dessa härliga priser.


Fenixartefakter

Vill du istället utveckla till fenixar från eventet fenixens utveckling?

Evo19 phoenix artifact.png

Precis som förra gången finns möjligheten att tillfälligt växla in artefakter via recept i tillverkning i magiakademin.