Fenixsekternas sammankomst

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Fenixsekternas sammankomst

Forumann Easter2020fv.png

Ägg kraschar från himlen och följarna beger sig på en pilgrimsfärd till din stad. Fenixsekten, som formades för några år sedan, har återigen förberett för Fenixarnas återkomst, som de dyrkar som gudomliga varelser. Döm om deras förvåning när ytterligare en fenixsekt anländer vid stadsportarna, med sin egen tro, konst och kultur. De anländande tillbedjarna ser fenixar som magiska varelser, inte gudomliga. De bygger statyer, målar tavlor och tillverkar andra sorters kontsverk, så väl som studerar fenixarna - till de traditionella fenixsekt-anhängarnas förtret.

I denna nya uppdragslinje ger sig båda rörelserna in i en eldig, men fruktsam, debatt om fenixarnas natur och förhoppningsvis kommer båda kulterna ur det hela mer upplysta och kan lära av varandra och leva tillsammans i fred.


Eventmeny

Under hela Fenixsekternas sammankomst kommer du att ha två uppdragslinjer att klara av.

Den första uppdragslinjen är en uppdragslinje i ordningsföljd, "fenixsekternas sammankomst", som kommer ge dig många olika uppdrag att fullfölja under eventet. Den andra uppdragslinjen är den dagliga episodiska uppdragslinjen, "en bard mellan kulterna", som ger dig ett specifikt uppdrag varje dag. Varje uppdrag ger dig himlaessens Evo19 Essence.png i belöning. Essensen läggs till i ditt eventfönster. Med himlaessens kan du öppna olika kistor och vinna unika och värdefulla priser, inklusive dagliga exklusiva byggnader och en ny instans som ger dig trupper till din stad! Kistorna innehåller också fjädrar Evo19 feather.png för att låsa upp mäktiga storpriser!

Evo20 Easter.png

Genom att klicka på eventmenyikonen kommer du till eventfönstret som ger dig rikligt med information och där kan du använda den himlaessens du samlat in:

Evo20 explain.png

1 - Visar återstående eventtid.

2 - Visar den dagliga exklusiva belöning du kan få genom att öppna kistor och hur länge till den kommer att vara tillgänglig.

3 - Visar dig din samlade mängd himlaessens Evo19 Essence.png som ännu inte använts.

4 - Tillåter dig att köpa himlaessens med premiumvaluta.

5 - Här kan du se hur många fjädrar du har samlat och din framgång för att låsa upp storpriserna.

6 - Fenixunge: När du samlar fjädrar börjar den söta fenixungen följa efter fjädrarna ovanför och vandrar över scenen mot storpriset.

7 - Storpriser att vinna genom att samla 20 fjädrar för varje storpris.

8 - Fenixkistor där du använder din himlaessens för att vinna belöningar och samla fjädrar Evo19 feather.png. Visar hur mycket himlaessens som krävs för att öppna och hur många fjädrar du får från varje kista.

Du kan också klicka på Helpbtto.png knappen och få hjälp och information om Fenixsekternas sammankomst.

Himlaessens

Gathering Essence.png

Du börjar Fenixsekternas sammankomst med 50 himlaessens Evo19 Essence.png och varje eventuppdrag ger dig mer i belöning för att du slutför varje givet uppdrag. Du hittar också mer himlaessens runt om din stad som du kan samla.

Evo19 city collect.png

Du kan sen använda himlaessensen för att öppna en av kistorna som, beroende på hur mycket tur du har, också kan ge dig mer himlaessens.

Kom ihåg att Fenixsekternas sammankomst bara varar i några få veckor och efter det kan du inte kängre använda din himlaessens för att få fantastiska belöningar. Så slösa inte med tiden!

Roterande kistor

Gathering chest banner.png

Det finns 3 kistor att välja mellan! Varje kista ger dig en chans att vinna den exklusiva dagliga belöningen. Andra belöningar kan vara den nya Truppinstansen, uråldrig kunskapsinstanser, myntregn, förnödenhetsinstans, portalförtjänstinstans, besvärjelser och ännu mer himlaessens. Allt beror på hur tursam du är! Genom att öppna kistorna får du också fjädrar. Kom ihåg: kistorna ger dig olika antal fjädrar i ersättning för din himlaessens, så välj med omsorg.

När du har valt kista roterar kistorna och erbjuder en ny uppsättning.

Sample Chests


Samla fjädrar

Gathering feather banner.png

När du öppnar en kista vinner du ett visst antal fjädrar Evo19 feather.png. Kistorna ger dig det antal fjädrar som visas till vänster precis ovanför kistorna.

Insamlingen av fjädrarna låser upp storpriserna! varje storpris kräver 20 fjädrar för att låsas upp. När du samlat in ditt storpris kan du börja samla fjädrar för nästa.

Easter2020Flow.png

När du samlat in storpriserna hittar du dem i ditt lagerInventory icon normal.png.

Notera: Värde och effekter av byggnaderna avgörs av vilket kapitel du är i då du får byggnaden till ditt lager.

Fenixunge

Evo19 chick.png

När du öppnar en kista och och sätter in fjädrarna i flaggväven börjar den gulliga fenixungen röra sig mot storpriset. Det ger dig en god indikation på hur många fjädrar som fortfarande krävs för att nå storpriset.

Belöningar

Utvecklande byggnader
Lightning Phoenix

I Fenixsekternas sammankomst kan du vinna en ny, spännande utvecklande byggnad, kylflammande fenix. Denna kraftfulla fenix kan utvecklas i 10 stadier för att öka dess kraft.

Coldfire Phoenix

Den Kylflammande fenixen ger befolkning, kultur och producerar mynt, mana eller kännande varor (beroende på vilket kapitel du är i). När denna fenix är matad med husdjursmat ger den ytterligare matningseffekt: kunskapspoäng för varje kartläggning som färdigställs. Se till att alltid mata den!

För mer information om utvecklande byggnader och matningseffekter, se vår informationssida om utvecklande byggnader.

Storpriser & Kylflammande artefakter

Varje dag har du chans att vinna ett dagligt exklusivt pris, men målet är att vinna de fantastiska storpriserna.

Coldfire artefacts.png

Storpriserna inkluderar de viktiga Kylflammande Fenixartefakterna som utvecklar fenixen till nästa nivå. Se Utvecklande Byggnader för mer information om utvecklingsprocessen.

Andra priser inkluderar kraftfulla instanser så som myntregn, förnödenhetsinstanser, uråldriga kunskapsinstanser, portalförtjänster och även runskärvor och kunskapspoäng.


Evo20 reward panel.png

Försäkra dig om att göra alla eventuppdragen så att du har en chans att vinna varenda ett av dessa underbara priser.


Truppinstanser
Units instant.png

Truppinstanser är nya besvärjselseinstanser som låter dig lägga till ett specifikt antal enheter av en speciell sort till dina militärbyggnader. Varje pluton, bataljon och regemente ger 5, 10 eller 25 trupper av den visade enhetstypen till din stad.

För mer information om de olika truppinstanserna, gå till instanssidan.

Fenixartefakter

Tänkte du dig att utveckla dina redan befintliga fenixar från Fenixens utveckling?

Kylflammande Fenixens artefakter kommer inte att ha någon effekt på eldfenixen, stormfenixen eller aurorafenixen, men det finns fortfarande möjglihet att få fler fenixartefakter för att utveckla dem.

Evo19 phoenix artifact.png

Genom att nå ett specifikt uppdrag i i uppdragslinjen kan upp till 3 fenixartefakter vinnas för att utveckla dina älskade fenixhusdjur till nästa nivå! Fenixartefakterna låses upp efter du har nått, och klarat av, uppdrag 60, 95 och 120 av de 120 tillgängliga uppdragen.