Skördefestivalen

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Skördefestivalen

HarvestFestivalBanner01.png


Skördefestivalen är redo att börja

Stjärnorna visar tecken på Enar, natten och dagens gudar tar djurs skepnad i skogen. De förbereder en stor festival. Fånga ett ymnighetshorn och njut. Det finns tillräckligt för alla!

HarvestFestival1panel.png


Eventmeny

Under eventet kommer du få två nya och exklusiva uppdragsled. Men notera att de enbart kommer vara tillgängliga en kort period!

Det första uppdragsledet är det dagliga uppdrag vilket kommer ge dig ett slumpmässigt uppdrag att slutföra. Den andra är ett led av episodiska uppdrag, vilket kommer kräva att du utför olika uppgifter. Alla uppdrag kommer ge dig månflisor Image2018-8-15 14-53-15.png som belöning, vilket läggs till i eventmenyn.

Image2018-8-15 17-23-2.png

Genom att klicka på eventmenyn kommer du få information och det tillåter dig även att använda dina månflisor Image2018-8-15 14-53-15.png:

HF explain.png

1 - Här kan du se månflisor Image2018-8-15 14-53-15.png du ännu inte använt.

2 - Tillåter dig köpa månflisor med premium

3 - Visar hur lång tid som är kvar

4 - Visar dig dagliga exklusiva belöningar du kan få från att öppna ymnighetshornet samt hur lång tid tills den är borta.

5 - Här ser du hur många Solbloss Image2018-8-15 14-53-7.png du har och hur många du fortfarande behöver för att låsa upp det stora priset.

5 - Visar det dagliga priset du kan få i kistor.

6 - Ymningshorn där du kan spendera dina månflisor. Det visar hur många solbloss du får från var och en.

Du kan också klicka på Helpbtto.png -knappen för att se mer information!

Månflisor

HF Moonsplinter Banner.png

Du börjar eventet med 50 månflisor Image2018-8-15 14-53-15.png och varje uppdrag kommer ge dig fler i belöning när du klarar dem. De kommer även att kunna hittas i din stad ibland.

City collect august.png

Du kan använda månflisorna för att öppna ymnighetshorn som, beroende på din tur, kan ge dig mer månflisor att spendera.

Kom ihåg att skördefestivalen enbart pågår ett par veckor, sedan kan du inte längre använda dina månflisor för att få belöningar!

Ymnighetshorn

Cornucopia1banner.png

Ymnighetshorn innehåller värdefulla belöningar! Du kan vinna kunskapspoäng, runskärvor, trollformler, biljetter och även exklusiva och värdefulla exklusiva dagliga belöningar! Allt beror sig på hur mycket tur du har. Genom att öppna ymnighetshorn kommer du även få solbloss.

Här är några exempel på vad du kan få:

Cornucopia Tooltips.png


Solbloss

HF Sunflare Banner.png


När du öppnar ett ymnighetshorn kommer du vinna solbloss Image2018-8-15 14-53-7.png . Varje ymnighetshorn kommer ge dig ett antal solbloss, men ju bättre ymnighetshorn du öppnar desto fler får du.

Solbloss tillåter dig att låsa upp det stora priset. Du kommer ha tre stora pris tillgängliga vilket alla kräver ett visst antal solbloss. För att låsa upp nästa stora pris måste du först låsa upp det stora priset innan det.

HF Sunflare Flow.png

Efter att ha samlat in det stora priset kommer du att hitta dem i ditt Besvärjelseförråd Inventory icon normal.png under frammaningsfliken.

Notera: Effekten varierar på vilket kapitel du är i när byggnaden läggs till i ditt Besvärjelseförråd Inventory icon normal.png.

Belöningar

Stora priser
HF Rewards.png


Varje dag kommer du ha en unik och värdefull eventbyggnad som en daglig exklusiv. Den kan bara fås genom att öppna ymnighetshorn och är enbart tillgänglig under en begränsad tidsperiod. När den är borta, är den borta för alltid!

Var noga med att klara så många uppdrag du bara kan så du har chans att vinna alla dagliga exklusiva byggnader och fira eventet!

HF reward panel.png


Byggnadsset
Harvest Temple Set Shrines of Sun and Moon Set


Det här eventet för även med sigsetbyggnader! Du kan läsa mer om dem här:

Utgående byggnader

Skördefestivalen introducerar även tre nya och spännande utgågende byggnader! Du kan få kunskapspoäng, instanser och nya besvärjelser!