Trollkarlarnas pilgrimsfärd

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Trollkarlarnas pilgrimsfärd

Sorcerers banner.png

Beskåda! Trollkarlarnas pilgrimsfärd går av stapeln! De största kungarna, drottningarna, härskarna och härskarinnorna skickar ut lärlingar från sina lokala Trollkarlsskolor för den stora pilgrimsfärden. pilgrimsfärden prövar visdom, slughet, viljestyrka och uthållighet. Även du har möjligheten att skicka ut några av dina främsta lärlingar på en magisk resa. Stötta dem på bästa sätt, förtjäna respekt från trollkarlssamfundet och låt lärlingarna återvända till dig med ära och skatter.

Zaphiel.png

En av de unga trollkarlar du får träffa i detta event är Zaphiel. Han är en begåvad trollkarl som en gång gjorde en pilgrimsresa helt ensam och sedan dess har förmågan att skapa och arbeta med golems. Följ med honom på pilgrimsfärden genom eventet och, som alltid, få några av de många priserna längs vägen!

Uppdrag och uppdragsmilstolpar

I eventet får du spela en speciell uppdragslinje som leder dig genom Trollkarlarnas pilgrimsfärd. I första delen av eventet är uppdragslinjen en klassisk story-line, i andra delen är det en episodisk uppdragslinje som låser upp nya uppdrag varje dag under eventet.

Varje uppdrag ger dig Trollkarlskunskap SorcerersKnowledge.png som belöning. Ju fler uppdrag du gör desto närmare kommer du att låsa upp uppdragsmilstolpar som ger ytterligare belöningar, inklusive den nya utvecklande byggnaden, Visdomens Golem, som du får när du gjort det femte uppdraget.

Du kan se dina framsteg mot milstolparna i uppdragslinjen nederst i uppdragsfönstret.

Sorcerers' Pilgrimage quest progress.png

Vidare kan du få mer trollkarlskunskap genom den dagliga pilgrimsinloggningen! Besök din stad dagligen så du kan få 35 trollkarlskunskap varje dag!

Eventmeny

Trollkarlskunskap SorcerersKnowledge.png läggs automatiskt till i din eventmeny. Det låter din lärling välja en av tre olika kraftfyrar och färdas över kartan till en förutbestämd destination. Vid kraftfyrarna hittar de unika och värdefulla belöningar, inklusive det dagliga priset! När du väl valt vilken kraftfyr du vill gå till du vill flytta din lärling till kommer du lite närmre det slutgiltiga målet för pilgrimsfärden, Visdomens Torn, som innehåller fantastiska storpriser till dig!

Sorcerers' Pilgrimage20 event.png

Genom att klicka på eventmenyikonen kommer du åt eventfönstret som ger dig massor av information och låter dig använda dina trollkarlskunskaper:

Sorcerers' Pilgrimage20 explain.png
  1. Tid kvar av eventet.
  2. Antal trollkarlskunskap [File:SorcerersKnowledge.png|25px]] du samlat in och ännu inte använt.
  3. Låter dig köpa extra trollkarlskunskap med diamanter.
  4. Din lärling på pilgrimsfärd.
  5. Tre kraftfyrar där du kan välja att använda din trollkarlskunskap.
  6. Exklusiv daglig belöning du kan vinna vid fyrarna och tiden den är tillgänglig.
  7. Storpriser som kan vinnas när din lärling fullföljer sin pilgrimsfärd genom att nå Visdomens torn.
  8. Din lärlings framgång mot storpriset.

Du kan också klicka på Helpbtto.png knappen för att få ytterligare hjälpinformation om eventet Trollkarlarnas pilgrimsfärd.

Trollkarlskunskap

Sorcerers' Knowledge20 banner.png

Du börjar Trollkarlarnas pilgrimsfärd med 50 trollkarlskunskap SorcerersKnowledge.png och varje uppdrag i eventet ger dig mer när du gör det färdigt. Använd trollkarlskunskap för att välja en av tre olika kraftfyrar som din lärling kan gå mot. Då och då hittar du också trollkarlskunskap i utkanterna av din stad som du kan samla in, eller få dem som en av många belöningar i kraftfyrarna.

Sorcerers' Knowledge20 citycollect.png

Vidare kan du få 35 trollkarlskunskap om du besöker din stad varje dag och samlar in den dagliga pilgrimsbelöningen!

Kraftfyrar

Beacons banner.png

Du kommer att ha tre olika kraftfyrar att välja mellan. När du valt kraftfyr ger den dig en kraftfull belöning, kanske till och med den dagliga exklusiva! För varje kraftfyr som du når kommer du en liten bit närmre pilgrimsfärdens slut. När du färdats tillräckligt långt når du Visdomens Torn och din lärling kan samla in storpriset till dig!

Sorcerers' Pilgrimage20 progress.png

När du fått en byggnad, den dagliga exklusiva eller ett storpris, hittar du dem i ditt Besvärjelseförråd Inventory icon normal.png

Notera: Alla byggnaders värde och effekt beror på vilket kapitel du är i när den läggs till i ditt lager.

Lärling

Apprentice banner.png

När du använder trollkarlskunskap SorcerersKnowledge.png i kraftfyrarna du har valt börjar lärlingen röra sig mot destinationen. Det leder dig närmre grymma storpriser.

Apprentice20.png

Belöningar

Utvecklande byggnad

Sorcerers' Pilgrimage20 EvoTotal.png

Visdomens Golem är detta events utvecklande byggnad! Den läggs till i ditt Besvärjelseförråd Inventory icon normal.png när du gjort färdigt det femte eventuppdraget och samlat in milstolpsbelöningen. Den kan utvecklas i 10 steg för att öka dess kraft.

Evolving Wise Golem

Visdomens Golem ger olika resurser till din stad, inklusive befolkning, kultur och förnödenheter. När Visdomens Golem utvecklas börjar den tillverka ytterligare resurser som dyrbara varor, mana (när man nått skogsalvkapitlet) ja till och med magitrupper om du utvecklar Visdomens Golem till de högre stadierna.

För mer information om utvecklande byggnader se vår sida om ämnet.

Storpriser & Dagliga exklusiva priser

Varje dag har du en chans att vinna det dagliga exklusiva priset, men huvudmålet i eventet är de fantastiska storpriserna. I eventet Trollkarlarnas pilgrimsfärd bör du fokusera på Golemartefakter som används för att utveckla Visdomens Golem:

Golem Artifact.png

Se Utvecklande byggnader för mer information om utvecklingsprocessen.

Men det är inte allt, det finns fler fantastiska priser gömda i Kraftfyrarna, inklusive instanser, besvärjelser, kunskapspoäng, truppinstanser och nya exklusiva eventbyggnader.

Sorcerers' Pilgrimage20 reward panel.png