Fedrottningens trädgård

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Introduktion

Forumann frames may2021.png

Trollen förstörde fedrottningens magiska trädgård. Som straff förvandlade hon alla trollen till söta små fluffiga varelser och de har PANIK - de kan inte vara söta för alltid, det vore förfärligt! Fen går med på att förvandla tillbaka dem mot att de först fixar till hennes trädgård. För att göra det behöver de speciella fe-frön som enbart kan hittas långt in i skogen.

Uppdrag och uppdragsmilstolpar

Uppdragslinjen består av en historiesektion och en extra episodisk uppdragslinje som startar så fort historiedelen är avslutad. Det betyder att du kommer att kunna avsluta den första serien uppdrag med en gång, men de senare uppdragen läggs till dagligen och låter dig spela ett uppdrag varje dag tills eventet är slut.

Att göra färdigt eventuppdragen ger dig också milstolpesbelöningar längs vägen, när vissa poäng uppnåtts.

May2021 quest progress.png


Eventmeny

Varje avslutat uppdrag ger dig bronsspadar Bronsspade i belöning. De läggs automatiskt till i eventmenyn. Med bronsspadarna kan du öppna fe-frön och vinna värdefulla, unika eventbyggader och andra saker. Att öppna fe-frön ger dig också förtrollade blommor Förtrollad blomma för att ta dig närmre storpriset, men det är inte allt!

När du öppnar fe-frön i årets majevent läggs ett frö till i uppräkningen till specialkrafterna. När du har samlat in det antal som krävs kan du använda specialkrafter och ge dig själv bättre chanser!

May2021 EventButton.png

Genom att klicka på eventmenyikonen kommer du till eventfönstret som ger dig gott om information och låter dig använda bronsspadarna du samlat in:

May2021 Explain.png
  1. Återstående tid i eventet.
  2. Nuvarande storpris som du arbetar mot och en förhandsvisning av kommande.
  3. Det dagliga exklusiva priset. Håll muspekaren över byggnaden för beskrivning.
  4. Antal bronsspadar Bronspade du har samlat in och ännu inte använt.
  5. Låter dig köpa bronsspadar med premiumvaluta.
  6. Visar hur många förtrollade blommor Förtrollad blomma som har levererats och framsteg mot storpriset.
  7. Trädgården: Använd förtrollade blommor, dekorera din trädgård och lås upp otroliga priser.
  8. Fe-frön som du öppnar med bronsspadar för att vinna belöningar och få förtrollade blommor och fe-frön.
  9. Specialkrafter: "Avslöja två" och "dubbel belöning" - När det antal fe-frön som krävs har öppnats kan du använda dessa specialkrafter för att avslöja två slumpmässigt valda belöningar eller dubbla belöningen i nästa frö som öppnas. "Blanda" kan aktiveras genom att använda bronsspadar närhelst du så önskar, för att få en ny uppsättning fe-frön.

Du kan också klicka på Hjälpknapp knappen för mer information och hjälp om majeventet 2021.

Bronsspadar

May2021 tab2.png

Du inleder eventet med 50 bronsspadar Bronsspade och varje eventuppdrag ger dig fler i belöning för att du klarat av uppdraget. Varje dag du loggar in under eventet får du 45 bronsspadar i inloggningsbonus. Bronsspade.

May2021 daily login.png

Då och då kommer du att hitta bronsspadar runt din stad som du kan samla in.

May2021 City collect.png

Sen kan du använda bronsspadarna för att öppna fe-frön. Du får också bronsspadar av att nå den tredje milstolpen.

Kom ihåg att majeventet bara varar några få veckor och efter det kan du inte längre använda dina bronsspadar för att öppna fe-frön och få fantastiska priser. Slösa inte med tiden!

Fe-frön

Du börjar med 16 låsta fe-frön varje dag under eventet som bara väntar på att du ska använda bronsspadar och öppna dem. När dagen börjar får du en ny uppsättning belöningar gömda under fe-fröna. För att du ska ha en aning om vad du kan vinna är belöningarna synliga till en början, men du måste "blanda" innan du kan börja öppna fe-fröna och samla in belöningarna.

May2021 Postal boxes.png


Du kan manuellt aktivera "blanda" när som helst så länge du har 45 bronsspadar.

ReShuffle2021.png

Använd dina bronsspadar för att öppna fe-fröna. Varje fe-frö ger dig en förtrollad blomma tillsammans med en av de många olika belöningarna, så som det dagliga exklusiva, instanser, kunskapspoäng, runskärvor, specialbyggnader och fler bronsspadar.


Tips:Om du redan har fått de priser du letade efter, kan användandet av blandaknappen för att få en ny uppsättning fe-frön vara en bra strategi.

Specialkrafter

May2021 tab4.png

Varje gång du öppnar ett fe-frö läggs ett frö till i specialkraftsräknaren. När du har samlat den mängd frö som krävs kan du använda respektive specialkraft för att öka dina chanser!

Det finns 3 specialkrafter att använda:
May2021 special1.png
Blanda - För 45 bronsspadar kan du blanda om spelplanen och få nya belöningar. Detta stänger alla fe-frön du tidigare öppnat och låter dig blanda dem igen.
May2021 special2.png
2x - Dubblar belöningarna i nästa fe-frö du öppnar efter den har aktiverats.
May2021 reveal.png
Förstoringsglas - Visar innehållet i två oöppnade fe-frön.
Notera:Du kan inte fortsätta att samla in ytterligare fe-frön om en specialkraft är fylld och redo att användas. När du har nyttjat specialkraften kan den fyllas igen.

Förtrollade blommor

May2021 tab3.png

Varje gång du öppnar ett fe-frö kommer du att belönas med en förtrollad blomma. Om du har använt "2x" specialkraften innan får du två förtrollade blommor.

Med de förtrollade blommorna kommer du att dekorera din trädgård. När du fått 20 blommor kommer du att ha den mest fantastiska trädgården i Elvenar och låser därmed upp ett storpris!

May2021 event progress.png

Belöningar

Utvecklande byggnad

May2021 tab5.png

I eventet kan du vinna en ny, spännande utvecklande byggnad, Fedrottningens boning. Denna kraftfulla byggnad kan utvecklas i 10 steg för att öka dess krafter.

Queen Fairy’s Retreat

Fedrottningens boning ger kultur och befolkning och producerar automatiskt boostade förädlade varor. Som ytterligare bonus producerar den blandade varor, mana, gudomliga frön och/eller uråldrig kunskap. När den utvecklas får du högre mängder av dessa resurser.

För mer information om utvecklande byggnader och matningseffekt, gå till vår dedikerade sida.

Storpriser och dagliga exklusiva

Varje dag har du en chans att vinna det dagliga exklusiva priset, men eventets mål är att vinna de fantastiska storpriserna.

Ins evo may xxi.png

Fedrottningens boning-artefakt, som utvecklar Fedrottningens boning till nästa nivå, finns bland storpriserna. Se utvecklande byggnader för mer information om utvecklingsprocessen.

Men det är inte allt för det finns fler otroliga priser inklusive kunskapspoäng, uråldrig kunskap, myntregn, runskärvor med mera.

När du samlat in de dagliga exklusiva prisen och storprisen hittar du dem i ditt lager Inventory icon normal.png

Notera: Alla byggnaders värde och effekter avgörs av vilket kapitel du är i när byggnaden läggs till i ditt lager.
May2021 reward panel.png


Porträtt

När du når den sista milstolpen i årets majevent får du ett nytt porträtt.

Portrait may 2021.png

Relaterade event

I Elvenar finns det alltid en historia bakom varje händelse, och med Event är det inte annorlunda. Kolla in andra relaterade maj-eventsidor så att du inte missar en enda glimt av historien om de engagerande karaktärerna!

Relaterade majevent
2021 2022 2023
Forumann frames may2021.png

Fedrottningens trädgård

Mainbanner may2022.png

Naturligt vacker

Mainbanner may2023.png

Blommigt uppvaknande

2024
Shuffle Garden2024 Mainbanner.png

Surrande vår

Klicka på ett event för mer information om det