Naturligt vacker

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Introduktion

Mainbanner may2022.png

Vintern lider mot sitt slut och vårens första tecken börjar dyka upp på Elvenars kontinent. En ensam vätte sitter på kanten av en kulle och beundrar himlens färger när solen går upp. När hans blick faller på alla de färgglada blommorna svämmar hans hjärta över av värme. Var kommer alla dessa känslor ifrån?

Under tiden som han beundrar den vackra utsikten får pollen hans näsa att kittla. Kittlingarna blir starkare och starkare och plötsligt... med en kraftfull nysning förvandlas vätten till en blomma! Vätten ler, rör vid marken och känner den behagliga känslan av jord mellan sina fingrar. En plötslig fridfullhet sprider sig i hans sinne och han blir ett med naturen. Där och då bestämmer han sig för att börja använda sin nyupptäckta kraft för att förvandla Elvenar till en enda färggrann filt.

Uppdrag och uppdragsmilstolpar

Uppdragslinjen består av en historiesektion och en extra episodisk uppdragslinje som startar så fort historiedelen är avslutad. Det betyder att du kommer att kunna avsluta den första serien uppdrag med en gång, men de senare uppdragen läggs till dagligen och låter dig spela ett uppdrag varje dag tills eventet är slut.

Att göra färdigt eventuppdragen ger dig också milstolpesbelöningar längs vägen, när vissa poäng uppnåtts.

May2022 quest progress.png

Eventmeny

May2022 tab0.png

Varje avslutat uppdrag ger dig bronsspadar Bronsspade i belöning. De läggs automatiskt till i eventmenyn. Med bronsspadarna kan du öppna fefrön och vinna värdefulla, unika eventbyggader och andra saker. Att öppna fefrön ger dig också förtrollade blommor Förtrollad blomma för att ta dig närmre storpriset, men det är inte allt!

När du öppnar fefrön i årets majevent läggs ett frö till i uppräkningen till specialkrafterna. När du har samlat in det antal som krävs kan du använda specialkrafter och ge dig själv bättre chanser!

May2021 EventButton.png

Genom att klicka på eventmenyikonen kommer du till eventfönstret som ger dig gott om information och låter dig använda bronsspadarna du samlat in:

May2022 Explain.png
  1. Återstående tid i eventet.
  2. Nuvarande storpris som du arbetar mot och en förhandsvisning av kommande.
  3. Visar hur många förtrollade blommor Enchanted Flower.png som har levererats och framsteg mot storpriset.
  4. När du ser att du nått 5/5 slumpladdningar och du vill ändra din dagliga belöning, bara tryck på slumpa om knappen, bekräfta ditt val, så kommer du se att den dagliga belöningen ändras för dagen!
  5. Det dagliga exklusiva priset. Håll muspekaren över byggnaden för beskrivning.
  6. Antal bronsspadar Bronze Shovels.png du har samlat in och ännu inte använt.
  7. Låter dig köpa bronsspadar med premiumvaluta.
  8. Trädgården: Använd förtrollade blommor, dekorera din trädgård och lås upp otroliga priser.
  9. Fefrön som du öppnar med bronsspadar för att vinna belöningar och få förtrollade blommor och fefrön.
  10. Specialkrafter: "Avslöja två" och "dubbel belöning" - När det antal fefrön som krävs har öppnats kan du använda dessa specialkrafter för att avslöja två slumpmässigt valda belöningar eller dubbla belöningen i nästa frö som öppnas. "Blanda" kan aktiveras genom att använda bronsspadar närhelst du så önskar, för att få en ny uppsättning fefrön.

Du kan också klicka på Helpbtto.png knappen för mer information och hjälp om majeventet 2022.

Bronsspadar

May2021 tab2.png

Du inleder eventet med 50 bronsspadar Bronsspade och varje eventuppdrag ger dig fler i belöning för att du klarat av uppdraget. Varje dag du loggar in under eventet får du 45 bronsspadar i inloggningsbonus. Bronsspade.

May2021 daily login.png

Då och då kommer du att hitta bronsspadar runt din stad som du kan samla in.

May2021 City collect.png

Sen kan du använda bronsspadarna för att öppna fefrön. Du får också bronsspadar av att nå den tredje milstolpen.

Kom ihåg att majeventet bara varar några få veckor och efter det kan du inte längre använda dina bronsspadar för att öppna fefrön och få fantastiska priser. Slösa inte med tiden!

Fefrön

Du börjar med 16 låsta fefrön varje dag under eventet som bara väntar på att du ska använda bronsspadar och öppna dem. När dagen börjar får du en ny uppsättning belöningar gömda under fefröna. För att du ska ha en aning om vad du kan vinna är belöningarna synliga till en början, men du måste "blanda" innan du kan börja öppna fefröna och samla in belöningarna.

May2022 Postal boxes.png


Du kan manuellt aktivera "blanda" när som helst så länge du har 45 bronsspadar.

ReShuffle2021.png

Använd dina bronsspadar för att öppna fefröna. Varje fefrö ger dig en förtrollad blomma tillsammans med en av de många olika belöningarna, så som det dagliga exklusiva, instanser, kunskapspoäng, runskärvor, specialbyggnader och fler bronsspadar.


Tips: Om du redan har fått de priser du letade efter, kan användandet av blandaknappen för att få en ny uppsättning fefrön vara en bra strategi.

Specialkrafter

May2021 tab4.png

Varje gång du öppnar ett fefrö läggs ett frö till i specialkraftsräknaren. När du har samlat den mängd frö som krävs kan du använda respektive specialkraft för att öka dina chanser!

Det finns 3 specialkrafter att använda:
May2021 special1.png
Blanda - För 45 bronsspadar kan du blanda om spelplanen och få nya belöningar. Detta stänger alla fefrön du tidigare öppnat och låter dig blanda dem igen.
May2021 special2.png
2x - Dubblar belöningarna i nästa fefrö du öppnar efter den har aktiverats.
May2021 reveal.png
Förstoringsglas - Visar innehållet i två oöppnade fefrön.
Notera: Du kan inte fortsätta att samla in ytterligare fefrön om en specialkraft är fylld och redo att användas. När du har nyttjat specialkraften kan den fyllas igen.

Förtrollade blommor

May2021 tab3.png

Varje gång du öppnar ett fefrö kommer du att belönas med en förtrollad blomma. Om du har använt "2x" specialkraften innan får du två förtrollade blommor.

Med de förtrollade blommorna kommer du att dekorera din trädgård. När du fått 20 blommor kommer du att ha den mest fantastiska trädgården i Elvenar och låser därmed upp ett storpris!

May2022 event progress.png

Belöningar

Utvecklande byggnad

May2022 tab5.png

I eventet kan du vinna en ny, spännande utvecklande byggnad, Blomvättens uppenbarelse. Denna kraftfulla byggnad kan utvecklas i 10 steg för att öka dess krafter.

Blomvättens uppenbarelse

Blomvättens uppenbarelse ger kultur och befolkning och producerar automatiskt gudomliga frön. När den utvecklas kommer den producera mer av dessa resurser och dessutom kännande varor +2 och uråldrig kunskap-instanser (3).

För mer information om utvecklande byggnader, gå till vår dedikerade sida.

Kungligt prispass

Det kungliga prispasset är en funktion som kan finnas med i de återkommande eventen i Elvenar.

Prizepass new NA.png

Du kommer att ta ett steg närmare storpriset för varje del du klarar av och med det kungliga prispasset får du ytterligare ett pris!

I storprisfönstret, som nås från eventfönstret om eventet använder den mekanismen, kan du se vilka priser som väntar på att bli upplåsta. För varje steg du tar genom att samla in eventvaluta, kommer du att kunna låsa upp ett nytt storpris här. Storpriset kan vara många mycket sällsynta instanser, artefakter osv.

Det kungliga prispasset ger dig kungliga storpriser som kan samlas in tillsammans med de vanliga storpriserna. Den kungliga prisfältet blir tillgänglig genom att köpa det kungliga prispasset, och det kan du göra när som helst under eventet! I detta event finns den exklusiva byggnaden Kolibritemplet att tillgå genom det kungliga prisfältet!

A Evt May XXII Hummingbird Temple.png


Det kungliga prispasset låter dig vinna exklusiva och magnifika priser genom att nå en specifik milstolpe. I detta event kommer du genom att nå milstolpen 300 förtrollade blommor i den kungliga prispass-linjen, få den helt nya och exklusiva utgående byggnaden Mystiskt pariserhjul!

A Evt Generic Arcane Ferris Wheel1.png

Denna kraftfulla byggnaden låter dig välja mellan en av de fyra tillgängliga produktionerna. För mer information om denna byggnad, gå till den dedikerade sidan.

Storpriser

Varje dag har du en chans att vinna det dagliga exklusiva priset, men eventets mål är att vinna de fantastiska storpriserna.

May2022 Artifact.png

Storpriserna inkluderar artefakter till den utvecklande byggnaden Blomvättens uppenbarelse, som låter dig utveckla din egen Blomvättens uppenbarelse till nästa steg. Se Utvecklande byggnader för mer information om utvecklingsprocessen.

Detta år, bland den dyrbara Blomvättens uppenbarelse och andra fantastiska priser kommer du, när du når milstolpen för 280 förtrollade blommor bland storpriserna, låsa upp ett nytt exklusivt porträtt!

Event May 2022 Portrait.png


Dagliga priser

Som med tidigare event ger eventet Naturligt vacker flera underbara och unika byggnader. Detta året kommer du inte bara kunna samla tidigare bekanta byggnader, men också helt nya byggnader: Urgecko, Det finkänsliga kull-laget och Lugnande damm.

May2022 Specialbuildings.png

Men det är inte allt för det finns fler otroliga priser inklusive kunskapspoäng, uråldrig kunskap, myntregn, runskärvor med mera.

Se till att slutföra alla eventuppdrag så du har en chans att vinna varenda en av dessa fantastiska priserna.

May2022 reward panel.png

När du samlat in de dagliga exklusiva prisen och storprisen hittar du dem i ditt lagerInventory icon normal.png

Notera: Alla byggnaders värde och effekter avgörs av vilket kapitel du är i när byggnaden läggs till i ditt lager.


Utgående byggnader

I eventet Den begravda staden får du en ny utgående byggnad när du kommer till sista milstolpen: Önskegudinnan som ger dig slumpmässiga belöningar var 12:e timme

GodessofWishes 2x2.png

Detta årets majevent introducerar flera nya utgående byggnader som göms bland fefrön, så fortsätta använd dina bronsspadar Bronze Shovels.png för att öppna dem och samla de nya utgående byggnader

Du kan hitta mer information om utgående byggnader på den dedikerade sidan.

Relaterade event

I Elvenar finns det alltid en historia bakom varje händelse, och med Event är det inte annorlunda. Kolla in andra relaterade maj-eventsidor så att du inte missar en enda glimt av historien om de engagerande karaktärerna!

Relaterade majevent
2021 2022 2023
Forumann frames may2021.png

Fedrottningens trädgård

Mainbanner may2022.png

Naturligt vacker

Mainbanner may2023.png

Blommigt uppvaknande

2024
Shuffle Garden2024 Mainbanner.png

Surrande vår

Klicka på ett event för mer information om det