Själens viskningar

Från Elvenar Wiki SE
Hoppa till navigering

Introduktion

Halloween2023 banner.png

Dr. Freakenspleen mixtrar alltid med sina kreationer, men det slutar alltid med att något är fel. Antingen är de inte speciellt smarta och för aggressiva, eller så har de uppmärksamhet som treåringar. Hans livslånga dröm om att skapa en tänkande, medveten varelse känns fortfarande långt borta. Så, på alla helgonskvällen, ser han andrar vandra bland träden. Det är första gången han har med icke fysiska varelser att göra. Han börjar fundera på om dessa andrar kanske är den pusselbit han saknat. Han samlar sitt team och gör sig redo för att göra det han gör bäst, närma sig dessa andar och deras medvetande med ett vetenskapligt sinne!

Halloween Sorcerer 2.png

Som en vetenskapsman har Dr. Freakenspleen spenderat nästan hela sitt liv med att forska på sin fantastiska skapelse - "Varelsen". Han tänker lyckas med det som ingen nekromanser kunnat. Inte bara att väcka de döda till liv, nej! Han tänker SKAPA LIV från ingenting, genom vetenskap och konst. Det är dags att trycka på knappen, leda elektricitet genom spolarna och ge liv åt den bleka varelsen.

Uppdrag & uppdragsmilstolpar

Precis som med tidigare event består denna uppdragslinje av två sektioner - en historiesektion och en extra episodisk uppdragslinje som startar så fort historielinjen är avslutad. Det betyder att du kommer att kunna avsluta den första uppdragsserien med en gång och att de senare uppdragen släpps en gång om dagen och tillåter dig att göra ett nytt eventuppdrag varje dag, så länge eventet varar.


Ytterligare fördelar kommer med att klara av eventuppdragen, då varje avslutat uppdrag för dig närmare en av milstolparna som ger dig fler belöningar bara genom att nå dem.

Halloween2023 quest progress.png


Eventmeny

Halloween2023 tab0.png

Varje avklarat uppdrag ger dig magiska ingredienser Magic ingredients.png i belöning. De läggs automatiskt till i eventmenyn. Med de magiska ingredienserna kan du skaffa dig olika sorters magiskt ljus och med dem kan du lysa upp din väg genom dimmiga skogen. Med dessa magiska ljus kommer du att hitta belöningar och vänligt sinnade andar Friendly spirits.png i dimman. De senare hjälper dig att låsa upp storpriser, inklusive Själslaboratoriumartefakt.

EventButton.png

Genom att klicka på eventmenyikonen kommer du till eventfönstret som ger dig massor av information och låter dig använda de magiska ingredienserna du samlat in:

Halloween2023 event explain.png
 1. Visar hur mycket tid som är kvar av eventet.
 2. Visar dig mängden magiska ingredienser Magic ingredients.png du har samlat in och ännu inte använt.
 3. Låter dig köpa magiska ingredienser med diamanter.
 4. Magiska ljus (stearinljus, lyktor och blixtflaskor), som används för att skingra dimman i skogen. Håll muspekaren över dem eller använd informationsknappen Info fellow.png för att se hur du använder dem.
 5. Den dimmiga skogen som du ska korsa för att låsa upp belöningar. Plattor täckta med dimma rensas med magiskt ljus och kommer då och då att avslöja försvunna föremål, mer magiskt ljus och vänligt sinnade andar.
 6. En vänlig ande du kan upptäcka när du tar dig genom den dimmiga skogen
 7. Öppnar butiken för magiska ljus som låter dig köpa mer magiska ljus med magiska ingredienser.
 8. Ligor; låter dig se dina framsteg i ligorna (vänligen se Ligor längre ner på sidan för mer information)
 9. När du ser att du nått 5/5 slumpladdningar och du vill ändra din dagliga belöning, bara tryck på slumpa om knappen, bekräfta ditt val, så kommer du se att den dagliga belöningen ändras för dagen!
 10. Visar det dagliga exklusiva priset som du kan få om du hittar ett förlorat föremål i dimman. Visar också hur lång tid belöningen är tillgänglig innan den försvinner.
 11. Storpriser att vinna genom att samla 20 vänligt sinnade andar. Klicka på "Hämta" knappen för att samla in Storpriser som du redan har vunnit.
 12. Mängden vänligt sinnade andar Friendly spirits.png du redan upptäckt i dimmiga skogen.

Du kan också klicka på Helpbtto.png knappen för att se hjälpinformationen för eventet.

Magiska ingredienser

Tab2.png

Du inleder eventet Dimmiga skogen med 50 magiska ingredienser Magic ingredients.png och varje eventuppdrag ger dig fler i belöning för att du fullgjort uppdraget. Varje dag du spelar under eventet kommer du att få en daglig halloweenbelöning i form av magiska ingredienser för att du loggat in.

MistyForest daily login 21.png

Då och då kommer du att kunna hitta fler magiska ingredienser i utkanterna av din stad som du kan samla in.

City collect.png

Du kan använda de magiska ingredienserna för att köpa fler magiska ljus. Ytterligare magiska ingredienser låses upp när du når den tredje uppdragsmilstolpen.

Kom ihåg att eventet Busig terapi bara varar i några få veckor! Efter det kan du inte längre använda dina magiska ingredienser för att köpa magiskt ljus och tjäna häftiga priser, så slösa inte med tiden!

Korsa Dimmiga skogen

Halloween2022 tab3.png

Dimmiga skogen är ett läskigt ställe höljt i tjock dimma. Men var inte rädd, med häxans hjälp kan du lägga vantarna på magiskt ljus som får även den tjockaste dimman att försvinna.

Ditt mål är att finkamma skogen i jakt på vänligt sinnade andar och förlorade föremål. För att göra det ska du röra dig från vänster till höger och tar bort den tjocka dimman som skymmer sikten. När minst en dimtäckt platta rensas av ett magiskt ljus i kolumnen längst till höger, öppnas en ny rad av dimmiga plattor som för dig längre åt höger. Använd magiska ljus strategiskt för att ta bort dimman från så många plattor som möjligt och samla in belöningarna du hittar.

Halloween2023 eventprogression.png

Magiska ljus

MF20 lights banner.png

Det finns tre olika sorters magiska ljus som hjälper dig genom den dimmiga skogen:

 • Candle.png Stearinljus rensar en platta åt gången från dimma och kan bara användas på plattor som fortfarande är helt täckta av dimma.
 • Lantern.png Lyktor rensar en hel kolumn från toppen till botten, om inte ljusstrålen hindras av ett föremål. De behöver placeras på en platta som redan rensats.
 • Flashflask.png Blixtflaskor tar bort dimman från alla plattor som ligger i direkt anslutning till platsen den placerades på. De behöver också placeras på en platta som redan är rensad.
LightSources.png

Fler magiska ljus köps i magiska ljusbutiken som öppnas från eventmenyn. Stearinljus, lyktor och blixtflaskor kan köpas separat eller i klump med flera olika kombinationer.

MagicalLightsShop 2023.png

När du tar dig genom skogen med magiska ljus kommer du att hitta fler magiska ljus, förlorade föremål som innehåller olika belöningar (inklusive det dagliga exklusiva) och vänligt sinnade andar som hjälper dig låsa upp eventets storpriser.

Vänligt sinnade andar

Halloween2023 tab4.png

Ibland kommer du att hitta vänligt sinnade andar i dimman. Hitta och samla in 20 av dessa söta spöken så låser du upp nästa storpris.

Friendly spirit.png

Belöningar

HW Tab3 2021.png

Många olika föremål och byggnader kan vinnas i eventet Busig terapi. Se till att spela regelbundet för att vinna så många belöningar som möjligt!

Utvecklande byggnader

Detta Halloween-event introducerar något nytt. För första gången någonsin kommer det att finnas en utvecklande byggnad integrerad i ett byggnadsset, ja du läste rätt! Vilket innebär att du kan få det bästa av båda byggnadstyperna i din stad.


Själslaboratorium

Du kan samla in Själslaboratoriumet i den första vägpunkten på Storprisraden, den kan utvecklas upp till 5 steg för att lägga till nya produktionsalternativ och även tillhandahålla fler av de alternativ som redan lagts till. När du utvecklar ditt Själslaboratorium till ett nytt steg kommer du att kunna välja vilken av resurserna du vill producera under de kommande 24 timmarna eftersom denna utvecklande byggnad har en ändringsbar produktion. På den första nivån kan du bara välja att producera orcher, men när du utvecklar byggnaden till ett nytt steg kommer fler produktionsalternativ att finnas tillgängliga, såsom förädlade upplysta varor, övningsfältsenheter och kunskapspoäng.

Halloween2023 EvoBuild Productions.png

För mer information om utvecklande byggnader, gå till sidan Utvecklande Byggnader.

Byggnadsset

Detta eventet ger dig tillgång till ett nytt Byggnadsset - Själsexperiment. Precis som tidigare byggnadsset är dessa speciella byggnader som ökar och lägger till nya produktioner när de placeras direkt bredvid varandra, som ett byggnadsset. Detta kan innebära att deras ordinarie produktion ökas, eller att nya produktioner tillkommer när flera setbyggnader kombineras!

Byggnaderna som är en del av byggnadssetet är utspridda bland Uppdragsmilstolpar, Storpriser-banan och även Dagliga priser. Samla följande 5 byggnader för att slutföra hela byggnadssetet: Utvecklande Byggnader - Själslaboratorium, Uthållighetsprov, Glädjefylld ande, Spöklik kullek och Lyktor för kontemplation.

Själsexperiment

Själsexperimentsetet ger många olika resurser till din stad, såsom befolkning, kultur, förädlade upplysta varor, kunskapspoäng, gudomliga frön, mana och diverse enheter. Genom att färdigställa hela setet kommer byggnadens produktionen av dessa resurser öka.

För mer information om byggnadsset, gå till vår dedikerade sida om dessa.

Kungligt prispass

Det kungliga prispasset är en funktion som kan finnas med i de återkommande eventen i Elvenar.

Prizepass new Halloween2023.png

Du kommer att ta ett steg närmare storpriset för varje del du klarar av och med det kungliga prispasset får du ytterligare ett pris!

I storprisfältet, som du kan se i eventfönstret, visas kommande storpriser som väntar på att låsas upp. Här kan du låsa upp ett av eventets storpriser efter du har samlat in eventvaluta, så som sällsynta instanser, artefakter osv.

Det kungliga prispasset lägger till kungliga storpriser som kan samlas in tillsammans med de vanliga storpriserna. Det kungliga prisfältet blir tillgängligt när du köper det kungliga prispasset och det kan du göra när som helst under eventet! Kungliga storpriser som tidigare låsts upp blir också tillgängliga närhelst du bestämmer dig för att köpa det kungliga prispasset. I detta eventet kommer den exklusiva byggnaden som du får när du köper det kungliga prispasset vara Gigantisk Zombie!

A Evt Tile Mistyforest XXIII Gargantuan Zombie1 1 0006.png

Men i år kan du även, genom att köpa det kungliga prispasset också få ett exklusivt porträtt som inte är tillgängligt någon annanstans i spelet!

Portrait evt tile mistyforest xxiii f1.png
Du kan hämta det när du når milstolpen för 280 vänligt sinnade andar Friendly spirits.png.


Storpriser

I detta eventet innehåller Storprisraden inte bara Själslaboratoriumartefakter som är viktiga för att utveckla din utvecklande byggnad, utan också majoriteten av byggnaderna i Själsexperimentsetet.

Halloween2023 Artifact.png

Det är också i storprisraden som du kan samla ett av eventets exklusiva porträtt.

Portrait evt tile mistyforest xxiii m1.png
Du kan hämta det när du når milstolpen för 280 vänligt sinnade andar Friendly spirits.png

Men det är inte allt då det finns fantastiska priser, inklusive kunskapspoäng, uråldrig kunskap, myntregninstanser, runor och mycket mer.

Dagliga priser & förlorade föremål

Tab4.png

Häxan Fru Sniffle har förlorat många av sina föremål i den Dimmiga skogen. Hitta dem så får du automatiskt ett av de möjliga innehållen i ett förlorat föremål, inklusive de exklusiva dagliga priserna! I år kommer du att ha en chans att låta de vänliga andarna bosätta sig i din stad, med dessa underbara helt nya byggnader: Kurragömma i hålor, Pumpans huvudhylla och bara för att vi vet att du älskar enhörningar här är det en helt ny enhörningsvålnad. Så slösa inte tid och samla varenda en av dessa exklusiva dagliga priser!

Halloween2023 Special Buildings.png

Innehållet i förlorade föremål sträcker sig från kunskapspoäng, runskärvor, enhetsinstanser och andra värdefulla föremål till respektive dagliga exklusiva pris. Håll muspekaren över ett förlorat föremål för att se exakt vad som kan finnas i det.

LostItem 2023.png

När du vunnit det dagliga exklusiva priset och storpriset hittar du dem i ditt lager Inventory icon normal.png

Notera: Alla byggnaders värde beror på vilket kapitel du är i när de läggs till i ditt lager.

Ligor

I detta event kommer du att få chansen att delta i ligor för att vinna ännu fler fantastiska priser! Vänligt sinnade andar Friendly spirits.png kan hittas i dimman och gör att du kan samla in storpriser. De hjälper dig även att göra framsteg i ligorna!

Leagues Window Halloween2023.png


Det finns fem olika ligor du kan nå genom att nå tävlingsringarna: Hobby, järn, brons, silver och guldliga. Varje liga kan bara ha ett visst antal spelare med de poäng som krävs för just den ligan. Om en liga redan är full blir du flyttad till den liga som är närmast under den som är full. Kom ihåg att varje liga räknas om varje timme så ge inte upp hoppet utan fortsätt kämpa dig genom dimman för att kunna ta dig framåt i ligorna också!

 • Hobby - Alla spelare
 • Järn - Topp 50%
 • Brons - Topp 20%
 • Silver - Topp 5%
 • Guld - Topp 1%

För hobby-ligan behöver du bara börja spela eventet. Men för de andra ligorna måste du samla så många vänligt sinnade andar Friendly spirits.png som möjligt under eventet.

Varje liga har ett lägsta poängkrav. Ligans krav baseras på framgången hos alla spelare som spelar eventet och kravet räknas om varje timme, så du lär märka av förändringar i vad som krävs för att komma till nästa liga.

Om du håller muspekaren över ikonen för ligorna i eventfönstret kommer du att kunna se vilken rankning du har och hur mycket till som krävs för att du ska nå nästa liga.

Leagues tooltip MF2021.png


Ligapriser

I ligorna finns ännu fler fantastiska priser att vinna, så som utgående byggnader, eventbyggnader, kunskapspoäng, kunglig restaurering och till och med ett exklusivt porträtt som inte finns tillgängligt någon annanstans i spelet!

Portrait evt tile mistyforest xxiii m2.png

Varje liga har en uppsättning häftiga belöningar och ju högre liga, desto bättre belöningar! För att få belöningar från den liga du önskar måste du vara i toppen i rankningen i just den ligan.

I slutet av eventet kommer du att se ett belöningsfönster som visar din ligaposition och vilka priser du har vunnit.

Leagues reward window.png

Relaterade event

I Elvenar finns det alltid en historia bakom varje händelse, och med Event är det inte annorlunda. Kolla in andra relaterade halloween-eventsidor så att du inte missar en enda glimt av historien om de engagerande karaktärerna!

Relaterade halloween-event
2020 2021 2022
Haloween-2020 event.png

Mysteriet med den Dimmiga skogen

Mainbanner halloween2021.png

Dimmiga skogen

Halloween2022 banner.png

Busig terapi

2023
Halloween2023 banner.png

Själens viskningar

Klicka på ett event för mer information om det